Skip to main content

Przepompownia zewnętrzna Aquapump XL

Uniwersalny wariant do budownictwa mieszkaniowego, komercyjnego i przemysłowego.

W przypadku usuwania większych ilości ścieków muszą być spełnione wysokie wymagania: przepompownia zewnętrzna Aquapump XL ujawnia tu swoje mocne strony zarówno do odwadniania domów wielorodzinnych, jak i obiektów komercyjnych oraz przemysłowych.

Przepompownia zewnętrzna Aquapump XL dostępna jest w wariancie Mono lub Duo z pompami o różnej klasie wydajności zarówno do ścieków zawierających fekalia jak i ścieków bez fekaliów. Liczne nasady wykonane z różnych materiałów umożliwiają instalację przepompowni zewnętrznych w najróżniejszych miejscach, zarówno w konfiguracji mokrej, jak i suchej.

Zalety  Przegląd produktów

Odpowiednia pompa do wszystkich przypadków

Mała lub duża pojemność użytkowa, jedna lub dwie pompy, z wirnikiem Vortex albo jednokanałowym lub też z dodatkowym mechanizmem rozdrabniającym: przepompownię zewnętrzną Aquapump XL można wyposażyć w różne pompy do ścieków zawierających fekalia lub ścieków bez fekaliów. Dzięki temu przepompownia zewnętrzna oferuje niezliczone możliwości dopasowania do indywidualnych potrzeb.

Uniwersalny system modułowy

Przepompownia zewnętrzna Aquapump XL została zaprojektowana jako konstrukcja modułowa i można ją konfigurować z użyciem różnych segmentów technicznych i modułów studzienek. Szeroki wybór modułów i nasad umożliwia realizację idealnego rozwiązania do odwadniania, zarówno do zabudowy w ziemi, jak i w płycie podłogowej. Nasze zgodne z normami studzienki techniczne są odporne na oddziaływanie wody gruntowej do głębokości 3 m i mogą mieć maksymalną wysokość do 5 m.

Przejdź do studzienek technicznych

Praktyczne i higieniczne

W przepompowniach zewnętrznych do ścieków zawierających fekalia konfiguracja sucha ma tę przewagę nad konfiguracją mokrą, że konserwacja i naprawy przepompowni odbywają się w higienicznych warunkach, gdyż przepompownia taka posiada komorę serwisową hermetycznie odseparowaną od ścieków. Ponadto pompy w ustawieniu suchym nie wymagają certyfikatu ATEX.

Niezawodna kontrola

Inteligentne urządzenie sterujące ze zintegrowanym systemem samodiagnozy SDS i baterią buforową stale monitoruje wszystkie komponenty elektryczne i prowadzi możliwy do odczytania, elektroniczny dziennik eksploatacji.

Najwyższe bezpieczeństwo

Przepompownie zewnętrzne do ścieków zawierających fekalia mogą być użytkowane w strefach zagrożonych wybuchem, tzn. w miejscach, w których wskutek obecności ścieków zawierających fekalia i/lub ciecze lekkie mogą powstawać wybuchowe gazy.

Przepompownia Aquapump XL ustawienie suche

Rodzaj ścieków: Ścieki bez fekaliów

Pompa: GTF 600

Napięcie roboczeRodzaj urządzeniaWskazówka dotycząca głębokości zabudowyTryb roboczyPojemność użytkowaTyp wirnikaInstrument do rozpoznania poziomuUstawienie Nr art.
8743004 230  VLT Urządzenie jednopompowe W połączeniu z modułem studzienki S1 90  LTR Wolny przelot Przełącznik pływakowy Ustawienie mokre 8743004
Opis
8743005 230  VLT Urządzenie jednopompowe W połączeniu z modułem studzienki S1 90  LTR Wolny przelot Dzwon zanurzeniowy Ustawienie mokre 8743005
Opis
8743007 230  VLT Urządzenie dwupompowe W połączeniu z modułem studzienki S1 90  LTR Wolny przelot Dzwon zanurzeniowy Ustawienie mokre 8743007
Opis

Pompa: GTF 1200

Napięcie roboczeRodzaj urządzeniaWskazówka dotycząca głębokości zabudowyTryb roboczyPojemność użytkowaTyp wirnikaInstrument do rozpoznania poziomuUstawienie Nr art.
8743009 230  VLT Urządzenie jednopompowe W połączeniu z modułem studzienki S3 - 50% 100  LTR Wolny przelot Przełącznik pływakowy Ustawienie mokre 8743009
Opis
8743010 230  VLT Urządzenie jednopompowe W połączeniu z modułem studzienki S1 100  LTR Wolny przelot Dzwon zanurzeniowy Ustawienie mokre 8743010
Opis
8743012 230  VLT Urządzenie dwupompowe W połączeniu z modułem studzienki S1 100  LTR Wolny przelot Dzwon zanurzeniowy Ustawienie mokre 8743012
Opis

Pompa: GTF 1600

Napięcie roboczeRodzaj urządzeniaWskazówka dotycząca głębokości zabudowyTryb roboczyPojemność użytkowaTyp wirnikaInstrument do rozpoznania poziomuUstawienie Nr art.
8743020 400  VLT Urządzenie jednopompowe W połączeniu z modułem studzienki S1 350  LTR Wolny przelot Sonda hydrostatyczna Ustawienie mokre 8743020
Opis
8743023 400  VLT Urządzenie dwupompowe W połączeniu z modułem studzienki S1 340  LTR Wolny przelot Sonda hydrostatyczna Ustawienie mokre 8743023
Opis

Pompa: GTF 2600

Napięcie roboczeRodzaj urządzeniaWskazówka dotycząca głębokości zabudowyTryb roboczyPojemność użytkowaTyp wirnikaInstrument do rozpoznania poziomuUstawienie Nr art.
8743021 400  VLT Urządzenie jednopompowe W połączeniu z modułem studzienki S1 350  LTR Wolny przelot Sonda hydrostatyczna Ustawienie mokre 8743021
Opis
8743024 400  VLT Urządzenie dwupompowe W połączeniu z modułem studzienki S1 340  LTR Wolny przelot Sonda hydrostatyczna Ustawienie mokre 8743024
Opis

Pompa: GTF 4000

Napięcie roboczeRodzaj urządzeniaWskazówka dotycząca głębokości zabudowyTryb roboczyPojemność użytkowaTyp wirnikaInstrument do rozpoznania poziomuUstawienie Nr art.
8743022 400  VLT Urządzenie jednopompowe W połączeniu z modułem studzienki S1 350  LTR Wolny przelot Sonda hydrostatyczna Ustawienie mokre 8743022
Opis
8743025 400  VLT Urządzenie dwupompowe W połączeniu z modułem studzienki S1 340  LTR Wolny przelot Sonda hydrostatyczna Ustawienie mokre 8743025
Opis

Pompa: GTK 1300

Napięcie roboczeRodzaj urządzeniaWskazówka dotycząca głębokości zabudowyTryb roboczyPojemność użytkowaTyp wirnikaInstrument do rozpoznania poziomuUstawienie Nr art.
8743026 400  VLT Urządzenie jednopompowe W połączeniu z modułem studzienki S1 350  LTR Wirnik jednokanałowy Sonda hydrostatyczna Ustawienie mokre 8743026
Opis
8743029 400  VLT Urządzenie dwupompowe W połączeniu z modułem studzienki S1 340  LTR Wirnik jednokanałowy Sonda hydrostatyczna Ustawienie mokre 8743029
Opis

Pompa: GTK 2600

Napięcie roboczeRodzaj urządzeniaWskazówka dotycząca głębokości zabudowyTryb roboczyPojemność użytkowaTyp wirnikaInstrument do rozpoznania poziomuUstawienie Nr art.
8743027 400  VLT Urządzenie jednopompowe W połączeniu z modułem studzienki S1 350  LTR Wirnik jednokanałowy Sonda hydrostatyczna Ustawienie mokre 8743027
Opis
8743030 400  VLT Urządzenie dwupompowe W połączeniu z modułem studzienki S1 340  LTR Wirnik jednokanałowy Sonda hydrostatyczna Ustawienie mokre 8743030
Opis

Pompa: GTK 3700

Napięcie roboczeRodzaj urządzeniaWskazówka dotycząca głębokości zabudowyTryb roboczyPojemność użytkowaTyp wirnikaInstrument do rozpoznania poziomuUstawienie Nr art.
8743028 400  VLT Urządzenie jednopompowe W połączeniu z modułem studzienki S1 350  LTR Wirnik jednokanałowy Sonda hydrostatyczna Ustawienie mokre 8743028
Opis
8743031 400  VLT Urządzenie dwupompowe W połączeniu z modułem studzienki S1 340  LTR Wirnik jednokanałowy Sonda hydrostatyczna Ustawienie mokre 8743031
Opis

Rodzaj ścieków: Ścieki zawierające fekalia

Pompa: SPF 1400

Napięcie roboczeRodzaj urządzeniaWskazówka dotycząca głębokości zabudowyTryb roboczyPojemność użytkowaTyp wirnikaInstrument do rozpoznania poziomuUstawienie Nr art.
8742000 230  VLT Urządzenie jednopompowe Wariant z pogłębioną zabudową S3 - 50% 160  LTR Wolny przelot Rura zanurzeniowa Ustawienie suche 8742000
Opis
8742004 230  VLT Urządzenie dwupompowe Wariant z pogłębioną zabudową S3 - 50% 160  LTR Wolny przelot Rura zanurzeniowa Ustawienie suche 8742004
Opis
8742008 230  VLT Urządzenie dwupompowe Wariant z pogłębioną zabudową S1 160  LTR Wolny przelot Rura zanurzeniowa Ustawienie suche 8742008
Opis
8742012 230  VLT Urządzenie jednopompowe Wariant z najniższą zabudową S3 - 50% 160  LTR Wolny przelot Rura zanurzeniowa Ustawienie suche 8742012
Opis
8742016 230  VLT Urządzenie dwupompowe Wariant z najniższą zabudową S3 - 50% 160  LTR Wolny przelot Rura zanurzeniowa Ustawienie suche 8742016
Opis
8742020 230  VLT Urządzenie dwupompowe Wariant z najniższą zabudową S1 160  LTR Wolny przelot Rura zanurzeniowa Ustawienie suche 8742020
Opis

Pompa: SPF 1500

Napięcie roboczeRodzaj urządzeniaWskazówka dotycząca głębokości zabudowyTryb roboczyPojemność użytkowaTyp wirnikaInstrument do rozpoznania poziomuUstawienie Nr art.
8742001 400  VLT Urządzenie jednopompowe Wariant z pogłębioną zabudową S3 - 50% 160  LTR Wolny przelot Rura zanurzeniowa Ustawienie suche 8742001
Opis
8742005 400  VLT Urządzenie dwupompowe Wariant z pogłębioną zabudową S3 - 50% 160  LTR Wolny przelot Rura zanurzeniowa Ustawienie suche 8742005
Opis
8742009 400  VLT Urządzenie dwupompowe Wariant z pogłębioną zabudową S1 160  LTR Wolny przelot Rura zanurzeniowa Ustawienie suche 8742009
Opis
8742013 400  VLT Urządzenie jednopompowe Wariant z najniższą zabudową S3 - 50% 160  LTR Wolny przelot Rura zanurzeniowa Ustawienie suche 8742013
Opis
8742017 400  VLT Urządzenie dwupompowe Wariant z najniższą zabudową S3 - 50% 160  LTR Wolny przelot Rura zanurzeniowa Ustawienie suche 8742017
Opis
8742021 400  VLT Urządzenie dwupompowe Wariant z najniższą zabudową S1 160  LTR Wolny przelot Rura zanurzeniowa Ustawienie suche 8742021
Opis

Pompa: SPF 3000

Napięcie roboczeRodzaj urządzeniaWskazówka dotycząca głębokości zabudowyTryb roboczyPojemność użytkowaTyp wirnikaInstrument do rozpoznania poziomuUstawienie Nr art.
8742002 400  VLT Urządzenie jednopompowe Wariant z pogłębioną zabudową S3 - 50% 160  LTR Wolny przelot Rura zanurzeniowa Ustawienie suche 8742002
Opis
8742006 400  VLT Urządzenie dwupompowe Wariant z pogłębioną zabudową S3 - 50% 160  LTR Wolny przelot Rura zanurzeniowa Ustawienie suche 8742006
Opis
8742010 400  VLT Urządzenie dwupompowe Wariant z pogłębioną zabudową S1 160  LTR Wolny przelot Rura zanurzeniowa Ustawienie suche 8742010
Opis
8742014 400  VLT Urządzenie jednopompowe Wariant z najniższą zabudową S3 - 50% 160  LTR Wolny przelot Rura zanurzeniowa Ustawienie suche 8742014
Opis
8742018 400  VLT Urządzenie dwupompowe Wariant z najniższą zabudową S3 - 50% 160  LTR Wolny przelot Rura zanurzeniowa Ustawienie suche 8742018
Opis
8742022 400  VLT Urządzenie dwupompowe Wariant z najniższą zabudową S1 160  LTR Wolny przelot Rura zanurzeniowa Ustawienie suche 8742022
Opis

Pompa: SPF 4500

Napięcie roboczeRodzaj urządzeniaWskazówka dotycząca głębokości zabudowyTryb roboczyPojemność użytkowaTyp wirnikaInstrument do rozpoznania poziomuUstawienie Nr art.
8742003 400  VLT Urządzenie jednopompowe Wariant z pogłębioną zabudową S3 - 50% 160  LTR Wolny przelot Rura zanurzeniowa Ustawienie suche 8742003
Opis
8742007 400  VLT Urządzenie dwupompowe Wariant z pogłębioną zabudową S3 - 50% 160  LTR Wolny przelot Rura zanurzeniowa Ustawienie suche 8742007
Opis
8742011 400  VLT Urządzenie dwupompowe Wariant z pogłębioną zabudową S1 160  LTR Wolny przelot Rura zanurzeniowa Ustawienie suche 8742011
Opis
8742015 400  VLT Urządzenie jednopompowe Wariant z najniższą zabudową S3 - 50% 160  LTR Wolny przelot Rura zanurzeniowa Ustawienie suche 8742015
Opis
8742019 400  VLT Urządzenie dwupompowe Wariant z najniższą zabudową S3 - 50% 160  LTR Wolny przelot Rura zanurzeniowa Ustawienie suche 8742019
Opis
8742023 400  VLT Urządzenie dwupompowe Wariant z najniższą zabudową S1 160  LTR Wolny przelot Rura zanurzeniowa Ustawienie suche 8742023
Opis

Pompa: STZ 1300

Napięcie roboczeRodzaj urządzeniaWskazówka dotycząca głębokości zabudowyTryb roboczyPojemność użytkowaTyp wirnikaInstrument do rozpoznania poziomuUstawienie Nr art.
8743014 400  VLT Urządzenie jednopompowe W połączeniu z modułem studzienki S1 310  LTR Mechanizm rozdrabniający Sonda hydrostatyczna Ustawienie mokre 8743014
Opis
8743017 400  VLT Urządzenie dwupompowe W połączeniu z modułem studzienki S1 300  LTR Mechanizm rozdrabniający Sonda hydrostatyczna Ustawienie mokre 8743017
Opis

Pompa: STZ 2500

Napięcie roboczeRodzaj urządzeniaWskazówka dotycząca głębokości zabudowyTryb roboczyPojemność użytkowaTyp wirnikaInstrument do rozpoznania poziomuUstawienie Nr art.
8743015 400  VLT Urządzenie jednopompowe W połączeniu z modułem studzienki S1 310  LTR Mechanizm rozdrabniający Sonda hydrostatyczna Ustawienie mokre 8743015
Opis
8743018 400  VLT Urządzenie dwupompowe W połączeniu z modułem studzienki S1 300  LTR Mechanizm rozdrabniający Sonda hydrostatyczna Ustawienie mokre 8743018
Opis

Pompa: STZ 3700

Napięcie roboczeRodzaj urządzeniaWskazówka dotycząca głębokości zabudowyTryb roboczyPojemność użytkowaTyp wirnikaInstrument do rozpoznania poziomuUstawienie Nr art.
8743016 400  VLT Urządzenie jednopompowe W połączeniu z modułem studzienki S1 310  LTR Mechanizm rozdrabniający Sonda hydrostatyczna Ustawienie mokre 8743016
Opis
8743019 400  VLT Urządzenie dwupompowe W połączeniu z modułem studzienki S1 300  LTR Mechanizm rozdrabniający Sonda hydrostatyczna Ustawienie mokre 8743019
Opis

Nie znalazłeś pasującego produktu?

Oprócz naszych standardowych przepompowni projektujemy na życzenie klienta indywidualne rozwiązania specjalne z uwzględnieniem szczególnych wymagań odnośnie formy, funkcji i wymiarów.

Rozwiązania indywidualne