Skip to main content

Przepompownia zewnętrzna Aquapump XL

Uniwersalny wariant do budownictwa mieszkaniowego, komercyjnego i przemysłowego.

W przypadku usuwania większych ilości ścieków muszą być spełnione wysokie wymagania: przepompownia zewnętrzna Aquapump XL ujawnia tu swoje mocne strony zarówno do odwadniania domów wielorodzinnych, jak i obiektów komercyjnych oraz przemysłowych.

Przepompownia zewnętrzna Aquapump XL dostępna jest w wariancie Mono lub Duo z pompami o różnej klasie wydajności zarówno do ścieków zawierających fekalia jak i ścieków bez fekaliów. Liczne nasady wykonane z różnych materiałów umożliwiają instalację przepompowni zewnętrznych w najróżniejszych miejscach, zarówno w konfiguracji mokrej, jak i suchej.

Zalety  Przegląd produktów

Odpowiednia pompa do wszystkich przypadków

Mała lub duża pojemność użytkowa, jedna lub dwie pompy, z wirnikiem Vortex albo jednokanałowym lub też z dodatkowym mechanizmem rozdrabniającym: przepompownię zewnętrzną Aquapump XL można wyposażyć w różne pompy do ścieków zawierających fekalia lub ścieków bez fekaliów. Dzięki temu przepompownia zewnętrzna oferuje niezliczone możliwości dopasowania do indywidualnych potrzeb.

Uniwersalny system modułowy

Przepompownia zewnętrzna Aquapump XL została zaprojektowana jako konstrukcja modułowa i można ją konfigurować z użyciem różnych segmentów technicznych i modułów studzienek. Szeroki wybór modułów i nasad umożliwia realizację idealnego rozwiązania do odwadniania, zarówno do zabudowy w ziemi, jak i w płycie podłogowej. Nasze zgodne z normami studzienki techniczne są odporne na oddziaływanie wody gruntowej do głębokości 3 m i mogą mieć maksymalną wysokość do 5 m.

Przejdź do studzienek technicznych

Praktyczne i higieniczne

W przepompowniach zewnętrznych do ścieków zawierających fekalia konfiguracja sucha ma tę przewagę nad konfiguracją mokrą, że konserwacja i naprawy przepompowni odbywają się w higienicznych warunkach, gdyż przepompownia taka posiada komorę serwisową hermetycznie odseparowaną od ścieków. Ponadto pompy w ustawieniu suchym nie wymagają certyfikatu ATEX.

Niezawodna kontrola

Inteligentne urządzenie sterujące ze zintegrowanym systemem samodiagnozy SDS i baterią buforową stale monitoruje wszystkie komponenty elektryczne i prowadzi możliwy do odczytania, elektroniczny dziennik eksploatacji.

Najwyższe bezpieczeństwo

Przepompownie zewnętrzne do ścieków zawierających fekalia mogą być użytkowane w strefach zagrożonych wybuchem, tzn. w miejscach, w których wskutek obecności ścieków zawierających fekalia i/lub ciecze lekkie mogą powstawać wybuchowe gazy.

Przepompownia Aquapump XL ustawienie suche

Rodzaj ścieków: Ścieki bez fekaliów

Pompa: GTF 600

Napięcie robocze Rodzaj urządzenia Wskazówka dotycząca głębokości zabudowy Tryb roboczy Pojemność użytkowa Typ wirnika Instrument do rozpoznania poziomu Ustawienie Nr art.
8743004 230  VLT Urządzenie jednopompowe W połączeniu z modułem studzienki S1 90  LTR Wolny przelot Przełącznik pływakowy Ustawienie mokre 8743004
Show
8743005 230  VLT Urządzenie jednopompowe W połączeniu z modułem studzienki S1 90  LTR Wolny przelot Dzwon zanurzeniowy Ustawienie mokre 8743005
Show
8743007 230  VLT Urządzenie dwupompowe W połączeniu z modułem studzienki S1 90  LTR Wolny przelot Dzwon zanurzeniowy Ustawienie mokre 8743007
Show

Pompa: GTF 1200

Napięcie robocze Rodzaj urządzenia Wskazówka dotycząca głębokości zabudowy Tryb roboczy Pojemność użytkowa Typ wirnika Instrument do rozpoznania poziomu Ustawienie Nr art.
8743009 230  VLT Urządzenie jednopompowe W połączeniu z modułem studzienki S3 - 50% 100  LTR Wolny przelot Przełącznik pływakowy Ustawienie mokre 8743009
Show
8743010 230  VLT Urządzenie jednopompowe W połączeniu z modułem studzienki S1 100  LTR Wolny przelot Dzwon zanurzeniowy Ustawienie mokre 8743010
Show
8743012 230  VLT Urządzenie dwupompowe W połączeniu z modułem studzienki S1 100  LTR Wolny przelot Dzwon zanurzeniowy Ustawienie mokre 8743012
Show

Pompa: GTF 1600

Napięcie robocze Rodzaj urządzenia Wskazówka dotycząca głębokości zabudowy Tryb roboczy Pojemność użytkowa Typ wirnika Instrument do rozpoznania poziomu Ustawienie Nr art.
8743020 400  VLT Urządzenie jednopompowe W połączeniu z modułem studzienki S1 350  LTR Wolny przelot Sonda hydrostatyczna Ustawienie mokre 8743020
Show
8743023 400  VLT Urządzenie dwupompowe W połączeniu z modułem studzienki S1 340  LTR Wolny przelot Sonda hydrostatyczna Ustawienie mokre 8743023
Show

Pompa: GTF 2600

Napięcie robocze Rodzaj urządzenia Wskazówka dotycząca głębokości zabudowy Tryb roboczy Pojemność użytkowa Typ wirnika Instrument do rozpoznania poziomu Ustawienie Nr art.
8743021 400  VLT Urządzenie jednopompowe W połączeniu z modułem studzienki S1 350  LTR Wolny przelot Sonda hydrostatyczna Ustawienie mokre 8743021
Show
8743024 400  VLT Urządzenie dwupompowe W połączeniu z modułem studzienki S1 340  LTR Wolny przelot Sonda hydrostatyczna Ustawienie mokre 8743024
Show

Pompa: GTF 4000

Napięcie robocze Rodzaj urządzenia Wskazówka dotycząca głębokości zabudowy Tryb roboczy Pojemność użytkowa Typ wirnika Instrument do rozpoznania poziomu Ustawienie Nr art.
8743022 400  VLT Urządzenie jednopompowe W połączeniu z modułem studzienki S1 350  LTR Wolny przelot Sonda hydrostatyczna Ustawienie mokre 8743022
Show
8743025 400  VLT Urządzenie dwupompowe W połączeniu z modułem studzienki S1 340  LTR Wolny przelot Sonda hydrostatyczna Ustawienie mokre 8743025
Show

Pompa: GTK 1300

Napięcie robocze Rodzaj urządzenia Wskazówka dotycząca głębokości zabudowy Tryb roboczy Pojemność użytkowa Typ wirnika Instrument do rozpoznania poziomu Ustawienie Nr art.
8743026 400  VLT Urządzenie jednopompowe W połączeniu z modułem studzienki S1 350  LTR Wirnik jednokanałowy Sonda hydrostatyczna Ustawienie mokre 8743026
Show
8743029 400  VLT Urządzenie dwupompowe W połączeniu z modułem studzienki S1 340  LTR Wirnik jednokanałowy Sonda hydrostatyczna Ustawienie mokre 8743029
Show

Pompa: GTK 2600

Napięcie robocze Rodzaj urządzenia Wskazówka dotycząca głębokości zabudowy Tryb roboczy Pojemność użytkowa Typ wirnika Instrument do rozpoznania poziomu Ustawienie Nr art.
8743027 400  VLT Urządzenie jednopompowe W połączeniu z modułem studzienki S1 350  LTR Wirnik jednokanałowy Sonda hydrostatyczna Ustawienie mokre 8743027
Show
8743030 400  VLT Urządzenie dwupompowe W połączeniu z modułem studzienki S1 340  LTR Wirnik jednokanałowy Sonda hydrostatyczna Ustawienie mokre 8743030
Show

Pompa: GTK 3700

Napięcie robocze Rodzaj urządzenia Wskazówka dotycząca głębokości zabudowy Tryb roboczy Pojemność użytkowa Typ wirnika Instrument do rozpoznania poziomu Ustawienie Nr art.
8743028 400  VLT Urządzenie jednopompowe W połączeniu z modułem studzienki S1 350  LTR Wirnik jednokanałowy Sonda hydrostatyczna Ustawienie mokre 8743028
Show
8743031 400  VLT Urządzenie dwupompowe W połączeniu z modułem studzienki S1 340  LTR Wirnik jednokanałowy Sonda hydrostatyczna Ustawienie mokre 8743031
Show

Rodzaj ścieków: Ścieki zawierające fekalia

Pompa: SPF 1400

Napięcie robocze Rodzaj urządzenia Wskazówka dotycząca głębokości zabudowy Tryb roboczy Pojemność użytkowa Typ wirnika Instrument do rozpoznania poziomu Ustawienie Nr art.
8742000 230  VLT Urządzenie jednopompowe Wariant z pogłębioną zabudową S3 - 50% 160  LTR Wolny przelot Rura zanurzeniowa Ustawienie suche 8742000
Show
8742004 230  VLT Urządzenie dwupompowe Wariant z pogłębioną zabudową S3 - 50% 160  LTR Wolny przelot Rura zanurzeniowa Ustawienie suche 8742004
Show
8742008 230  VLT Urządzenie dwupompowe Wariant z pogłębioną zabudową S1 160  LTR Wolny przelot Rura zanurzeniowa Ustawienie suche 8742008
Show
8742012 230  VLT Urządzenie jednopompowe Wariant z najniższą zabudową S3 - 50% 160  LTR Wolny przelot Rura zanurzeniowa Ustawienie suche 8742012
Show
8742016 230  VLT Urządzenie dwupompowe Wariant z najniższą zabudową S3 - 50% 160  LTR Wolny przelot Rura zanurzeniowa Ustawienie suche 8742016
Show
8742020 230  VLT Urządzenie dwupompowe Wariant z najniższą zabudową S1 160  LTR Wolny przelot Rura zanurzeniowa Ustawienie suche 8742020
Show

Pompa: SPF 1500

Napięcie robocze Rodzaj urządzenia Wskazówka dotycząca głębokości zabudowy Tryb roboczy Pojemność użytkowa Typ wirnika Instrument do rozpoznania poziomu Ustawienie Nr art.
8742001 400  VLT Urządzenie jednopompowe Wariant z pogłębioną zabudową S3 - 50% 160  LTR Wolny przelot Rura zanurzeniowa Ustawienie suche 8742001
Show
8742005 400  VLT Urządzenie dwupompowe Wariant z pogłębioną zabudową S3 - 50% 160  LTR Wolny przelot Rura zanurzeniowa Ustawienie suche 8742005
Show
8742009 400  VLT Urządzenie dwupompowe Wariant z pogłębioną zabudową S1 160  LTR Wolny przelot Rura zanurzeniowa Ustawienie suche 8742009
Show
8742013 400  VLT Urządzenie jednopompowe Wariant z najniższą zabudową S3 - 50% 160  LTR Wolny przelot Rura zanurzeniowa Ustawienie suche 8742013
Show
8742017 400  VLT Urządzenie dwupompowe Wariant z najniższą zabudową S3 - 50%