Skip to main content

Przepompownia zewnętrzna Aquapump XL

Uniwersalny wariant do budownictwa mieszkaniowego, komercyjnego i przemysłowego.

W przypadku usuwania większych ilości ścieków muszą być spełnione wysokie wymagania: przepompownia zewnętrzna Aquapump XL ujawnia tu swoje mocne strony zarówno do odwadniania domów wielorodzinnych, jak i obiektów komercyjnych oraz przemysłowych.

Przepompownia zewnętrzna Aquapump XL dostępna jest w wariancie Mono lub Duo z pompami o różnej klasie wydajności zarówno do ścieków zawierających fekalia jak i ścieków bez fekaliów. Liczne nasady wykonane z różnych materiałów umożliwiają instalację przepompowni zewnętrznych w najróżniejszych miejscach, zarówno w konfiguracji mokrej, jak i suchej.

Zalety  Przegląd produktów

Odpowiednia pompa do wszystkich przypadków

Mała lub duża pojemność użytkowa, jedna lub dwie pompy, z wirnikiem Vortex albo jednokanałowym lub też z dodatkowym mechanizmem rozdrabniającym: przepompownię zewnętrzną Aquapump XL można wyposażyć w różne pompy do ścieków zawierających fekalia lub ścieków bez fekaliów. Dzięki temu przepompownia zewnętrzna oferuje niezliczone możliwości dopasowania do indywidualnych potrzeb.

Uniwersalny system modułowy

Przepompownia zewnętrzna Aquapump XL została zaprojektowana jako konstrukcja modułowa i można ją konfigurować z użyciem różnych segmentów technicznych i modułów studzienek. Szeroki wybór modułów i nasad umożliwia realizację idealnego rozwiązania do odwadniania, zarówno do zabudowy w ziemi, jak i w płycie podłogowej. Nasze zgodne z normami studzienki techniczne są odporne na oddziaływanie wody gruntowej do głębokości 3 m i mogą mieć maksymalną wysokość do 5 m.

Przejdź do studzienek technicznych

Praktyczne i higieniczne

W przepompowniach zewnętrznych do ścieków zawierających fekalia konfiguracja sucha ma tę przewagę nad konfiguracją mokrą, że konserwacja i naprawy przepompowni odbywają się w higienicznych warunkach, gdyż przepompownia taka posiada komorę serwisową hermetycznie odseparowaną od ścieków. Ponadto pompy w ustawieniu suchym nie wymagają certyfikatu ATEX.

Niezawodna kontrola

Inteligentne urządzenie sterujące ze zintegrowanym systemem samodiagnozy SDS i baterią buforową stale monitoruje wszystkie komponenty elektryczne i prowadzi możliwy do odczytania, elektroniczny dziennik eksploatacji.

Najwyższe bezpieczeństwo

Przepompownie zewnętrzne do ścieków zawierających fekalia mogą być użytkowane w strefach zagrożonych wybuchem, tzn. w miejscach, w których wskutek obecności ścieków zawierających fekalia i/lub ciecze lekkie mogą powstawać wybuchowe gazy.

Przepompownia Aqualift F XL ustawienie suche

Rodzaj ścieków: Ścieki bez fekaliów

Pompa: GTF 600

Napięcie robocze Rodzaj urządzenia Wskazówka dotycząca głębokości zabudowy Tryb roboczy Pojemność użytkowa Typ wirnika Nr art.
8743004 230  VLT Urządzenie jednopompowe W połączeniu z modułem studzienki S1 90  LTR Wolny przelot 8743004
8743005 230  VLT Urządzenie jednopompowe W połączeniu z modułem studzienki S1 90  LTR Wolny przelot 8743005
8743007 230  VLT Urządzenie dwupompowe W połączeniu z modułem studzienki S1 90  LTR Wolny przelot 8743007

Pompa: GTF 1200

Napięcie robocze Rodzaj urządzenia Wskazówka dotycząca głębokości zabudowy Tryb roboczy Pojemność użytkowa Typ wirnika Nr art.
8743009 230  VLT Urządzenie jednopompowe W połączeniu z modułem studzienki S3 - 50% 100  LTR Wolny przelot 8743009
8743010 230  VLT Urządzenie jednopompowe W połączeniu z modułem studzienki S3 - 50% 100  LTR Wolny przelot 8743010
8743012 230  VLT Urządzenie dwupompowe W połączeniu z modułem studzienki S3 - 50% 100  LTR Wolny przelot 8743012

Pompa: GTF 1600

Napięcie robocze Rodzaj urządzenia Wskazówka dotycząca głębokości zabudowy Tryb roboczy Pojemność użytkowa Typ wirnika Nr art.
8743020 400  VLT Urządzenie jednopompowe W połączeniu z modułem studzienki S1 350  LTR Wolny przelot 8743020
8743023 400  VLT Urządzenie dwupompowe W połączeniu z modułem studzienki S1 340  LTR Wolny przelot 8743023

Pompa: GTF 2600

Napięcie robocze Rodzaj urządzenia Wskazówka dotycząca głębokości zabudowy Tryb roboczy Pojemność użytkowa Typ wirnika Nr art.
8743021 400  VLT Urządzenie jednopompowe W połączeniu z modułem studzienki S1 350  LTR Wolny przelot 8743021
8743024 400  VLT Urządzenie dwupompowe W połączeniu z modułem studzienki S1 340  LTR Wolny przelot 8743024

Pompa: GTF 4000

Napięcie robocze Rodzaj urządzenia Wskazówka dotycząca głębokości zabudowy Tryb roboczy Pojemność użytkowa Typ wirnika Nr art.
8743022 400  VLT Urządzenie jednopompowe W połączeniu z modułem studzienki S1 350  LTR Wolny przelot 8743022
8743025 400  VLT Urządzenie dwupompowe W połączeniu z modułem studzienki S1 340  LTR Wolny przelot 8743025

Pompa: GTK 1300

Napięcie robocze Rodzaj urządzenia Wskazówka dotycząca głębokości zabudowy Tryb roboczy Pojemność użytkowa Typ wirnika Nr art.
8743026 400  VLT Urządzenie jednopompowe W połączeniu z modułem studzienki S1 350  LTR Wirnik jednokanałowy 8743026
8743029 400  VLT Urządzenie dwupompowe W połączeniu z modułem studzienki S1 340  LTR Wirnik jednokanałowy 8743029

Pompa: GTK 2600

Napięcie robocze Rodzaj urządzenia Wskazówka dotycząca głębokości zabudowy Tryb roboczy Pojemność użytkowa Typ wirnika Nr art.
8743027 400  VLT Urządzenie jednopompowe W połączeniu z modułem studzienki S1 350  LTR Wirnik jednokanałowy 8743027
8743030 400  VLT Urządzenie dwupompowe W połączeniu z modułem studzienki S1 340  LTR Wirnik jednokanałowy 8743030

Pompa: GTK 3700

Napięcie robocze Rodzaj urządzenia Wskazówka dotycząca głębokości zabudowy Tryb roboczy Pojemność użytkowa Typ wirnika Nr art.
8743028 400  VLT Urządzenie jednopompowe W połączeniu z modułem studzienki S1 350  LTR Wirnik jednokanałowy 8743028
8743031 400  VLT Urządzenie dwupompowe W połączeniu z modułem studzienki S1 340  LTR Wirnik jednokanałowy 8743031

Rodzaj ścieków: Ścieki zawierające fekalia

Pompa: SPF 1400

Napięcie robocze Rodzaj urządzenia Wskazówka dotycząca głębokości zabudowy Tryb roboczy Pojemność użytkowa Typ wirnika Nr art.
8742000 230  VLT Urządzenie jednopompowe Wariant z pogłębioną zabudową S3 - 50% 160  LTR Wolny przelot 8742000
8742004 230  VLT Urządzenie dwupompowe Wariant z pogłębioną zabudową S3 - 50% 160  LTR Wolny przelot 8742004
8742008 230  VLT Urządzenie dwupompowe Wariant z pogłębioną zabudową S1 160  LTR Wolny przelot 8742008
8742012 230  VLT Urządzenie jednopompowe Wariant z najniższą zabudową S3 - 50% 160  LTR Wolny przelot 8742012
8742016 230  VLT Urządzenie dwupompowe Wariant z najniższą zabudową S3 - 50% 160  LTR Wolny przelot 8742016
8742020 230  VLT Urządzenie dwupompowe Wariant z najniższą zabudową S1 160  LTR Wolny przelot 8742020

Pompa: SPF 1500

Napięcie robocze Rodzaj urządzenia Wskazówka dotycząca głębokości zabudowy Tryb roboczy Pojemność użytkowa Typ wirnika Nr art.
8742001 400  VLT Urządzenie jednopompowe Wariant z pogłębioną zabudową S3 - 50% 160  LTR Wolny przelot 8742001
8742005 400  VLT Urządzenie dwupompowe Wariant z pogłębioną zabudową S3 - 50% 160  LTR Wolny przelot 8742005
8742009 400  VLT Urządzenie dwupompowe Wariant z pogłębioną zabudową S1 160  LTR Wolny przelot 8742009
8742013 400  VLT Urządzenie jednopompowe Wariant z najniższą zabudową S3 - 50% 160  LTR Wolny przelot 8742013
8742017 400  VLT Urządzenie dwupompowe Wariant z najniższą zabudową S3 - 50% 160  LTR Wolny przelot 8742017
8742021 400  VLT Urządzenie dwupompowe Wariant z najniższą zabudową S1 160  LTR Wolny przelot 8742021

Pompa: SPF 3000

Napięcie robocze Rodzaj urządzenia Wskazówka dotycząca głębokości zabudowy Tryb roboczy Pojemność użytkowa Typ wirnika Nr art.
8742002 400  VLT Urządzenie jednopompowe Wariant z pogłębioną zabudową S3 - 50% 160  LTR Wolny przelot 8742002
8742006 400  VLT Urządzenie dwupompowe Wariant z pogłębioną zabudową S3 - 50% 160  LTR Wolny przelot 8742006
8742010 400  VLT Urządzenie dwupompowe Wariant z pogłębioną zabudową S1 160  LTR Wolny przelot 8742010
8742014 400  VLT Urządzenie jednopompowe Wariant z najniższą zabudową S3 - 50% 160  LTR Wolny przelot 8742014
8742018 400  VLT Urządzenie dwupompowe Wariant z najniższą zabudową S3 - 50% 160  LTR Wolny przelot 8742018
8742022 400  VLT Urządzenie dwupompowe Wariant z najniższą zabudową S1 160  LTR Wolny przelot 8742022

Pompa: SPF 4500

Napięcie robocze Rodzaj urządzenia Wskazówka dotycząca głębokości zabudowy Tryb roboczy Pojemność użytkowa Typ wirnika Nr art.
8742003 400  VLT Urządzenie jednopompowe Wariant z pogłębioną zabudową S3 - 50% 160  LTR Wolny przelot 8742003
8742007 400  VLT Urządzenie dwupompowe Wariant z pogłębioną zabudową