Skip to main content

Przepompownia zewnętrzna Aquapump XL

Uniwersalny wariant do budownictwa mieszkaniowego, komercyjnego i przemysłowego.

W przypadku usuwania większych ilości ścieków muszą być spełnione wysokie wymagania: przepompownia zewnętrzna Aquapump XL ujawnia tu swoje mocne strony zarówno do odwadniania domów wielorodzinnych, jak i obiektów komercyjnych oraz przemysłowych.

Przepompownia zewnętrzna Aquapump XL dostępna jest w wariancie Mono lub Duo z pompami o różnej klasie wydajności zarówno do ścieków zawierających fekalia jak i ścieków bez fekaliów. Liczne nasady wykonane z różnych materiałów umożliwiają instalację przepompowni zewnętrznych w najróżniejszych miejscach, zarówno w konfiguracji mokrej, jak i suchej.

Zalety  Przegląd produktów

Odpowiednia pompa do wszystkich przypadków

Mała lub duża pojemność użytkowa, jedna lub dwie pompy, z wirnikiem Vortex albo jednokanałowym lub też z dodatkowym mechanizmem rozdrabniającym: przepompownię zewnętrzną Aquapump XL można wyposażyć w różne pompy do ścieków zawierających fekalia lub ścieków bez fekaliów. Dzięki temu przepompownia zewnętrzna oferuje niezliczone możliwości dopasowania do indywidualnych potrzeb.

Uniwersalny system modułowy

Przepompownia zewnętrzna Aquapump XL została zaprojektowana jako konstrukcja modułowa i można ją konfigurować z użyciem różnych segmentów technicznych i modułów studzienek. Szeroki wybór modułów i nasad umożliwia realizację idealnego rozwiązania do odwadniania, zarówno do zabudowy w ziemi, jak i w płycie podłogowej. Nasze zgodne z normami studzienki techniczne są odporne na oddziaływanie wody gruntowej do głębokości 3 m i mogą mieć maksymalną wysokość do 5 m.

Przejdź do studzienek technicznych

Praktyczne i higieniczne

W przepompowniach zewnętrznych do ścieków zawierających fekalia konfiguracja sucha ma tę przewagę nad konfiguracją mokrą, że konserwacja i naprawy przepompowni odbywają się w higienicznych warunkach, gdyż przepompownia taka posiada komorę serwisową hermetycznie odseparowaną od ścieków. Ponadto pompy w ustawieniu suchym nie wymagają certyfikatu ATEX.

Niezawodna kontrola

Inteligentne urządzenie sterujące ze zintegrowanym systemem samodiagnozy SDS i baterią buforową stale monitoruje wszystkie komponenty elektryczne i prowadzi możliwy do odczytania, elektroniczny dziennik eksploatacji.

Najwyższe bezpieczeństwo

Przepompownie zewnętrzne do ścieków zawierających fekalia mogą być użytkowane w strefach zagrożonych wybuchem, tzn. w miejscach, w których wskutek obecności ścieków zawierających fekalia i/lub ciecze lekkie mogą powstawać wybuchowe gazy.

Przepompownia zewnętrzna Aquapump XL konfiguracja sucha


Do najniższej zabudowy

  Sterowanie pompątyp ściekówTyp wirnikaSterownikczujnik alarmowy Nr art.  
8742016 SPF 1400 Ścieki zawierające fekalia Wolny przelot Comfort Rura zanurzeniowa 8742016
Opis
8742017 SPF 1500 Ścieki zawierające fekalia Wolny przelot Comfort Rura zanurzeniowa 8742017
Opis
8742018 SPF 3000 Ścieki zawierające fekalia Wolny przelot Comfort Rura zanurzeniowa 8742018
Opis
8742019 SPF 4500 Ścieki zawierające fekalia Wolny przelot Comfort Rura zanurzeniowa 8742019
Opis
8742020 SPF 1400 Ścieki zawierające fekalia Wolny przelot Comfort Rura zanurzeniowa 8742020
Opis
8742021 SPF 1500 Ścieki zawierające fekalia Wolny przelot Comfort Rura zanurzeniowa 8742021
Opis
8742022 SPF 3000 Ścieki zawierające fekalia Wolny przelot Comfort Rura zanurzeniowa 8742022
Opis
8742023 SPF 4500 Ścieki zawierające fekalia Wolny przelot Comfort Rura zanurzeniowa 8742023
Opis

  Sterowanie pompątyp ściekówTyp wirnikaSterownikczujnik alarmowy Nr art.  
8742012 SPF 1400 Ścieki zawierające fekalia Wolny przelot Comfort Rura zanurzeniowa 8742012
Opis
8742013 SPF 1500 Ścieki zawierające fekalia Wolny przelot Comfort Rura zanurzeniowa 8742013
Opis
8742014 SPF 3000 Ścieki zawierające fekalia Wolny przelot Comfort Rura zanurzeniowa 8742014
Opis
8742015 SPF 4500 Ścieki zawierające fekalia Wolny przelot Comfort Rura zanurzeniowa 8742015
Opis

Do pogłębionej zabudowy

  Sterowanie pompątyp ściekówTyp wirnikaSterownikczujnik alarmowy Nr art.  
8742000 SPF 1400 Ścieki zawierające fekalia Wolny przelot Comfort Rura zanurzeniowa 8742000
Opis
8742001 SPF 1500 Ścieki zawierające fekalia Wolny przelot Comfort Rura zanurzeniowa 8742001
Opis
8742002 SPF 3000 Ścieki zawierające fekalia Wolny przelot Comfort Rura zanurzeniowa 8742002
Opis
8742003 SPF 4500 Ścieki zawierające fekalia Wolny przelot Comfort Rura zanurzeniowa 8742003
Opis

  Sterowanie pompątyp ściekówTyp wirnikaSterownikczujnik alarmowy Nr art.  
8742004 SPF 1400 Ścieki zawierające fekalia Wolny przelot Comfort Rura zanurzeniowa 8742004
Opis
8742005 SPF 1500 Ścieki zawierające fekalia Wolny przelot Comfort Rura zanurzeniowa 8742005
Opis
8742006 SPF 3000 Ścieki zawierające fekalia Wolny przelot Comfort Rura zanurzeniowa 8742006
Opis
8742007 SPF 4500 Ścieki zawierające fekalia Wolny przelot Comfort Rura zanurzeniowa 8742007
Opis
8742008 SPF 1400 Ścieki zawierające fekalia Wolny przelot Comfort Rura zanurzeniowa 8742008
Opis
8742009 SPF 1500 Ścieki zawierające fekalia Wolny przelot Comfort Rura zanurzeniowa 8742009
Opis
8742010 SPF 3000 Ścieki zawierające fekalia Wolny przelot Comfort Rura zanurzeniowa 8742010
Opis
8742011 SPF 4500 Ścieki zawierające fekalia Wolny przelot Comfort Rura zanurzeniowa 8742011
Opis

Przepompownia zewnętrzna Aquapump XL


Do ścieków zawierających fekalia

  Sterowanie pompąTyp wirnikaSterownikczujnik alarmowy Nr art.  
8743017 STZ 1300 Mechanizm rozdrabniający Comfort Sonda hydrostatyczna 8743017
Opis
8743018 STZ 2500 Mechanizm rozdrabniający Comfort Sonda hydrostatyczna 8743018
Opis
8743019 STZ 3700 Mechanizm rozdrabniający Comfort Sonda hydrostatyczna 8743019
Opis

  Sterowanie pompąTyp wirnikaSterownikczujnik alarmowy Nr art.  
8743014 STZ 1300 Mechanizm rozdrabniający Comfort Sonda hydrostatyczna 8743014
Opis
8743015 STZ 2500 Mechanizm rozdrabniający Comfort Sonda hydrostatyczna 8743015
Opis
8743016 STZ 3700 Mechanizm rozdrabniający Comfort Sonda hydrostatyczna 8743016
Opis

Do ścieków nie zawierających fekaliów

  Typ wirnikaSterownikczujnik alarmowytyp urządzenia Nr art.  
8743021 Wolny przelot Comfort Sonda hydrostatyczna Pojedyncza jednostka 8743021
Opis
8743024 Wolny przelot Comfort Sonda hydrostatyczna urządzenie dwupompowe 8743024
Opis

  Typ wirnikaSterownikczujnik alarmowytyp urządzenia Nr art.  
8743026 Wirnik jednokanałowy Comfort Sonda hydrostatyczna Pojedyncza jednostka 8743026
Opis
8743029 Wirnik jednokanałowy Comfort Sonda hydrostatyczna urządzenie dwupompowe 8743029
Opis

  Typ wirnikaSterownikczujnik alarmowytyp urządzenia Nr art.  
8743004 Wolny przelot Pojedyncza jednostka 8743004
Opis
8743005 Wolny przelot Comfort Sonda optyczna Pojedyncza jednostka 8743005
Opis
8743007 Wolny przelot Comfort Sonda optyczna urządzenie dwupompowe 8743007
Opis

  Typ wirnikaSterownikczujnik alarmowytyp urządzenia Nr art.  
8743027 Wirnik jednokanałowy Comfort Sonda hydrostatyczna Pojedyncza jednostka 8743027
Opis
8743030 Wirnik jednokanałowy Comfort Sonda hydrostatyczna urządzenie dwupompowe 8743030
Opis

  Typ wirnikaSterownikczujnik alarmowytyp urządzenia Nr art.  
8743009 Wolny przelot Pojedyncza jednostka 8743009
Opis
8743010 Wolny przelot Comfort Sonda optyczna Pojedyncza jednostka 8743010
Opis
8743012 Wolny przelot Comfort Sonda optyczna urządzenie dwupompowe 8743012
Opis

  Typ wirnikaSterownikczujnik alarmowytyp urządzenia Nr art.  
8743028 Wirnik jednokanałowy Comfort Sonda hydrostatyczna Pojedyncza jednostka 8743028
Opis
8743031 Wirnik jednokanałowy Comfort Sonda hydrostatyczna urządzenie dwupompowe 8743031
Opis

  Typ wirnikaSterownikczujnik alarmowytyp urządzenia Nr art.  
8743022 Wolny przelot Comfort Sonda hydrostatyczna Pojedyncza jednostka 8743022
Opis
8743025 Wolny przelot Comfort Sonda hydrostatyczna urządzenie dwupompowe 8743025
Opis

  Typ wirnikaSterownikczujnik alarmowytyp urządzenia Nr art.  
8743020 Wolny przelot Comfort Sonda hydrostatyczna Pojedyncza jednostka 8743020
Opis
8743023 Wolny przelot Comfort Sonda hydrostatyczna urządzenie dwupompowe 8743023
Opis

Nie znalazłeś pasującego produktu?

Oprócz naszych standardowych przepompowni projektujemy na życzenie klienta indywidualne rozwiązania specjalne z uwzględnieniem szczególnych wymagań odnośnie formy, funkcji i wymiarów.

Rozwiązania indywidualne