Skip to main content

Przepompownia hybrydowa Ecolift XL

Wydajne urządzenie dla przemysłu, budynków komercyjncyh i domów wielorodzinnych.

Przepompownia Ecolift XL to większa i wydajniejsza wersja Ecolift. Jest ona idealna do odprowadzania ścieków z budynków przemysłowych oraz z domów wielorodzinnych.

Z mocą do 4,5 kW przepompownia Ecolift XL pewnie pompuje ścieki również w kierunku przeciwnym do przepływu zwrotnego. Jeden lub dwa systemy zamykające napędzane siłownikami odcinają kanał. To wszystko potrzebne jest jednak tylko podczas przepływu zwrotnego. W normalnym trybie pompa jest wyłączona i ścieki odpływają naturalnym spadkiem do kanału.

Przepompownię Ecolift XL można zamontować na swobodnym przewodzie kanalizacyjnym lub zabudować w studzience technicznej w gruncie. Przepompownia jest dostępna z pompami o różnej klasie wydajności, w tym z zasilaniem 230 V lub 400 V. Wariant z jednym systemem zamykania z napędem silnikowym jest przeznaczony do wody szarej, natomiast wariant z dwoma do wody czarnej.

Zalety  Przegląd artykułów

Bezpośrednia droga

Przepompownie hybrydowe wykorzystują bezpośrednią drogę: naturalny spadek do kanału. Ścieki są pompowane tylko podczas przepływu zwrotnego. Ta bezpośrednia droga jest ekonomiczna, pewna i cicha. Przepompownie hybrydowe pracują przez większość czasu bez pobierania prądu i bez przestojów. Cechuje je znacznie niższe zużycie pomp i generują odgłosy pomp tylko w sytuacjach awaryjnych.

Zrównoważony rozwój potwierdzony przez ekspertów

Mniejsze o 90% zużycie prądu w przepompowni Ecolift w stosunku do klasycznej przepompowni, przy jednocześnie wyższym bezpieczeństwie działania przekonuje również ekspertów z dziedziny zrównoważonego rozwoju: w konkursie Sustainability Challenge zorganizowanym przez Niemieckie Stowarzyszenie Budownictwa Zrównoważonego (DGNB) nasza przepompownia hybrydowa znalazła się wśród trzech najlepszych innowacji produktowych roku. To potwierdza, że „bezpośrednia droga” jest właściwą drogą!

Bezpieczeństwo

Przepompownia Ecolift XL posiada nie tylko szczególnie wydajne pompy, lecz również system zabezpieczenia przeciwzalewowego: jedną lub dwie zamykane klapy z napędem silnikowym, który podczas przepływu zwrotnego stanowi pewną zaporę między kanałem i budynkiem. Pneumatyczne rozpoznawanie poziomu i czujnik alarmu gwarantują dodatkowe bezpieczeństwo.

Elastyczna zabudowa

Modułowa budowa przepompowni Ecolift XL z szerokim wyborem modułów studzienek i nasad, umożliwia jej montaż na swobodnym przewodzie kanalizacyjnym, zabudowę w gruncie lub w betonie. Moduły są odporne na działanie wody gruntowej do głębokości 3000 mm.

Ecolift XL

Wskazówka dotycząca głębokości zabudowy: Wariant z najniższą zabudową

Liczba pomp: 1

Napięcie robocze Pompa Rodzaj ścieków Liczba klap zwrotnych z napędem silnikowym Nr art.
8741044 230  VLT SPF 1400 Ścieki bez fekaliów 1 8741044
Show
8741045 400  VLT SPF 1500 Ścieki bez fekaliów 1 8741045
Show
8741046 400  VLT SPF 3000 Ścieki bez fekaliów 1 8741046
Show
8741047 400  VLT SPF 4500 Ścieki bez fekaliów 1 8741047
Show
8741048 230  VLT SPF 1400 Ścieki zawierające fekalia i bez fekaliów 2 8741048
Show
8741049 400  VLT SPF 1500 Ścieki zawierające fekalia i bez fekaliów 2 8741049
Show
8741050 400  VLT SPF 3000 Ścieki zawierające fekalia i bez fekaliów 2 8741050
Show
8741051 400  VLT SPF 4500 Ścieki zawierające fekalia i bez fekaliów 2 8741051
Show

Liczba pomp: 2

Napięcie robocze Pompa Rodzaj ścieków Liczba klap zwrotnych z napędem silnikowym Nr art.
8741060 230  VLT SPF 1400 Ścieki bez fekaliów 1 8741060
Show
8741061 400  VLT SPF 1500 Ścieki bez fekaliów 1 8741061
Show
8741062 400  VLT SPF 3000 Ścieki bez fekaliów 1 8741062
Show
8741063 400  VLT SPF 4500 Ścieki bez fekaliów 1 8741063
Show
8741064 230  VLT SPF 1400 Ścieki bez fekaliów 1 8741064
Show
8741065 400  VLT SPF 1500 Ścieki bez fekaliów 1 8741065
Show
8741066 400  VLT SPF 3000 Ścieki bez fekaliów 1 8741066
Show
8741067 400  VLT SPF 4500 Ścieki bez fekaliów 1 8741067
Show
8741068 230  VLT SPF 1400 Ścieki zawierające fekalia i bez fekaliów 2 8741068
Show
8741069 400  VLT SPF 1500 Ścieki zawierające fekalia i bez fekaliów 2 8741069
Show
8741070 400  VLT SPF 3000 Ścieki zawierające fekalia i bez fekaliów 2 8741070
Show
8741071 400  VLT SPF 4500 Ścieki zawierające fekalia i bez fekaliów 2 8741071
Show
8741072 230  VLT SPF 1400 Ścieki zawierające fekalia i bez fekaliów 2 8741072
Show
8741073 400  VLT SPF 1500 Ścieki zawierające fekalia i bez fekaliów 2 8741073
Show
8741074 400  VLT SPF 3000 Ścieki zawierające fekalia i bez fekaliów 2 8741074
Show
8741075 400  VLT SPF 4500 Ścieki zawierające fekalia i bez fekaliów 2 8741075
Show

Wskazówka dotycząca głębokości zabudowy: Wariant z pogłębioną zabudową

Liczba pomp: 1

Napięcie robocze Pompa Rodzaj ścieków Liczba klap zwrotnych z napędem silnikowym Nr art.
8741006 230  VLT SPF 1400 Ścieki bez fekaliów 1 8741006
Show
8741007 400  VLT SPF 1500 Ścieki bez fekaliów 1 8741007
Show
8741008 400  VLT SPF 3000 Ścieki bez fekaliów 1 8741008
Show
8741009 400  VLT SPF 4500 Ścieki bez fekaliów 1 8741009
Show
8741010 230  VLT SPF 1400 Ścieki zawierające fekalia i bez fekaliów 2 8741010
Show
8741011 400  VLT SPF 1500 Ścieki zawierające fekalia i bez fekaliów 2 8741011
Show
8741012 400  VLT SPF 3000 Ścieki zawierające fekalia i bez fekaliów 2 8741012
Show
8741013 400  VLT SPF 4500 Ścieki zawierające fekalia i bez fekaliów 2 8741013
Show

Liczba pomp: 2

Napięcie robocze Pompa Rodzaj ścieków Liczba klap zwrotnych z napędem silnikowym Nr art.
8741022 230  VLT SPF 1400 Ścieki bez fekaliów 1 8741022
Show
8741023 400  VLT SPF 1500 Ścieki bez fekaliów 1 8741023
Show
8741024 400  VLT SPF 3000 Ścieki bez fekaliów 1 8741024
Show
8741025 400  VLT SPF 4500 Ścieki bez fekaliów 1 8741025
Show
8741026 230  VLT SPF 1400 Ścieki bez fekaliów 1 8741026
Show
8741027 400  VLT SPF 1500 Ścieki bez fekaliów 1 8741027
Show
8741028 400  VLT SPF 3000 Ścieki bez fekaliów 1 8741028
Show
8741029 400  VLT SPF 4500 Ścieki bez fekaliów 1 8741029
Show
8741030 230  VLT SPF 1400 Ścieki zawierające fekalia i bez fekaliów 2 8741030
Show
8741031 400  VLT SPF 1500 Ścieki zawierające fekalia i bez fekaliów 2 8741031
Show
8741032 400  VLT SPF 3000 Ścieki zawierające fekalia i bez fekaliów 2 8741032
Show
8741033 400  VLT SPF 4500 Ścieki zawierające fekalia i bez fekaliów 2 8741033
Show
8741034 230  VLT SPF 1400 Ścieki zawierające fekalia i bez fekaliów 2 8741034
Show
8741035 400  VLT SPF 1500 Ścieki zawierające fekalia i bez fekaliów 2 8741035
Show
8741036 400  VLT SPF 3000 Ścieki zawierające fekalia i bez fekaliów 2 8741036
Show
8741037 400  VLT SPF 4500 Ścieki zawierające fekalia i bez fekaliów 2 8741037
Show

Nie znalazłeś odpowiedniego produktu?

Oprócz naszych standardowych przepompowni hybrydowych projektujemy na życzenie klienta indywidualne rozwiązania specjalne z uwzględnieniem szczególnych wymagań odnośnie kształtu, funkcjonowania i wymiarów. 

Rozwiązania indywidualne