Skip to main content

Przepompownia hybrydowa Ecolift XL

Mocarz do obiektów komercyjnych i domów wielorodzinnych

Przepompownia Ecolift XL to większa i wydajniejsza wersja Ecolift. Jest ona idealna do odprowadzania ścieków z budynków komercyjnych oraz z domów wielorodzinnych.

Z mocą do 4,5 kW przepompownia Ecolift XL pewnie pompuje ścieki również w kierunku przeciwnym do przepływu zwrotnego. Jeden lub dwa systemy zamykające napędzane siłownikami odcinają kanał. To wszystko potrzebne jest jednak tylko podczas przepływu zwrotnego. W normalnym trybie pompa jest wyłączona i ścieki odpływają naturalnym spadkiem do kanału.

Przepompownię Ecolift XL można zamontować na swobodnym przewodzie kanalizacyjnym lub zabudować w studzience technicznej w gruncie. Przepompownia jest dostępna z pompami o różnej klasie wydajności, w tym z zasilaniem 230 V lub 400 V. Wariant z jednym systemem zamykania z napędem silnikowym jest przeznaczony do wody szarej, natomiast wariant z dwoma do wody czarnej.

Zalety  

Bezpośrednia droga

Przepompownie hybrydowe wykorzystują bezpośrednią drogę: naturalny spadek do kanału. Ścieki są pompowane tylko podczas przepływu zwrotnego. Ta bezpośrednia droga jest ekonomiczna, pewna i cicha. Przepompownie hybrydowe pracują przez większość czasu bez pobierania prądu i bez przestojów. Cechuje je znacznie niższe zużycie pomp i generują odgłosy pomp tylko w sytuacjach awaryjnych.

Zrównoważony rozwój potwierdzony przez ekspertów

Mniejsze o 90% zużycie prądu w przepompowni Ecolift w stosunku do klasycznej przepompowni, przy jednocześnie wyższym bezpieczeństwie działania przekonuje również ekspertów z dziedziny zrównoważonego rozwoju: w konkursie Sustainability Challenge zorganizowanym przez Niemieckie Stowarzyszenie Budownictwa Zrównoważonego (DGNB) nasza przepompownia hybrydowa znalazła się wśród trzech najlepszych innowacji produktowych roku. To potwierdza, że „bezpośrednia droga” jest właściwą drogą!

Bezpieczeństwo

Przepompownia Ecolift XL posiada nie tylko szczególnie wydajne pompy, lecz również jeden lub dwa systemy zamykania z napędem silnikowym, które podczas przepływu zwrotnego stanowią pewną zaporę między kanałem i budynkiem. Pneumatyczne rozpoznawanie poziomu i czujnik alarmu gwarantują dodatkowe bezpieczeństwo.

Elastyczna zabudowa

Modułowa budowa przepompowni Ecolift XL z szerokim wyborem modułów studzienek i nasad umożliwia jej montaż na swobodnym przewodzie kanalizacyjnym, zabudowę w gruncie lub w betonie. Moduły są odporne na działanie wody gruntowej do głębokości 3000 mm.

Nie znalazłeś odpowiedniego produktu?

Oprócz naszych standardowych przepompowni hybrydowych projektujemy na życzenie klienta indywidualne rozwiązania specjalne z uwzględnieniem szczególnych wymagań odnośnie kształtu, funkcjonowania i wymiarów. 

Rozwiązania indywidualne