Skip to main content

Studzienki przeciwzalewowe

Pewny rozwiązanie przed budynkiem.

Dotychczas zawory przeciwzalewowe instalowane były głównie w budynku. Aktualnie dostępne są również inne rozwiązania - przydomowe studzienki przyłączeniowe ze zintegrowanymi zaworami przeciwzalewowymi do zabudowy poza budynkiem. Zabezpieczają one przykanalik, przez który odprowadzane są wyłącznie ścieki z punktów odpływu zagrożonych przepływem zwrotnym. Poza tym studzienki przeciwzalewowe oferują możliwości przyłączenia dalszych przewodów. Są one idealnym rozwiązaniem również podczas modernizacji starych instalacji odwadniających.

Nie znalazłeś pasującego produktu?

Oprócz naszych standardowych zaworów przeciwzalewowych projektujemy na życzenie klienta indywidualne rozwiązania specjalne z uwzględnieniem szczególnych wymagań odnośnie formy, funkcji i wymiarów. 

Rozwiązania indywidualne