Skip to main content

Technika odpływowa

Co powinien wiedzieć specjalista

1. Przegląd: rodzaje wpustów

Obszary zastosowania wpustów i odpływów

Termin „techniki odpływowej” obejmuje różne rodzaje wpustów, dopasowanych do szczególnych warunków panujących w danym obszarze zastosowania. Tutaj znajdziesz krótki przegląd czterech podstawowych kategorii produktów.

2. Wybór materiału wpustów

Kryteria wyboru wpustów z tworzywa sztucznego i metalu

Podczas planowania techniki odpływowej należy sprawdzić, które tworzywo najlepiej nadaje się do danego rodzaju ścieków oraz specyficznych dla projektu warunków w miejscu zabudowy. Należy tutaj uwzględnić substancje zawarte w ściekach i ich stężenie, zapotrzebowanie miejsca, strukturę podłogi oraz odpowiednie rodzaje uszczelnienia.

Wybór materiałów według listy odporności materiałowej KESSEL

Przy pomocy naszej listy odporności materiałowej możesz sprawdzić, który materiał jest najbardziej odporny na ścieki w Twoim przypadku zastosowania. Lista ta zawiera wykaz najczęściej spotykanych rodzajów ścieków wraz z oceną odporności różnych materiałów.

Przejdź do listy odporności materiałowej

Właściwości tradycyjnych materiałów

Produkty techniki odpływowej wykonane są z reguły z tworzywa sztucznego lub metalu, np. stali nierdzewnej lub żeliwa szarego. Specyficzne właściwości tych materiałów czynią je odpowiednie dla różnych zastosowań:

Żeliwo szare

Ze względu na odporność na wysoką temperaturę i ogień nadaje się do bardzo gorących otoczeń, np. dachów pokrytych bitumem. Wymaga uziemienia i zabezpieczenia przed korozją oraz spełnia ograniczone wymagania pod względem higieny.

3. Ochrona przeciwpożarowa techniki odpływowej

Przepisowe zabezpieczenie wpustów podłogowych

Podczas pożaru w budynkach wpusty podłogowe mogą stać się potencjalnymi słabymi punktami, przez które ogień, dym i trujące gazy mogą przedostawać się z jednego pomieszczenia do drugiego. Krajowe przepisy budowlane nakazują zastosowanie prewencyjnych rozwiązań budowlanych w zakresie techniki odpływowej. 

Wpusty podłogowe jako czynnik ryzyka podczas pożaru

Prędkość rozprzestrzeniania się pożaru w budynku zależy od tego, jak długo granice pomieszczenia są w stanie wytrzymać płomienie oraz towarzyszący im dym i gaz. Niewystarczająco zabezpieczone wpusty podłogowe kryją pod tym względem różne ryzyka:

Z niezabezpieczonych wpustów może przedostawać się gaz i dym

Przedostawanie się dymu/gazu

przez nieszczelne miejsca we wpuście podłogowym oraz wokół niego.

Przez niezabezpieczone wpusty może rozprzestrzeniać się ogień

Rozprzestrzenianie się ognia

do innych pomieszczeń wskutek przepalenia się instalacji odwadniającej.

Niezabezpieczone wpusty mogą przewodzić ciepło

Przewodzenie ciepła

i zapłon materiałów palnych przez niepalne obiekty odwadniające.

Klasy odporności ogniowej wpustów podłogowych

Zależnie od kraju, regionu, rodzaju budynku i miejsca zabudowy obowiązują różne klasy odporności ogniowej wpustów podłogowych. Liczba klasy odporności ogniowej określa minimalny czas w minutach, który przetestowana część budowlana powinna wytrzymać pożar. Klasy odporności ogniowej wpustów podłogowych:

  • F30 („hamuje rozprzestrzenianie się ognia“) 
  • F60 („hamuje w wysokim stopniu rozprzestrzenianie się ognia”) 
  • F90 („ognioodporne”) 
  • F120 („w wysokim stopniu ognioodporne”) 

Przestrzegać wymogów koncepcji ochrony przeciwpożarowej specyficznych dla danego projektu budowlanego. 

 

Jak działa wkład przeciwpożarowy?

Wkład przeciwpożarowy włożony zostaje w króciec od spodu wpustu podłogowego. Wkład przeciwpożarowy wykonany jest z odpornego na wysoką temperaturę materiału, który podczas pierwszego kontaktu z ogniem pęcznieje, zamykając w ten sposób wpust. 

Wkład przeciwpożarowy gdy nie ma pożaru

Rura ulega zniszczeniu

wskutek skrajnie wysokiej temperatury.

Wkład przeciwpożarowy pęcznieje podczas kontaktu z ogniem

Wkład przeciwpożarowy pęcznieje

podczas kontaktu z ogniem.

Wpust jest zamknięty, zapobiegając dalszym szkodom w wyniku pożaru

Wpust jest zamknięty,

zapobiegając dalszym szkodom w wyniku pożaru.

Fire-Kit & Quick-Fit:

Ochrona przeciwpożarowa do wpustów KESSEL

Wkład przeciwpożarowy i przeciwgazowy Fire-Kit i mocowanie wpustu Quick-Fit to osprzęt z naszego asortymentu produktów przeznaczony do fachowego zabezpieczenia wpustów KESSEL przed pożarem. Wkład Fire-Kit zapewnia pewne, ogniotrwałe zamknięcie wpustu w przypadku pożaru, natomiast mocowanie wpustu Quick-Fit to prosta alternatywa do tradycyjnych materiałów wypełniających do uszczelnienia dna otworu. Zintegrowana w mocowaniu wpustu masa ogniochronna uszczelnia podczas pożaru szczeliny między korpusem wpustu a dnem otworu. Zarówno Fire-Kit jak i Quick-Fit spełniają wymagania klasy odporności ogniowej R120 dla przepustów rurowych.

4. Modułowe systemy elementów łączonych do wpustów

Elastyczne projektowanie z modułową, rozszerzalną techniką odpływową

Indywidualne kombinacje wpustów w modułowym systemie elementów łączonych

Do systemów odwadniania o specjalnych wymaganiach odpowiednie wpusty nie zawsze są dostępne jako gotowe produkty. W takich przypadkach pomocne są rozwiązania modułowe: spośród licznych kompatybilnych komponentów można wybrać wpusty pasujące do specyficznego zadania, a jeśli warunki ulegną w przyszłości zmianie, również je łatwo dopasować. 

Modułowe systemy elementów łączonych: niezależnie od wielkości nominalnej!

Modułowe systemy elementów łączonych dostępne są dla wpustów o różnej średnicy. Średnica wpustu (połączenie wtykowe między nasadą a korpusem) jest niezależna od średnicy podłączonego przewodu kanalizacyjnego – wpust o określonej średnicy można z reguły podłączyć do przewodów kanalizacyjnych o każdej wielkości nominalnej, jeśli króciec wylotu ma odpowiednią wielkość. 

Modułowe systemy elementów łączonych KESSEL

KESSEL oferuje modułowe wpusty o średnicy od 100 do 400 mm do odwadniania łazienek, piwnic i obiektów oraz obszaru zewnętrznego. Wewnątrz danego modułowego systemu elementów łączonych można wybrać spośród licznych korpusów i materiałów oraz dokładnie je dopasować do warunków zastosowania i otoczenia w miejscu instalacji.