Skip to main content

Przepompownie hybrydowe

Wszystko, co specjalista wiedzieć powinien

Pompuje tylko wtedy, gdy jest to konieczne: przepompownia hybrydowa

Wszędzie tam, gdzie odprowadzanie ścieków jest możliwe z wykorzystaniem spadku do kanału, możliwe jest zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym za pomocą przepompowni hybrydowej. W trybie normalnym przepompownia odprowadza wodę z wykorzystaniem grawitacji i bez poboru prądu. Dopiero w przypadku przepływu zwrotnego przepompownia rozpoczyna pompowanie ścieków poprzez pętlę przeciwzalewową, umożliwiając dalsze korzystanie z podłączonych przyborów sanitarnych. Jednocześnie wbudowany zawór przeciwzalewowy zapobiega napływaniu ścieków z kanalizacji do budynku. Tym samym przepompownie hybrydowe łączą w sobie korzyści proekologiczne i maksymalną ekonomikę z zaletami przepompowni.

Przejdź do produktów

Tryby pracy przepompowni hybrydowej

Przepompownia hybrydowa w normalnym trybie pracy

Tryb normalny

Odwadnianie z wykorzystaniem naturalnego spadku

Przepompownia hybrydowa podczas przepływu zwrotnego

Ochrona przeciwzalewowa

Zawór przeciwzalewowy zapobiega napływowi wody do budynku

Przepompownia hybrydowa – odwadnianie podczas przepływu zwrotnego

Odwadnianie podczas przepływu zwrotnego

Z wykorzystaniem pompy poprzez pętlę przeciwzalewową

Film przedstawiający działanie przepompowni hybrydowych

Zalety techniki hybrydowej

Przepompownie hybrydowe w porównaniu do tradycyjnych przepompowni mają następujące zalety:

Tryb ekonomiczny

Proekologiczne i ekonomiczne

Ponieważ przepompownie hybrydowe pompują tylko w wyjątkowych sytuacjach, są bardziej proekologiczne, tańsze w eksploatacji i wymagają mniej konserwacji, niż inne przepompownie. 

Tryb cichy

Minimalna emisja hałasu

W trybie normalnym przepompownia hybrydowa pracuje bezgłośnie – jest idealna w pomieszczeniach, w których często przebywają ludzie. 

Niskie zużycie energii elektrycznej

Nieprzerwany tryb pracy

Również w przypadku braku prądu przepompownia hybrydowa zapewnia bezpieczne odwadnianie. Awaryjne zasilanie bateryjne gwarantuje ciągłość działania zintegrowanego zaworu przeciwzalewowego.