Skip to main content

Ochrona przeciwzalewowa

Wszystko co specjaliści wiedzieć muszą.

Co to jest przepływ zwrotny?

Pojęcie „przepływ zwrotny“ opisuje zjawisko, które ma miejsce, gdy do kanalizacji krótkotrwale dopływa więcej wody, niż jest ona w stanie odprowadzić. Zjawisko to może zaistnieć np. podczas deszczu nawalnego lub powodzi (zatkania kanału). Wówczas poziom ścieków w kanalizacji podnosi się i ścieki nieuchronnie wypływają wszędzie tam, skąd tylko jest to możliwe – a więc spod pokryw włazów kanalizacyjnych, a w najgorszym wypadku z odpływów, umywalek i toalet w piwnicy. 

Ochrona podczas przepływu zwrotnego

System odwadniania bez zabezpieczenia przeciwzalewowego:

Ponawalnych deszczach poziom wody podnosi się powyżej tzw. poziomu zalewania. Zazwyczaj rozumie się przez to poziom nawierzchni ulicy. Niżej położone pomieszczenia w suterenie lub piwnicy zostają szybko zalane. Skutkiem są znaczne szkody i koszty.

System odwadniania z zabezpieczeniem przeciwzalewowym:

Ścieki spływające grawitacyjnie do kanału zabezpieczone są zaworem przeciwzalewowym. W przypadku przepływu zwrotnego klapa zamyka się, a ścieki nie mogą przedostać się do budynku.Jeżeli kanał publiczny położony jest powyżej punktu odpływu z budynku, ścieki muszą być pompowane powyżej poziomu zalewania za pomocą przepompowni.

Jakie czynniki odgrywają rolę podczas wyboru produktu?

Aby móc wybrać pasujący zawór przeciwzalewowy, należy wcześniej odpowiedzieć sobie na kilka pytań. Poniżej zestawiliśmy kilka z nich.

1. Do jakiego rodzaju ścieków ma być używany zawór przeciwzalewowy?

To, czy usuwane są ścieki zawierające fekalia lub ścieki bez fekaliów, wpływa nafunkcjonowanie i bezpieczeństwo działania zaworów przeciwzalewowych. Przed wybraniemproduktu należy więc zadać sobie pytanie: jakie urządzenia sanitarne mają być odwadnianeprzez zawór przeciwzalewowy? Decydujący jest tu zawsze rodzaj ścieków, odpływających do kanału w kierunku przepływu przez zabezpieczenie przeciwzalewowe. 

Woda zawierająca fekalia obecna jest zawsze w rurach transportujących fekalia z pisuarów lub toalet w kierunku przepływu.

Ścieki niefekalne zawierają wodę bez fekaliów, jak woda spod prysznica lub z pralki.

2. Gdzie znajduje się miejsce zabudowy?

Modernizacja starego budynku, stylowe wkomponowanie w nowy budynek, bezpośrednia instalacja w budynku lub poza budynkiem w studzience przyłączeniowej: zależnie od indywidualnej sytuacji budowlanej zawory przeciwzalewowe można zabudować w różnych miejscach. Wybierz po prostu spośród różnych wariantów najbardziej pasujące rozwiązanie. 

3. Czy istnieje spadek do kanału?

Nie tylko rodzaj ścieków i miejsce zabudowy są ważnymi czynnikami podczas wyboruwłaściwego zabezpieczenia przeciwzalewowego: decydujące jest to,czy między rurą ściekową i publiczną kanalizacją istnieje spadek. 

Spadek do kanału

Spadek do kanału

Jeśli kanał leży poniżej zabezpieczenia przeciwzalewowego, ścieki bytowe usuwane są z wykorzystaniem naturalnego spadku do kanału. W takim przypadku można zastosować zawory przeciwzalewowe i przepompownie hybrydowe

Brak spadku do kanału

Brak spadku do kanału

Jeśli kanał leży powyżej zabezpieczenia przeciwzalewowego, ścieki muszą być pompowane do kanału za pomocą przepompowni przez pętlę przeciwzalewową.

4. Ile punktów odpływu istnieje?

Czy lepiej zabezpieczać indywidualnie, czy centralnie na kolektorze? Wybór strategii zabezpieczenia zależy od ilość punktów odpływu, usytuowanych poniżej poziomu zalewania. 

Przedstawienie schematyczne: indywidualne zabezpieczenie punktów odpływu

Zabezpieczenie pojedyncze

Każdy punkt odpływu, taki jak umywalka, prysznic lub pralka, chroniony jest przez własne zabezpieczenie przeciwzalewowe.

Przedstawienie schematyczne: centralne zabezpieczenie punktów odpływu

Zabezpieczenie centralne

Zainstalowane na rurze zbiorczej zawory przeciwzalewowe lub przepompownie chronią wszystkie podłączone punkty odpływu.

5. Czy usuwanie ścieków ma odbywać się również podczas trwania przepływu zwrotnego?

Przy zamkniętym zaworze przeciwzalewowym usuwanie ścieków z piwnicy nie jest możliwe. Jeśli stanowi to problem, należy zdecydować się na rozwiązanie, które również podczas przepływu zwrotnego umożliwi usuwanie ścieków bez ograniczeń.

Ilustracja sposobu działania pompowego urządzenia przeciwzalewowego Pumpfix F

Ochrona podczas przepływu zwrotnego

Klapa zwrotna zapobiega napływaniu ścieków z kanalizacji do budynku.

Ilustracja sposobu działania pompowego urządzenia przeciwzalewowego Pumpfix F: wypompowuje ścieki w kierunku przeciwnym do przepływu zwrotnego

Usuwanie ścieków podczas przepływu zwrotnego

Mimo przepływu zwrotnego z kanału i zamkniętej klapy możliwe jest usuwanie ścieków bytowych za pomocą pompy. Dzięki temu system odwadniający funkcjonuje.

 

Otwarte pytania – praktyczne odpowiedzi

Czy znasz już naszą szeroką ofertę seminariów i szkoleń? W ramach spotkań o różnej formie doświadczeni eksperci KESSEL regularnie omawiają aktualne tematy z zakresu techniki odwadniania.

Przejdź do oferty szkoleniowej