Skip to main content

Przepompownie zewnętrzne

Do zabudowy poza budynkami.

W przeciwieństwie do przepompowni wewnętrznych, instalowanych generalnie w budynkach, przepompownie zewnętrzne instalowane są poza budynkiem, w gruncie, w studzienkach rewizyjnych, stanowiących przyłącze do budynku. Ten rodzaj instalacji nie zajmuje miejsca w piwnicy i zwiększa komfort mieszkania, gdyż eliminuje hałas spowodowany pracującą pompą. 

Nie znalazłeś pasującego produktu?

Oprócz naszych standardowych przepompowni projektujemy na życzenie klienta indywidualne rozwiązania specjalne z uwzględnieniem szczególnych wymagań odnośnie formy, funkcji i wymiarów.

Rozwiązania indywidualne