Skip to main content

Separator tłuszczu EasyClean ground Multi

Kompaktowe rozwiązanie do zabudowy w ziemi.

Dzięki temu kompleksowemu rozwiązaniu wymagana jest tylko jedna studzienka, w której są zainstalowane separator tłuszczu, urządzenie do pobierania próbek i przepompownia: EasyClean ground Multi to wygodna kombinacja do zabudowy w ziemi. Zaletą tego jest to, że kompletne urządzenie można zaprojektować i zainstalować jako całość. Ten sposób postępowania oraz konfiguracja systemu z tylko jedną studzienką pozwalają zaoszczędzić nie tylko czas i nakład pracy, lecz również koszty.

Separator tłuszczu EasyClean ground Multi jest dostępny w klasach obciążenia A/B i D oraz w wielkościach nominalnych NS 4, NS 7 i NS 10. Jako opcjonalny osprzęt dostępne jest urządzenie do pomiaru grubości warstwy tłuszczu SonicControl, które monitoruje i optymalizuje cykle opróżniania separatora. Ponad to na żądanie możliwe są również dalsze głębokości zabudowy i wielkości nominalne odpowiednio do specjalnych wymagań i sposobów zabudowy – prosimy o kontakt!

Zalety  Przegląd produktów

Dwa warianty – jeden cel

W standardowej wersji EasyClean ground Multi opróżnianie i czyszczenie separatora tłuszczu odbywa się ręcznie. Do opróżniania i czyszczenia konieczne jest otwarcie hermetycznych pokryw. Mniej skomplikowane jest opróżnianie EasyClean ground Multi Direct: przedłużona w miejscu zamontowania separatora rura do opróżniania umożliwia podłączenie pojazdu asenizacyjnego poprzez osobną studzienkę lub szafkę ścienną. Oznacza to, że nie jest konieczne otwarcie zbiornika, a tym samym czynności tej nie towarzyszą nieprzyjemne zapachy.

Wiele możliwości – pełna elastyczność

Niezależnie od indywidualnego sposobu zabudowy EasyClean ground Multi to trafne rozwiązanie. Możliwa jest na przykład zmiana głębokości zabudowy. Zależnie od tego, jak ma być ułożona rura do opróżniania, możliwe jest zaplanowanie montażu z lewej lub z prawej strony.

Wszystko pod kontrolą SonicControl

SonicControl umożliwia stałe monitorowanie temperatury i grubości warstwy tłuszczu. Korzyść: dzięki automatycznemu urządzeniu do pomiaru grubości warstwy tłuszczu z czujnikiem ultradźwiękowym użytkownicy mają możliwość udowodnienia organom kontrolnym stanu rzeczywistej ilości nagromadzonego tłuszczu i zoptymalizowania wymaganych cykli opróżniania ponad wymagania normatywne.

Więcej informacji

100% odporność na korozję – 20 lat gwarancji

Separator EasyClean ground Multi wykonany jest z polietylenu. Jest on odporny na działanie agresywnych kwasów tłuszczowych, a przez to szczególnie trwały. Zaufaj jakości KESSEL: wydłużamy okres gwarancji do 20 lat na zbiorniki i nasady. Odnosi się to do szczelności, zdolności do użytkowania i bezpieczeństwa statycznego.

EasyClean ground Multi Direct


Wariant odprowadzania ścieków Direct

  Klasa obciążeniaGłębokość zabudowyWielkość nominalna (NS)Kierunek przepływu Nr art.  
96007.80B-DR B 125 (EN 124) 550  mm 7 Prawostronny 96007.80B-DR
Opis

Wariant odprowadzania ścieków Standard

  Klasa obciążeniaGłębokość zabudowyWielkość nominalna (NS)Kierunek przepływu Nr art.  
96010.80D D 400 (EN 124) 720  mm 10 96010.80D
Opis

Nie znalazłeś pasującego produktu?

Uzupełnieniem naszych standardowych separatorów tłuszczu są projektowane na życzenie klienta rozwiązania indywidualne, uwzględniające szczególne wymagania odnośnie kształtu, działania i wymiarów. 

Rozwiązania indywidualne