Skip to main content

Pompy zanurzeniowe

Przenośne pompy zanurzeniowe do użytku komercyjnego lub do gospodarstw domowych. W zastosowaniu przenośnym pompy zanurzeniowe nadają się do tłoczenia większych ilości wody czystej, brudnej i deszczowej. Dzięki alternatywnym opcjom przyłączenia pompy zanurzeniowe bez problemu opróżniają baseny, stawy, wykopy pod fundamenty, zbiorniki, studzienki itp. 

W przypadku zbiorników płaskich i szerokich przyłącze wykonuje się z boku, a w przypadku zbiorników głębszych i wąskich - pionowo. Pompy zanurzeniowe ustawione są w najgłębszym punkcie zbiornika, a dzięki obu alternatywnym wariantom przyłączy nie będą mogły się ani kołysać, ani przewrócić.