Skip to main content

Rozwiązania indywidualne

Dla wymagań specjalnych naszych klientów projektujemy od ponad 25 lat indywidualne rozwiązania specjalne. Nasza obszerna wiedza w dziedzinie obróbki tworzyw sztucznych umożliwia nam uwzględnienie wszelkich potrzeb naszych klientów.

Nasze możliwości

Rozwiązania standardowe

Odprowadzanie wody, oczyszczanie ścieków, ochrona przed przepływem zwrotnym: nasza oferta produktów standardowych pozwala na realizację wszystkich zadań związanych z odwadnianiem w normalnym zakresie.

Dopasowanie produktu

Jeżeli pewne wymagania odnośnie formy, działania i/lub wymiarów produktów wykraczają poza normę, dokonujemy mniejszych lub większych zmian produktu.

Projektowanie nowych produktów

Jeśli spektrum zadań w znacznym stopniu odbiega od normalnych warunków, projektujemy kompletnie nowy produkt dostosowany do specyficznego przypadku.

Krok po kroku

Nasz kompleksowy pakiet obejmuje wszystkie fazy projektu od pierwszego pomysłu aż po regularne usługi serwisowe. W każdym obszarze mamy do dyspozycji wykwalifikowanych ekspertów:

Na początku każdego indywidualnego rozwiązania stoi zadanie, któremu nie można podołać przy pomocy standardowych produktów. Abyśmy mogli wspólnie z Tobą ustalić, jakie warunki musi spełniać Twój indywidualny produkt, nasi eksperci szczegółowo wszystko z Tobą omówią. W razie potrzeby przedstawiciel handlowy dokona na miejscu inwentaryzacji lub obmiaru, aby nasze rozwiązanie jak najlepiej dopasować do lokalnych warunków.

Gdy wszystkie wymagania będą ustalone, nasi konstruktorzy zaprojektują Twoje indywidualne rozwiązanie. Podczas projektowania przykładamy szczególną wagę do tego, aby koszty zakupu i utrzymania były korzystne pod względem ekonomicznym oraz aby spełnione były wszystkie normy i przepisy. Następnie otrzymasz od nas indywidualną ofertę. Gdy nasza oferta zostanie przez Ciebie przyjęta, wykonamy szczegółowe rysunki konstrukcyjne w AutoCAD lub SolidWorks w żądanym formacie (.dwg, .step itp.).

Po otrzymaniu Twojego zamówienia prześlemy Ci rysunki konstrukcyjne, abyś miał okazję do zgłoszenia ewentualnych poprawek. Gdy będziesz w pełni zadowolony, poprosimy o wyrażenie zgody na produkcję według tych rysunków konstrukcyjnych. Wykonamy finalne rysunki produkcyjne, wykazy części i plany robocze. W następnym kroku poinformujemy Ciebie o terminie dostawy i rozpoczniemy produkcję indywidualnego rozwiązania.

Aby uzyskać optymalny wynik, nasi wykwalifikowani pracownicy z działu produkcji będą w stałym kontakcie z konstruktorami. Po wykonaniu produktu poddamy go dokładnym i surowym kontrolom jakości. Wynik: indywidualne rozwiązanie, które będzie Ci służyć bez zakłóceń przez wiele lat.

W razie potrzeby dokonamy montażu Twojego indywidualnego rozwiązania bezpośrednio na miejscu. W tym celu najpierw nasz pracownik dokona oględzin miejsca instalacji. Następnie wyprodukowane i sprawdzone komponenty zostaną dostarczone i zespawane. Po wykonaniu ostatniej kontroli jakości Twój produkt będzie gotowy do uruchomienia.

Po zamontowaniu Twojego indywidualnego rozwiązania nasi technicy dokonają uruchomienia. Wszystkie parametry nastawcze zostaną precyzyjnie dopasowane do panujących warunków, a odpowiednie osoby zostają poinstruowane odnośnie eksploatacji urządzenia. Następnie zostanie przekazane urządzenie i odpowiednia dokumentacja.

Nasz specjalnie wyszkolony autoryzowany serwis będzie do Twojej dyspozycji przez cały okres eksploatacji Twojego indywidualnego rozwiązania i regularnie będzie wykonywać prace związane z konserwacją i utrzymaniem w ruchu. W ten sposób zapewnimy maksymalny okres użytkowania i dostępność instalacji; prawdopodobieństwo zakłóceń będzie zredukowane lub całkowicie wykluczone. Jeśli w tym okresie dojdzie mimo to do awarii, nasz serwis przyjdzie Ci z pomocą tak szybko, jak to będzie możliwe.

Prosimy o kontakt

Nie możesz znaleźć standardowego rozwiązania, które spełni Twoje konkretne wymagania?

Chętnie wspólnie z Tobą opracujemy ofertę idealnie dostosowaną do Twoich potrzeb. Od indywidualnej propozycji rozwiązania z rysunkiem konstrukcyjnym, przez ofertę handlową, aż do wykonania i dostawy będziemy Twoim partnerem.

E-mail:il@kessel.pl
+48 71 306 50 45