Skip to main content

Polityka Prywatności

KESSEL Polska

KESSEL Polska (zwana dalej „my”) uważa za bardzo ważne zapewnienie bezpiecznego obchodzenia się z Twoimi danymi osobowymi i jest odpowiedzialna za przetwarzanie Twoich danych zgodnie z europejskim ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO), a także innymi danymi krajowymi i przepisami dotyczącymi ochrony danych w państwach członkowskich UE i innymi przepisami dotyczącymi ochrony danych. Wszystkie dane naszej firmy można znaleźć w naszej informacji prawnej: www.kessel.com/imprint.

KESSEL Polska jest częścią grupy firm KESSEL (zwanej dalej „Grupą KESSEL”), która składa się z kilku niezależnych firm i osób prawnych. Aby uzyskać więcej informacji na temat obecnych członków grupy, prosimy o kontakt z naszym działem prawnym. Możesz również wysłać pisemną prośbę o informacje na skrzynkę pocztową inspektora ochrony danych.

Jeżeli wyrazisz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, podstawą prawną będzie art. 6 ust. 1 RODO.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną, podstawą prawną będzie art. (1) RODO. To samo dotyczy wszelkich środków przedumownych.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest dla nas niezbędne do wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, podstawą prawną będzie art. 6 ust. 1 RODO.

Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do ochrony Twoich żywotnych interesów lub interesów innej osoby fizycznej, podstawą prawną będzie art. 6 ust. 1 RODO.

Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu naszej firmy lub strony trzeciej – a interesu tego nie przeważają Twoje własne interesy oraz podstawowe prawa i wolności – podstawą prawną będzie art. 6 ust. 1 RODO.

 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z tzw. "zasadą legalności", jeśli korzystasz z naszej strony internetowej, jeśli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub innego stosunku prawnego, jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych, a także jeśli kontaktujesz się z nami lub odwrotnie. Państwa dane osobowe będą udostępniane w ramach Grupy KESSEL oraz zleconym dostawcom usług, partnerom i innym upoważnionym odbiorcom. Dotyczy to w szczególności następujących sytuacji:

a) Zapytania od Ciebie

Jeśli skontaktujesz się z nami przez e-mail, faks, telefon lub pocztę, jeśli skorzystasz z naszego formularza kontaktowego, funkcji czatu lub innego środka komunikacji (w tym od partnerów zewnętrznych) lub jeśli skontaktujesz się z nami osobiście (np. na targach, wydarzeniach lub za pośrednictwem naszych działów sprzedaży), będziemy przetwarzać podane przez Ciebie dane osobowe (zwrot grzecznościowy, tytuł, imię i nazwisko,  firma, dane kontaktowe) w celu przetwarzania, dokumentowania i podejmowania działań następczych w związku z Państwa żądaniem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

b) Realizacja zamówień

Podane przez Ciebie dane osobowe (zwrot grzecznościowy, tytuł, imię i nazwisko, firma, adres, dane kontaktowe, dane transakcyjne) będziemy przetwarzać zamówienia (np. w celu wykonania umowy sprzedaży lub świadczenia usług) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Wyślemy niezbędne informacje do firm, którym zlecono dostarczenie lub realizację zamówienia, a także do banków, firm ubezpieczeniowych i usługodawców, którym zlecono realizację transakcji, korektę roszczeń, przeprowadzenie kontroli kredytowej i sprawdzenie list sankcji. Dotyczy to również realizacji wszelkich środków przedumownych oraz usług i reklamacji po zawarciu umowy.

c) Składanie zamówień w sklepie internetowym

W przypadku korzystania z naszego sklepu internetowego (https://shop.kessel.de/kesselstorefront/) oprócz wyjaśnień zawartych w Polityce prywatności obowiązują następujące zasady, które mają na celu spełnienie wymogu ochrony danych.

W celu dokonania rejestracji w naszym sklepie internetowym konieczne jest podanie prawidłowego adresu e-mail (służbowego adresu e-mail) oraz hasła. Inne dane są gromadzone przez nas w ramach składania zamówienia zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Prosimy pamiętać, że podane dane klasyfikujemy jako dane służbowe (np. adres firmowy, służbowy adres e-mail, służbowy numer telefonu). Dane kontaktowe oraz dane adresowe są przekazywane do przedsiębiorstwa transportowego, któremu zlecono dostawę, jeżeli jest to konieczne w celu wykonania dostawy towaru. Dane związane z płatnością przekazujemy w ramach realizacji płatności do zajmującej się tym instytucji kredytowej, jeżeli jest to konieczne w celu realizacji płatności. Zgromadzone przez nas dane są przekazywane w ramach przekazywania zapytań ofertowych do danego handlarza/partnera serwisowego. W kwestii przetwarzania danych osobowych przez danego handlarza/partnera serwisowego obowiązują przepisy dotyczące ochrony danych osobowych danego handlarza/partnera serwisowego. Podstawę prawną przekazywania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

d) Newslettery, Job Alert i Press Alert

Będziesz otrzymywać nasz biuletyn, biuletyn seminaryjny i Job Alert tylko wtedy, gdy zapiszesz się za pomocą metody podwójnej zgody, a otrzymasz nasz Alert prasowy tylko wtedy, gdy subskrybujesz za pomocą metody pojedynczej zgody. Będziemy przetwarzać podane przez Ciebie dane osobowe (zwrot grzecznościowy, tytuł, imię i nazwisko, firma, branża, adres, adres e-mail, zainteresowania), aby wysyłać Ci spersonalizowane wiadomości e-mail i zapobiegać nadużyciom na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Możesz wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, klikając link "zrezygnuj z subskrypcji" w każdej odpowiedniej wiadomości e-mail.

Nasi partnerzy serwisowi i handlowi będą regularnie otrzymywać wiadomości e-mail zawierające aktualne informacje na temat relacji biznesowych (np. dostosowania produktu lub zmiany organizacyjne) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

e) Szkolenia

Możesz zarejestrować się na seminarium, webinarium lub inne (cyfrowe) szkolenie, wysyłając nam wiadomość e-mail lub faks, wypełniając formularz rejestracyjny na naszej stronie internetowej lub w formie tekstowej za pomocą innych środków komunikacji. Będziemy przetwarzać podane przez Ciebie dane osobowe (zwrot grzecznościowy, tytuł, imię i nazwisko, firma, adres, dane kontaktowe, dane transakcyjne) w celu przechowywania, dokumentowania i monitorowania odpowiedniego szkolenia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Prześlemy niezbędne informacje naszym partnerom zaangażowanym w szkolenie (np. prelegentom, hotelom lub usługodawcom) oraz bankom i usługodawcom, którym zlecono przeprowadzenie transakcji i przeprowadzenie kontroli kredytowej.

Jeśli zarejestrujesz się na seminarium lub webinarium za pomocą formularza rezerwacji na naszej stronie internetowej, wprowadzone dane zostaną przesłane do oprogramowania do zarządzania seminarium dostarczonego przez cituro GmbH (Peter-Dörfler-Straße 30, D-86199 Augsburg, informacje o prywatności: www.cituro.com/datenschutz). Będziemy używać tego oprogramowania do zarządzania naszymi uczestnikami, wysyłania ważnych informacji o wydarzeniu i prowadzenia wydarzenia. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO. Za pośrednictwem formularza rezerwacji zbierane będą następujące dane: nazwisko, imię, służbowy adres e-mail, służbowy numer telefonu i adres firmy. Pamiętaj, aby w formularzu wpisywać tylko firmowe dane. Twoje dane będą przechowywane w centrach danych w Niemczech. Zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych z cituro GmbH, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych.

f) Wydarzenia i wizyty w firmie

Możesz zarejestrować się na (cyfrowe) wydarzenie lub wizytę w fabryce, wysyłając nam wiadomość e-mail lub faks, dzwoniąc do nas, wypełniając formularz rejestracyjny na naszej stronie internetowej, kontaktując się z nami osobiście lub korzystając z innych środków komunikacji. Będziemy przetwarzać dane osobowe podane przez Ciebie lub naszego partnera / koordynatora wydarzenia (zwrot grzecznościowy, tytuł, imię i nazwisko, firma, adres, dane kontaktowe, dane transakcyjne) w celu przechowywania, dokumentowania i monitorowania wydarzenia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Prześlemy niezbędne informacje naszym partnerom zaangażowanym w szkolenie (np. prelegentom, hotelom lub usługodawcom) oraz bankom i usługodawcom, którym zlecono przeprowadzenie transakcji i przeprowadzenie kontroli kredytowej.

g) Targi, wystawy, roadshow i wydarzenia informacyjne

Możesz dowiedzieć się więcej o naszych produktach i usługach na targach, wystawach, roadshows, prezentacjach (online) i podobnych wydarzeniach informacyjnych. Będziemy przetwarzać podane przez Ciebie dane osobowe (zwrot grzecznościowy, tytuł, imię i nazwisko, firma, adres, dane kontaktowe) w celu udokumentowania i przetworzenia Twoich zapytań – oraz w następstwie każdego zdarzenia – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

h) Przedstawienie harmonogramu wydarzeń i programów seminariów

Będziemy przetwarzać podane przez Ciebie dane osobowe oraz publicznie dostępne informacje (zwrot grzecznościowy, tytuł, imię i nazwisko, firma, branża, adres), aby przesłać Ci nasz roczny harmonogram wydarzeń i roczny program seminariów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Każdy list będzie zawierał informacje o tym, jak zrezygnować z subskrypcji.

i) Zapytania od nas

Podczas prowadzenia zwyczajowego śledzenia nieruchomości, umawiania się na spotkania, informowania o nowych kontaktach za pośrednictwem naszych kanałów komunikacji i w podobnych celach, możemy skontaktować się z Tobą przez nas lub naszych zleconych usługodawców telefonicznie, e-mailem, innymi kanałami komunikacji lub osobiście. Będziemy przetwarzać dane osobowe, które podałeś lub już podałeś, a także wszelkie publicznie dostępne informacje i wszelkie dane dostarczone przez strony trzecie (zwrot grzecznościowy, tytuł, imię i nazwisko, firma, adres, dane kontaktowe, stanowisko) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dotyczy to również naszych ankiet, które regularnie przeprowadzamy w celu zapewnienia wysokich standardów jakości i zwiększenia zadowolenia naszych klientów i partnerów. Prześlemy niezbędne informacje do naszych partnerów i usługodawców.

 

Korzystanie z mediów komunikacyjnych

Jeśli w takich przypadkach sensowne jest korzystanie z funkcji wideo (np. Microsoft Teams) lub innych mediów komunikacyjnych (np. w celu przygotowania się do wdrożenia technika serwisowego), użytkownik wyraźnie zgodzi się na korzystanie z odpowiednich środków komunikacji za pomocą systemu i, w stosownych przypadkach, poprzez udostępnianie danych za pośrednictwem systemu. W takich przypadkach podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem formularza online na naszej stronie internetowej, naszej funkcji czatu lub innego cyfrowego środka komunikacji, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 

Ujawnianie danych osobowych

Państwa dane osobowe będą udostępniane w ramach Grupy KESSEL oraz zleconym dostawcom usług, partnerom i innym upoważnionym odbiorcom. Będziemy ujawniać Twoje dane osobowe stronom trzecim wyłącznie w celu realizacji naszych odpowiednich uzasadnionych interesów, przestrzegania bezwzględnie obowiązujących przepisów prawnych lub wykonania nakazu sądowego. Twoje dane osobowe nie będą sprzedawane osobom trzecim w celach komercyjnych.

 

Okres przechowywania

Jeśli masz stosunek umowny z KESSEL AG, Twoje dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z obowiązkowymi wymogami dotyczącymi usuwania, takimi jak te określone w niemieckim kodeksie handlowym (HGB) i niemieckim kodeksie podatkowym (AO).

Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby odpowiedzieć na Twoje zapytanie, skontaktować się z Tobą lub w inny sposób komunikować się z Tobą, Twoje dane zostaną usunięte po zakończeniu zapytania, chyba że mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu lub przechowywaniu danych przez dłuższy czas lub wyraziłeś na to zgodę.

 

Ważność oświadczenia o ochronie prywatności

Jeśli zmiany w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności staną się konieczne ze względu na nowe wymogi prawne, zmiany w naszej ofercie produktów i usług, rozwój techniczny, zmieniające się warunki ogólne lub inne przyczyny, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia takich zmian w dowolnym momencie. Ważną wersją oświadczenia o ochronie prywatności jest zaktualizowana wersja opublikowana na naszej stronie internetowej.

Przetwarzanie danych osobowych jest czasami absolutnie niezbędne do zapewnienia i obsługi naszej strony internetowej i funkcji online. Dotyczy to w szczególności następujących zastosowań:

a) Pliki dziennika

W celu dostarczenia strony internetowej, zapewnienia funkcjonalności niektórych funkcji, optymalizacji aplikacji i zapewnienia bezpieczeństwa strony internetowej, będziemy przetwarzać następujące dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO:

  • Twój adres IP;
  • Data i godzina dostępu;
  • Odwiedzane strony / pliki;
  • Dziennik dostępu i status;
  • Ilość przesyłanych danych;
  • Adres URL strony odsyłającej; i
  • Informacje o kliencie / używanej przeglądarce

Pliki dziennika i ich zawartość będą przechowywane przez 30 dni, a następnie usunięte lub, jeśli to konieczne, zanonimizowane, chyba że takie informacje są wymagane do udokumentowania lub rzucenia światła na jakiekolwiek niewłaściwe użycie lub niezgodne z prawem korzystanie z naszej strony internetowej, które mogło stać się widoczne w okresie przechowywania. Pliki dziennika będą analizowane pod kątem bezpieczeństwa danych.

b) Rejestracja w celu korzystania z usług i funkcji online

Będziesz musiał się zarejestrować i zalogować, aby korzystać z niektórych naszych usług i funkcji online (np. aby złożyć zamówienie w naszym sklepie internetowym). Będziemy przetwarzać podane przez Ciebie dane osobowe (np. zwrot grzecznościowy, tytuł, imię i nazwisko, firma, branża, adres, zainteresowania) oraz wszelkie dane, które są automatycznie gromadzone przez naszą stronę internetową (np. adres IP, informacje o użytkowniku) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Będziemy wysyłać niezbędne informacje do naszych partnerów (np. dostawców usług oprogramowania) oraz do banków i usługodawców, którym zlecono wykonanie transakcji i przeprowadzenie kontroli kredytowej.

c) Sklep internetowy

Jeśli złożysz zamówienie w naszym sklepie internetowym, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Wyślemy niezbędne informacje do firm, którym zlecono dostarczenie lub realizację zamówienia, a także do banków, firm ubezpieczeniowych i usługodawców, którym zlecono realizację transakcji, korektę roszczeń, przeprowadzenie kontroli kredytowej i sprawdzenie list sankcji. Twoje prośby zostaną przekazane do odpowiedzialnych dealerów lub partnerów serwisowych.

d) Linki zewnętrzne

Nasze strony internetowe zawierają linki do stron internetowych obsługiwanych przez innych dostawców, którzy nie są z nami powiązani. Jeśli klikniesz na takie linki, zostaniesz przekierowany na strony internetowe obsługiwane przez innych dostawców. Znajdzie to odzwierciedlenie w pewnych aspektach, takich jak zmiana adresu URL. Ponieważ nie mamy kontroli nad przetwarzaniem Twoich danych osobowych od momentu przekierowania, nie możemy ponosić żadnej odpowiedzialności w tym zakresie. Klikając na takie linki, zapoznaj się z oświadczeniem o ochronie prywatności na zewnętrznej stronie internetowej, aby uzyskać więcej informacji.

e) Wtyczki społecznościowe

Nasza strona internetowa zawiera wtyczki społecznościowe. Są one oznaczone odpowiednim logo i zawierają link do odpowiedniej strony internetowej. Jeśli wejdziesz na stronę zawierającą wtyczkę na naszej stronie internetowej, Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z odpowiednim serwerem. W rezultacie dostawca mediów społecznościowych zostanie poinformowany, że uzyskałeś dostęp do strony na naszej stronie internetowej i będziesz mógł dopasować te informacje do swojego konta, jeśli jesteś zalogowany. Jeśli nie chcesz, aby dostawca mediów społecznościowych zbierał informacje o Tobie za pośrednictwem naszej strony internetowej, musisz wylogować się ze swojego konta w mediach społecznościowych przed odwiedzeniem naszej strony internetowej.

f) Na Facebooku

Nasza strona internetowa zawiera wtyczki społecznościowe ("wtyczki") z Facebooka, sieci społecznościowej obsługiwanej przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Przegląd wtyczek Facebooka i ich wygląd można znaleźć tutaj https://developers.facebook.com/docs/plugins.

Jeśli wejdziesz na stronę zawierającą taką wtyczkę na naszej stronie internetowej, Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Zawartość wtyczki zostanie wysłana prosto z Facebooka do Twojej przeglądarki i osadzona na stronie internetowej. Ten zintegrowany element poinformuje Facebooka, że Twoja przeglądarka uzyskała dostęp do odpowiedniej strony na naszej stronie internetowej, nawet jeśli nie masz profilu na Facebooku lub nie jesteś obecnie zalogowany na Facebooku. Informacje te (w tym adres IP) będą przesyłane bezpośrednio z przeglądarki na serwer Facebooka w USA i tam przechowywane.

Jeśli jesteś zalogowany na Facebooku, dostawca mediów społecznościowych będzie mógł dopasować Twoją wizytę na naszej stronie internetowej bezpośrednio do Twojego profilu na Facebooku. Jeśli wejdziesz w interakcję z wtyczkami, na przykład naciskając przycisk "Lubię to" lub zostawiając komentarz, informacje te zostaną również przesłane bezpośrednio na serwer Facebooka i tam zapisane. Informacje zostaną również opublikowane na Twoim profilu na Facebooku i wyświetlone znajomym z Facebooka. Zapoznaj się z polityką prywatności Facebooka, aby uzyskać więcej informacji na temat tego, dlaczego i w jakim zakresie gromadzi, przetwarza i wykorzystuje dane, a także więcej szczegółów na temat Twoich praw i ustawień w celu ochrony Prywatności: http://www.facebook.com/policy.php

Jeśli nie chcesz, aby Facebook dopasowywał informacje zebrane za pośrednictwem naszej strony internetowej do Twojego profilu na Facebooku, musisz wylogować się z Facebooka przed odwiedzeniem naszej strony internetowej. Możesz również całkowicie zapobiec ładowaniu wtyczek Facebooka, instalując następujące dodatki do przeglądarki.

g) Piksel Facebooka

Jeśli wyrazisz wyraźną zgodę za pośrednictwem banera cookie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, będziemy korzystać z niestandardowych odbiorców Facebooka na niektórych naszych stronach internetowych. Piksel firmy Facebook Ireland Limited zostanie zintegrowany na tych stronach. Piksel umożliwi Facebook Ireland Limited zbieranie informacji na temat korzystania z naszej strony internetowej (skrócony adres IP, identyfikator pliku cookie, identyfikator piksela, dane użytkowania, informacje o sesji przeglądania, adres URL odwiedzanych stron internetowych i odwiedzanych stron internetowych po odwiedzeniu strony internetowej KESSEL). Informacje te mogą być dopasowane do Ciebie osobiście za pomocą innych informacji, które Facebook Ireland Limited mógł przechowywać na Twój temat (np. jeśli masz konto na Facebooku ). Informacje zebrane za pomocą piksela mogą być następnie wykorzystane do wyświetlania ukierunkowanych reklam na Twoim koncie na Facebooku dla naszych produktów i usług, które Cię interesują (retargeting). Ponadto informacje zebrane za pośrednictwem piksela mogą być agregowane przez Facebook Ireland Limited, a zagregowane informacje mogą być następnie wykorzystywane przez Facebook Ireland Limited do własnych celów reklamowych lub do celów reklamowych stron trzecich. Na przykład Facebook Ireland Limited może być w stanie analizować informacje o Twoich nawykach surfowania na naszej stronie internetowej w celu ustalenia Twoich zainteresowań i reklamowania produktów stron trzecich. Facebook Ireland Limited może również powiązać informacje zebrane za pomocą piksela z innymi informacjami, które Facebook Ireland Limited zebrał na Twój temat za pośrednictwem innych stron internetowych i / lub w związku z korzystaniem z jego sieci społecznościowej; w związku z tym Facebook Ireland Limited może utworzyć i przechowywać profil o Tobie. Profil ten może być wykorzystywany do celów reklamowych. Więcej informacji można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/about/privacy/ i https://en-gb.facebook.com/business/a/online-sales/custom-audiences-website

Dane grup niestandardowych odbiorców Witryny Facebooka będą przetwarzane przez Facebooka przez nie więcej niż 180 dni.

h) Piksel LinkedIn (wygoda i marketing)

Nasza strona internetowa korzysta ze śledzenia konwersji LinkedIn, usługi analizy internetowej świadczonej przez LinkedIn Corporation, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Śledzenie konwersji LinkedIn wykorzystuje "pliki cookie", tj. pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze użytkownika przez LinkedIn Insight Tag, umożliwiając nam analizę sposobu korzystania z naszej strony internetowej.

Informacje zebrane przez LinkedIn Insight Tag na temat korzystania z naszej strony internetowej będą szyfrowane. Plik cookie będzie przechowywany w przeglądarce członka LinkedIn do momentu jego usunięcia lub wygaśnięcia (data wygaśnięcia będzie wynosić sześć miesięcy po ostatnim załadowaniu tagu Insight przez przeglądarkę członka).

Członkowie LinkedIn mogą zrezygnować ze śledzenia konwersji, a także mogą blokować i usuwać pliki cookie oraz wyłączać cechy demograficzne w https://www.linkedin.com/psettings/advertising/. W ustawieniach LinkedIn nie można oddzielnie zrezygnować z wyświetleń stron trzecich ani śledzenia kliknięć w kampaniach prowadzonych na LinkedIn, ponieważ wszystkie podstawowe kampanie są zgodne z ustawieniami członków LinkedIn.

Więcej informacji od zewnętrznego dostawcy (LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA) można znaleźć tutaj:

http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy;  https://www.linkedin.com/help/lms/answer/85787; https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/87150/linkedin-marketinglosungen-und-die-datenschutz-grundverordnung-dsgvo-?lang=de

i) Menedżer tagów Google

Nasza strona internetowa korzysta z Google Tag Manager, usługi świadczonej przez Google LLC. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Jeśli Twoje miejsce zwykłego pobytu znajduje się w Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Szwajcarii, administratorem odpowiedzialnym za Twoje dane jest Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). Ta aplikacja umożliwia zarządzanie tagami JavaScript i tagami HTML używanymi do implementacji narzędzi śledzących i analitycznych. Ta forma przetwarzania danych pozwala nam zoptymalizować naszą stronę internetową i upewnić się, że spełnia ona potrzeby naszych użytkowników. Sam Menedżer tagów Google nie zapisuje plików cookie i nie jest używany do przetwarzania danych osobowych. Umożliwia jednak aktywację innych tagów, które mogą gromadzić i przetwarzać dane osobowe. Więcej informacji na temat warunków użytkowania i ochrony danych można znaleźć na stronie https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html.

Inne funkcje Google

Nasza strona internetowa korzysta z funkcji remarketingu lub "podobnych odbiorców" dostarczanej przez Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Jeśli Twoje miejsce zwykłego pobytu znajduje się w Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Szwajcarii, administratorem odpowiedzialnym za Twoje dane jest Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). Celem aplikacji jest analiza zachowań użytkowników i zainteresowań odwiedzających. W celu analizy korzystania ze strony internetowej, która stanowi podstawę do tworzenia ukierunkowanych reklam, Google wykorzystuje pliki cookie. Pliki cookie rejestrują wizyty na stronie internetowej i zanonimizowane dane dotyczące korzystania ze strony internetowej. Nie zapisują danych osobowych odwiedzających stronę internetową. Jeśli następnie odwiedzisz inną witrynę w sieci reklamowej Google, zobaczysz reklamy, które najprawdopodobniej będą uwzględniać sekcje produktów i informacji, do których wcześniej uzyskałeś dostęp. Twoje dane mogą być przekazywane do USA na podstawie ważnego instrumentu transferu lub na podstawie Twojej zgody uzyskanej przez Google online. Przetwarzanie danych, w szczególności umieszczanie plików cookie, będzie odbywać się za Państwa zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie; nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego przed wycofaniem zgody. Więcej informacji na temat remarketingu Google i odpowiedniej polityki prywatności można znaleźć tutaj: https://www.google.com/privacy/ads/

j) Mapy Google

Nasza strona internetowa korzysta z Google Maps, zewnętrznej usługi mapowej świadczonej przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Ta usługa pozwala nam zapewnić atrakcyjną prezentację naszej strony internetowej poprzez ładowanie zawartości mapy z zewnętrznego serwera. Niezbędne dane są zazwyczaj wymagane z serwera Google w USA. Za każdym razem, gdy przesyłasz takie żądanie, informacje takie jak Twój adres IP i strony odwiedzane na naszej stronie internetowej będą zwykle wysyłane na serwer Google w USA i przechowywane tam przez kilka miesięcy. Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w polityce prywatności Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Korzystamy z Google Maps w celu zapewnienia atrakcyjnej prezentacji naszej strony internetowej. Stanowi to nasz "uzasadniony interes" zdefiniowany w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Możesz uniemożliwić korzystanie z Map Google, po prostu blokując je za pomocą banera cookie. Jeśli to zrobisz, Twoje dane nie zostaną przesłane do Google. Jeśli zablokujesz "wygodne i marketingowe" pliki cookie w banerze plików cookie, ale nadal załadujesz mapę, automatycznie wyrazisz zgodę na umieszczanie plików cookie przez Google Maps.

k) Google Analytics

Korzystamy z Google Analytics, usługi analizy internetowej świadczonej przez Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia) ("Google"). Google Analytics będzie wykorzystywać pliki cookie do generowania informacji na temat korzystania z naszej strony internetowej, a informacje te będą przesyłane na serwer Google w Europie lub USA i tam przechowywane. Ponieważ jednak anonimizacja IP jest aktywowana na wszystkich naszych stronach internetowych, Google skróci Twój adres IP przed przesłaniem danych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Twój pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony tylko w wyjątkowych przypadkach.

Ponadto korzystamy z "Google Analytics 4", który umożliwia śledzenie bez plików cookie. Ta wersja współpracuje ze złożonym algorytmem uczenia maszynowego, który z czasem zapewni coraz dokładniejsze wyniki, a także umożliwi śledzenie użytkowników na więcej niż jednym urządzeniu. Ma to na celu usprawnienie podróży klienta.

Google wykorzysta te informacje w imieniu operatora strony internetowej do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej i świadczenia operatorowi strony internetowej innych usług związanych z korzystaniem z tej witryny i Internetu. Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę za pośrednictwem Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google. Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w polityce prywatności Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Będziemy korzystać z Google Analytics tylko wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę za pośrednictwem banera cookie (kategoria "Statystyki") zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Możesz dostosować ustawienia przeglądarki, aby ogólnie zapobiec zapisywaniu plików cookie w przeglądarce. Możesz również zatrzymać przesyłanie danych generowanych przez pliki cookie podczas korzystania z tej strony internetowej (w tym adresu IP) do Google w celu przetworzenia, pobierając i instalując następującą wtyczkę do przeglądarki: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

l) Google reCAPTCHA

Czasami korzystamy z reCAPTCHA, usługi świadczonej przez Google Inc., aby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych podczas przesyłania formularzy online. Pomaga nam to przede wszystkim rozróżnić, czy dane zostały wprowadzone przez osobę fizyczną, czy niewłaściwie przez zautomatyzowane podmioty przetwarzające. W ramach usługi wyślemy Twój adres IP do Google, a także wszelkie inne dane wymagane przez Google do świadczenia usługi reCAPTCHA. W takich przypadkach zastosowanie mają przepisy Google Inc. dotyczące ochrony danych. Więcej informacji na temat polityki prywatności Google Inc. można znaleźć na stronie www.google.de/intl/de/privacy lub www.google.com/intl/de/policies/privacy/

m) Serwis YouTube

Nasza strona internetowa zawiera komponenty z YouTube, strony internetowej należącej do Google. Strona internetowa jest obsługiwana przez YouTube, LLC (901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA).

Za każdym razem, gdy odwiedzasz jedną z naszych stron internetowych z wtyczką YouTube, zostanie nawiązane połączenie z serwerami YouTube. W rezultacie YouTube dowie się, które z naszych stron internetowych odwiedziłeś. Jeśli jesteś zalogowany na konto YouTube, umożliwisz YouTube dopasowanie Twoich nawyków surfowania bezpośrednio do Twojego konta osobistego. Możesz temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta YouTube.

Korzystamy z YouTube w celu zapewnienia atrakcyjnej prezentacji naszej strony internetowej. Stanowi to nasz "uzasadniony interes" zdefiniowany w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Możesz uniemożliwić korzystanie z YouTube, po prostu blokując go za pomocą banera cookie. Jeśli to zrobisz, Twoje dane nie zostaną wysłane do YouTube.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w polityce prywatności YouTube: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

n) Portal medialny OXOMI

Korzystamy z OXOMI, aplikacji internetowej dostarczonej przez scireum GmbH ("scireum"), aby udostępnić portal medialny z informacjami o produktach i marketingu na naszej stronie internetowej, do którego można uzyskać dostęp bez rejestracji lub logowania.  scireum nie ujawni Twoich danych osobowych stronom trzecim ani nie będzie sprzedawać Twoich metadanych. Aplikacja działa na serwerach europejskich zgodnie z niemieckim prawem o ochronie danych. scireum wykorzystuje Crashlytics, narzędzie analityczne opracowane przez Fabric, do swoich aplikacji mobilnych (np. OXOMI Pocket na iPada). Za każdym razem, gdy pojawia się problem z oprogramowaniem, Crashlytics rejestruje problem i odpowiednie środowisko błędów do dalszej analizy i zapisuje te dane przez 90 dni.  scireum wykorzystuje te dane wyłącznie do rozwiązywania problemów. Więcej szczegółów znajduje się w polityce  prywatności scireum GmbH: www.scireum.de/scireum/datenschutz

o) DrawBridge

Zintegrowaliśmy DrawBridge na naszej stronie internetowej; jest to usługa świadczona przez Gimbal, Inc. w celu wyświetlania użytkownikom ukierunkowanych reklam. DrawBridge wykorzystuje pliki cookie i inne technologie oparte na przeglądarce do analizy zachowań użytkowników i rozpoznawania użytkowników.  DrawBridge gromadzi informacje o zachowaniu użytkowników na różnych stronach internetowych. Informacje te są wykorzystywane do optymalizacji trafności naszych reklam. DrawBridge zapewnia również ukierunkowany marketing oparty na profilach behawioralnych i lokalizacji geograficznej. Twój adres IP i inne identyfikatory (np. Twój klient użytkownika) zostaną wysłane do dostawcy. W takich przypadkach Twoje dane zostaną ujawnione firmie obsługującej DrawBridge: Gimbal, Inc., 8605 Santa Monica Blvd #62545 West Hollywood, CA 90069-4109, USA.

Technologie śledzenia w sieci są wykorzystywane do tworzenia pseudonimizowanych profili użytkowników. Profile te nie mogą być dopasowane do Ciebie jako osoby fizycznej; umożliwiają segmentację rynku podczas wyświetlania reklam. Będziemy wykorzystywać DrawBridge do przetwarzania danych w celu optymalizacji naszych kampanii reklamowych oraz w celach marketingowych na podstawie Twojej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Nie mamy kontroli nad okresem przechowywania przetwarzanych danych; zostanie on określony przez Gimbal, Inc. Więcej informacji znajdziesz w  polityce prywatności DrawBridge: https://gimbal.com/gdpr/

p) Cloudflare

Nasza strona internetowa korzysta z Cloudflare, usługi świadczonej przez Cloudflare, Inc. (101 Townsend St., San Francisco, CA 94107, USA), aby nasza strona internetowa była szybsza i bezpieczniejsza. Cloudflare wykorzystuje pliki cookie i przetwarza dane użytkownika. Cloudflare, Inc. to amerykańska firma, która zapewnia sieć dostarczania treści (CDN) i różne usługi bezpieczeństwa. CDN to sieć serwerów połączonych przez Internet. Cloudflare rozpowszechnił takie serwery na całym świecie, aby przyspieszyć dostarczanie stron internetowych.

Cloudflare zazwyczaj przekazuje tylko dane kontrolowane przez operatorów stron internetowych. Innymi słowy, treść nie jest określana przez sam Cloudfare , ale zawsze przez operatora strony internetowej. Cloudflare może również zbierać informacje na temat korzystania z naszej strony internetowej i może przetwarzać dane, które wysyłamy lub dane, dla których Cloudfare otrzymało szczegółowe instrukcje. Cloudflare zwykle otrzymuje dane pochodzące z aktywności przeglądarki, takie jak dane kontaktowe, adresy IP, odciski palców bezpieczeństwa, dane dziennika DNS i dane dotyczące wydajności witryny. Dane dziennika pomagają Cloudflare wykonywać określone zadania (np. wykrywać nowe zagrożenia). Dzięki temu Cloudflare może zapewnić wysoki poziom ochrony naszej strony internetowej. W ramach swoich usług Cloudflare przetwarza te dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Cloudflare będzie przechowywać Twoje informacje głównie w USA i Europejskim Obszarze Gospodarczym. Cloudflare może przesyłać i uzyskiwać dostęp do informacji opisanych powyżej z całego świata. Cloudflare zazwyczaj przechowuje dane na poziomie użytkownika przez mniej niż 24 godziny. Więcej informacji na temat ochrony danych w Cloudflare można znaleźć tutaj: https://www.cloudflare.com/de-de/privacypolicy/

q) jQuery / Bootstrap

Korzystamy z usług świadczonych przez jQuery CDN i Bootstrap, aby zapewnić szybkie i płynne dostarczanie naszej strony internetowej na różne urządzenia. Usługi są dystrybuowane w CDN firmy programistycznej StackPath (LCC 2012 McKinney Ave. Suite 1100, Dallas, TX 75201, USA). Usługi wykorzystują biblioteki JavaScript, aby umożliwić szybkie dostarczanie naszych stron internetowych. Niezbędne pliki są ładowane przez serwer CDN. Jak tylko zostanie nawiązane połączenie z serwerem CDN, Twój adres IP zostanie zapisany i zapisany. Nie będzie to konieczne, jeśli dane są już przechowywane w przeglądarce z poprzedniej wizyty na stronie internetowej.  Polityka prywatności StackPath wyraźnie odnosi się do faktu, że wykorzystuje zagregowane i zanonimizowane dane z różnych usług (np. jQuery lub Bootstrap) w celu zwiększenia bezpieczeństwa i własnych usług. Dane te nie mogą być jednak wykorzystane do identyfikacji użytkownika jako osoby. Więcej informacji na temat ochrony danych w StackPath można znaleźć tutaj: https://www.stackpath.com/legal/privacy-statement/; więcej informacji na temat ochrony danych w jQuery można znaleźć tutaj: https://openjsf.org/wp-content/uploads/sites/84/2019/11/OpenJS-Foundation-Privacy-Policy-2019-11-15.pdf; a Bootstrap zapewnia więcej informacji tutaj: https://www.jsdelivr.com/terms/privacy-policy-jsdelivr-net.

r) Hotjar CDN

Nasza strona internetowa korzysta z Hotjar, usługi świadczonej przez Hotjar Limited (Level 2, St Julian's Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta), w celu statystycznej oceny danych użytkowników, abyśmy mogli analizować i poprawiać jakość naszej strony internetowej. Hotjar to usługa, która wykorzystuje kombinację narzędzi do analizy zachowań i opinii użytkowników na naszej stronie internetowej. Hotjar wysyła nam raporty i prezentacje wizualne, aby pokazać, gdzie i jak użytkownicy poruszają się po naszej stronie internetowej. Wszystkie dane osobowe są automatycznie anonimizowane i nigdy nie docierają do serwerów Hotjar. Oznacza to, że nie będziesz osobiście identyfikowany jako użytkownik strony internetowej. Następujące dane mogą być gromadzone przez śledzący plik cookie: Twój adres IP (zbierany i przechowywany w formie zanonimizowanej), rozmiar ekranu, informacje o przeglądarce, kraj, preferowane ustawienia językowe, odwiedzane strony internetowe (podstrony) oraz data i godzina dostępu do naszej strony internetowej. Hotjar zasadniczo nie ujawnia zebranych danych stronom trzecim. Jednak Hotjar wyraźnie wskazuje, że czasami konieczne jest udostępnianie danych Amazon Web Services. W takim przypadku niektóre z Twoich informacji zostaną zapisane na serwerach Amazon. Twoje dane będą jednak przechowywane wyłącznie w formie zanonimizowanej. Ponadto Amazon jest związany umową o zachowaniu poufności i nie ujawni Twoich danych. Więcej informacji na temat ochrony danych w Hotjar można znaleźć tutaj: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy?tid=331606641411

s) Zestaw Adobe Typekit

Używamy Adobe Typekit do projektowania wizualnego naszej strony internetowej.  Typekit to usługa firmy Adobe Systems Software Ireland Companies (4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irlandia), która zapewnia nam dostęp do biblioteki czcionek. Aby zintegrować czcionki, przeglądarka musi nawiązać połączenie z serwerem Adobe w USA i pobrać czcionkę wymaganą dla naszej witryny. Firma Adobe zostanie następnie poinformowana, że dostęp do naszej witryny uzyskano z adresu IP użytkownika. Nie otrzymujemy żadnych danych osobowych poprzez integrację Adobe Typekit. Więcej informacji na temat Adobe Typekit można znaleźć tutaj: https://www.adobe.com/de/privacy/policy.html

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, aby zapewnić płynne surfowanie i zoptymalizować korzystanie z naszych stron internetowych. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na urządzeniu użytkownika i zawierają określone informacje o użytkowniku i użytkowaniu.

Wszystkie strony internetowe naszej firmy mogą być używane tylko wtedy, gdy wyrazisz zgodę na pliki cookie, które są absolutnie niezbędne do działania naszej strony internetowej. Ponadto możesz wyrazić zgodę na używanie innych plików cookie (np. w celach analitycznych i marketingowych). Zostaniesz poproszony o wyrażenie zgody przed pierwszym użyciem naszej strony internetowej; Twoja zgoda posłuży jako podstawa prawna do przetwarzania Twoich danych osobowych, które są automatycznie gromadzone na naszej stronie internetowej (zwrot grzecznościowy, tytuł, imię i nazwisko, firma, adres IP, informacje o użytkowniku itp.) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Poniższa tabela przedstawia pliki cookie, które są regularnie używane na stronie internetowej naszej firmy. Nie wszystkie pliki cookie są używane na każdej stronie internetowej:

Cookie

Opis

Wygaśnięcie

Rodzaj

kessel_comfort

Zarządza zatwierdzaniem plików cookie opisanych jako „wygoda i marketing” w banerze plików cookie.

1 rok

Niezbędne

kessel_necessary

Zarządza zatwierdzaniem plików cookie opisanych jako „niezbędne” w banerze plików cookie.

1 rokNiezbędne

kessel_statistic

Zarządza zatwierdzaniem plików cookie opisanych jako „statystyka” w banerze plików cookie.1 rokNiezbędne

Lidc

Jest to własny plik cookie Microsoft MSN, który zapewnia prawidłowe działanie witryny.

1 rokNiezbędne

bcookie

Jest to własny plik cookie Microsoft MSN, który umożliwia udostępnianie zawartości naszej witryny w mediach społecznościowych.

2 lata

Niezbędne

ROUTEID

Te pliki cookie służą do tego, aby użytkownicy byli zawsze kierowani do tego samego serwera.

Sesja

Niezbędne

fe_typo_user

Ta nazwa pliku cookie jest przypisana do systemu zarządzania treścią internetową Typo3. Jest zwykle używany jako identyfikator sesji użytkownika, aby umożliwić zapisanie ustawień użytkownika, ale w wielu przypadkach może nie być konieczny, ponieważ może być ustawiony domyślnie przez platformę; Administratorzy serwisu mogą temu jednak zapobiec. Zawiera losowy identyfikator zamiast konkretnych danych użytkownika.

SesjaNiezbędne

DIE

Ten plik cookie zawiera informacje o korzystaniu z witryny przez każdego użytkownika końcowego oraz wszelkie reklamy, które każdy użytkownik końcowy mógł zobaczyć przed odwiedzeniem witryny.

2 lata

Statystyka

IDE

Ten plik cookie zawiera informacje o korzystaniu z witryny przez każdego użytkownika końcowego oraz wszelkie reklamy, które każdy użytkownik końcowy mógł zobaczyć przed odwiedzeniem witryny.

2 lata

Marketing

CONSENT

Ten plik cookie zawiera informacje o korzystaniu z witryny przez każdego użytkownika końcowego oraz wszelkie reklamy, które każdy użytkownik końcowy mógł zobaczyć przed odwiedzeniem witryny.

Sesja

Statystyka

JSESSIONID

Ten plik cookie identyfikuje każdego użytkownika na czas trwania sesji (do zamknięcia przeglądarki lub usunięcia pliku cookie). Na przykład tymczasowe ustawienia dla preferowanego widoku każdego użytkownika są przechowywane podczas każdej sesji.

SesjaNiezbędne

DSID

Ten plik cookie służy do rejestrowania konkretnej tożsamości użytkownika. Zawiera unikalny identyfikator, który jest zaszyfrowany.

SesjaNiezbędne

Anonymus-consents

Ten plik cookie przechowuje zgodę wyrażoną przez anonimowych użytkowników.

1 rok

Niezbędne

cookieconsent_status

Ten plik cookie przechowuje zgodę wyrażoną przez anonimowych użytkowników.

1 miesiąc

Niezbędne

Cookie-notification

Ten plik cookie przechowuje zgodę wyrażoną przez anonimowych użytkowników.

11 lat

Niezbędne

ANID

Ten plik cookie służy do zbierania informacji o tym, w jaki sposób odwiedzający korzystają z naszej witryny. Wykorzystujemy te informacje do sporządzania raportów i ulepszania naszej strony internetowej. Informacje są gromadzone w formie zanonimizowanej.

1 rok

Marketing

lang

Ten plik cookie służy do zapisywania ustawień językowych.

Sesja

Niezbędne

datr

To jest plik cookie Facebooka używany do zapobiegania oszustwom.

2 lata

Marketing

c_user

Jest to plik cookie Facebooka używany do zapisywania unikalnego identyfikatora użytkownika.

90 dni

Marketing

fr

Jest to plik cookie Facebooka używany do aktywacji dostarczania reklam lub retargetingu.

3 miesiące

Marketing

_fbp

Facebook

Ten plik cookie służy do świadczenia szeregu usług reklamowych, takich jak licytowanie w czasie rzeczywistym od dostawców zewnętrznych.

3 miesiące

Marketing

_utmc

Google Analytics

Ten plik cookie pozwala nam śledzić zachowanie użytkowników i mierzyć wydajność naszej strony internetowej.

Sesja

Statystyka

_utmb

Google Analytics

Ten plik cookie umożliwia właścicielom witryn śledzenie zachowań użytkowników i mierzenie wydajności ich witryny.

30 minut

Statystyka

_utmz

Google Analytics

Ten plik cookie umożliwia właścicielom witryn śledzenie zachowań użytkowników mierzonych wydajnością ich witryny. Identyfikuje źródło ruchu w witrynie, dzięki czemu Google Analytics może poinformować właścicieli witryn, skąd zostali przekierowani ich użytkownicy.

6 miesięcy

Statystyka

_gid

Google Analytics

Ten plik cookie służy do rozróżniania użytkowników.

1 dzień

Statystyka

_gat

Google Analytics

Ten plik cookie służy do monitorowania szybkości żądań dla serwerów naszej firmy.

1 minuta

Statystyka

_utmt

Google Analytics

Zgodnie z dokumentami, którymi dysponujemy, ten plik cookie służy do spowolnienia żądań usługi i ograniczenia gromadzenia danych na stronach o dużym natężeniu ruchu.

10 minut

Statystyka

_utma

Google Analytics

Ten plik cookie rejestruje, ile razy użytkownik odwiedzał witrynę internetową i zbiera dane dotyczące jego pierwszej i ostatniej wizyty.

2 lata

Statystyka

PREF

Google

Ten plik cookie może zostać umieszczony przez Google lub DoubleClick; może być używany przez partnerów reklamowych do tworzenia profilu zainteresowań i wyświetlania odpowiednich reklam na innych stronach internetowych. Działa poprzez unikalną identyfikację Twojej przeglądarki i urządzenia.

1 rok

Statystyka

_utmv

Google Analytics

Ten plik cookie umożliwia właścicielom witryn śledzenie zachowań użytkowników i mierzenie wydajności ich witryny.

2 lata

Statystyka

_ga

Google Analytics

Ten plik cookie służy do rozróżniania użytkowników podczas zbierania informacji o odsłonach strony.

2 lata

Statystyka

NID

Ten plik cookie Google służy do tworzenia profili użytkowników.

6 miesięcy

Marketing

_Secure-3PAPISID; _Secure-3PSID; _Secure-3PSIDCC

Google

Te pliki cookie są tworzone przez wtyczkę Google Maps na naszej mapie tras.

Sesja

Niezbędne

1P_JAR

Google

Ten plik cookie służy do optymalizacji naszych reklam, aby dostarczać użytkownikom odpowiednie reklamy, ulepszać nasze raporty dotyczące skuteczności kampanii lub uniemożliwiać użytkownikom oglądanie tych samych reklam przy kilku okazjach.

1 miesiąc

Niezbędne

_hjid

Hotjar

Ten plik cookie jest umieszczany, gdy klient po raz pierwszy trafia na stronę ze skryptem Hotjar. Służy do utrzymywania losowego identyfikatora użytkownika, który jest unikalny dla tych stron internetowych w przeglądarce. Dzięki temu zachowanie użytkownika jest przypisywane do tego samego identyfikatora użytkownika podczas kolejnych wizyt na stronie.

1 rok

Statystyka

_hjAbsoluteSessionInProgress

Hotjar

Ten plik cookie służy do zliczania, ile razy witryna została odwiedzona przez różnych użytkowników; odbywa się to poprzez przypisanie losowego identyfikatora każdemu odwiedzającemu, aby jego wizyty nie były rejestrowane dwukrotnie.

33 minuty

Statystyka

_hjIncludedInPageviewSample

Hotjar

Ten plik cookie służy do informowania Hotjar, czy odwiedzający jest objęty zbiorem danych określonym przez limit wyświetleń strony witryny.

5 minut

Statystyka

_hjTLDTest

Hotjar

Po uruchomieniu skryptu Hotjar próbujemy określić najbardziej ogólną ścieżkę do pliku cookie, której należy użyć zamiast nazwy hosta strony. Ma to na celu umożliwienie udostępniania plików cookie w subdomenach (jeśli dotyczy). Określamy to, próbując zapisać plik cookie _hjTLDTest dla różnych alternatywnych podciągów adresów URL, aż do niepowodzenia. Plik cookie jest usuwany po tym procesie weryfikacji.

Sesja

Statystyka

li_sugr

LinkedIn

Ten plik cookie jest używany przez LinkedIn Insight Tag jako identyfikator przeglądarki.

3 miesiące

Marketing

bscookie

LinkedIn

Ten plik cookie jest używany przez dostawcę sieci społecznościowej, LinkedIn, do śledzenia korzystania z usług wbudowanych.

2 lata

Marketing

_pk_id.38.7bb6

Matomo

Ta nazwa pliku cookie jest powiązana z Matomo, która jest platformą analityki internetowej typu open source. Umożliwia właścicielom witryn śledzenie zachowań użytkowników i mierzenie wydajności ich witryny.

1 rok

Niezbędne

_pk_ses.38.7bb6

Matomo

Ta nazwa pliku cookie jest powiązana z Matomo, która jest platformą analityki internetowej typu open source. Umożliwia właścicielom witryn śledzenie zachowań użytkowników i mierzenie wydajności ich witryny.

30 minut

Niezbędne

PHPSESSID

Ten sesyjny plik cookie zawiera informacje o stanie logowania oraz o ustawieniach użytkownika w sklepach internetowych i witrynach internetowych.

Sesja

Niezbędne

Sb

Jest to plik cookie Facebooka używany do zapisywania danych przeglądarki.

2 lata

Marketing

Sid

Ten plik cookie służy do zarządzania stanem sesji.

1 godzina

Niezbędne

UserMatchHistory

Ten plik cookie jest wymagany do zapisania danych logowania.

1 miesiąc

Wygoda

VISITOR_INFO1_LIVE

Youtube

Ten plik cookie służy do śledzenia preferencji użytkownika dotyczących filmów z YouTube osadzonych na stronach internetowych; można go również wykorzystać do określenia, czy odwiedzający witrynę korzystają z nowej czy starej wersji interfejsu YouTube.

6 miesięcy

Marketing

wordpress_test_cookie

Ten plik cookie jest używany na stronach internetowych utworzonych za pomocą WordPress. Sprawdza, czy w przeglądarce są włączone pliki cookie.

Sesja

Niezbędne

Xs

Jest to plik cookie Facebooka używany do zapisywania unikalnego identyfikatora sesji ID.

3 miesiące

Marketing

YSC

YouTube

Ten plik cookie służy do śledzenia wyświetleń osadzonych filmów.

Sesja

Marketing

acceleratorSecuredGUID

Ten plik cookie zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo logowania. Umieszczany jest dopiero po zalogowaniu i jest ważny tylko na czas trwania sesji.

Sesja

Niezbędne

kessel-de-cart

Ten plik cookie umożliwia przywrócenie zawartości koszyka zakupów po zakończeniu sesji i powrocie gościa na stronę internetową. W tym celu plik cookie zapisuje dane, aby móc rozpoznać urządzenie każdego odwiedzającego i zapisuje towary, które zostały umieszczone w koszyku na przyszłe sesje.

3 miesiące

Niezbędne

 

Okres przechowywania

Twoja zgoda na korzystanie z plików cookie zostanie zapisana do odwołania i może zostać zmieniona ze skutkiem na przyszłość w dowolnym momencie.

Ograniczenie korzystania z plików cookie

W ustawieniach przeglądarki możesz uniemożliwić plikom cookie śledzenie Twoich działań online (nie śledź / nie śledź listy ochronnej) i zablokować przechowywanie plików cookie stron trzecich. Jeśli usuniesz wszystkie pliki cookie na swoich urządzeniach, usuniesz również wszelkie pliki cookie rezygnacji, które mogły zostać zapisane, a następnie będziesz musiał ponownie zrezygnować.

Ograniczanie ukierunkowanych reklam online

Możesz zrezygnować z ukierunkowanych reklam online (np. opartych na retargetingu) tutaj: https://www.youronlinechoices.com

 

Wszelkie dane i dokumenty, które podasz w ramach swojej aplikacji, będą automatycznie rejestrowane, przechowywane i wykorzystywane przez nasz dział HR wyłącznie w tym celu. Termin "dane osobowe" jest używany w odniesieniu do wszelkich danych, które są gromadzone, przechowywane, przesyłane i przetwarzane w związku z Twoim imieniem i nazwiskiem. Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe w ramach Grupy KESSEL tylko tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celu, dla którego są gromadzone, lub tak długo, jak będzie to konieczne do spełnienia naszych ustawowych wymogów dotyczących przechowywania. Usuniemy Twoje dane sześć miesięcy po obsadzeniu wakatu, chyba że wyrazisz zgodę na dłuższy okres przechowywania. Nie będziemy ujawniać zebranych danych stronom trzecim; w szczególności Twoje dane nie będą sprzedawane ani wynajmowane.

 

Zabezpieczymy podane przez Ciebie dane osobowe, podejmując odpowiednie środki techniczne i organizacyjne (np. przesyłanie danych za pośrednictwem bezpiecznych połączeń SSL), aby nie mogły uzyskać dostępu do Twoich danych nieupoważnione osoby trzecie. Wysyłając bardzo wrażliwe dane lub informacje, będziemy używać poczty jako preferowanego środka komunikacji, ponieważ nie można zapewnić pełnego bezpieczeństwa danych podczas komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Podane przez Państwa dane osobowe będą przechowywane w zakresie dozwolonym przez czas korzystania z naszej strony internetowej lub, jeśli informacje lub usługi mają być świadczone, zgodnie z RODO i nową wersją niemieckiej ustawy o ochronie danych (BDSG Neu). Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zablokowane, gdy tylko nie będą już potrzebne do celów, dla których były pierwotnie przechowywane. Twoje dane osobowe mogą być jednak przechowywane po upływie tego okresu, jeśli jest to określone przez prawo UE lub ustawodawstwo krajowe poprzez przepisy UE, ustawy lub inne przepisy, które są prawnie wiążące dla administratora. Dane zostaną następnie usunięte lub zablokowane po zakończeniu okresu przechowywania określonego przez takie przepisy, chyba że dalsze przechowywanie danych jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy.

Jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw jako osoba, której dane dotyczą, jak opisano poniżej, zapoznaj się z danymi kontaktowymi wskazanymi w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności. Za każdym razem, gdy złożysz wniosek, poprosimy Cię o potwierdzenie tożsamości, aby zapewnić Ochronę, zapobiegając nieautoryzowanemu dostępowi do Twoich danych osobowych. Jeśli sprzeczne przepisy prawne lub obowiązki dokumentacyjne uniemożliwiają nam realizację Twojego żądania, przekażemy Ci odpowiednie informacje.

a) Dostęp i przenoszenie danych

Masz prawo zażądać pełnego ujawnienia danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat, i przekazania danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie.

b) Sprostowanie, ograniczenie i usunięcie

Jeśli Twoje dane osobowe uległy zmianie, jeśli ograniczenie przetwarzania danych jest wymagane przez prawo lub jeśli nie wyrażasz już zgody na przetwarzanie danych, poprawimy Twoje dane osobowe, ograniczymy nasze przetwarzanie lub usuniemy Twoje dane osobowe na Twoje żądanie, chyba że takie działania są zabronione przez przepisy ustawowe.

c) Wycofanie zgody

Możesz wycofać całość lub część swojej zgody ze skutkiem na przyszłość w dowolnym momencie. Wszelkie przetwarzanie danych dokonane na podstawie Twojej zgody przed wycofaniem zgody pozostanie zgodne z prawem.

d) Prawo do złożenia skargi

Masz prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania Twoich danych osobowych do naszego właściwego organu nadzorczego ds. ochrony danych (Bawarski Państwowy Urząd Nadzoru Ochrony Danych: www.lda.bayern.de/de/beschwerde.html).

 

Kontakt

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące naszego oświadczenia o ochronie prywatności lub przetwarzania Twoich danych osobowych, napisz do nas e-mail (datenschutz@kessel.de) lub skontaktuj się z naszym inspektorem ochrony danych:

Data Business Services GmbH & Co. KG
Nördliche Münchner Str. 47
D-82031 Grünwald
k-dsb@db5.eu

Uaktualnienie: Sierpień 2022