Skip to main content

Polityka prywatności

I. Zasady ochrony danych osobowych w Kessel Sp. z o.o.

 

Polityka prywatności

I. Zasady ochrony danych osobowych w Kessel Sp. z o.o.

Ochrona i bezpieczeństwo danych osobowych naszych Klientów mają dla nas wysoki priorytet, dlatego dbamy o to, by Państwa dane były u nas bezpieczne i ściśle przestrzegamy przepisów o ochronie danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych),  czyli RODO. Zachęcamy do zapoznania się z ogólną klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania przez nas danych osobowych oraz z klauzulą dotyczącą plików cookies i podobnych technologii.

I.      Ogólna klauzula informacyjna

1.     Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem naszej strony internetowej lub innych kanałów komunikacji z Klientem oraz uzyskanych w oparciu o aktywność Klienta w Internecie jest spółka Kessel Sp. z o.o. z siedzibą w Biskupicach Podgórnych, ul. Innowacyjna 2, 55-040 Kobierzyce, tel. +48 71 774 67 60, kessel@kessel.pl.

 

2.     Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

W przypadku niektórych świadczeń usługowych i serwisowych lub w ramach działania naszej strony internetowej możemy prosić Państwa o rejestrację oraz/lub o podanie informacji o sobie i/lub swojej firmie, takich jak nazwisko/nazwa, stanowisko, adres e-mail, adres klienta i innych informacji, które umożliwią nam dostarczenie świadczeń usługowych lub serwisowych, jak również informacji.

Jeśli chce Pan/Pani wysłać komentarze lub wziąć udział w ankietach lub badaniach wyników, możemy także poprosić o inne dane osobowe.

Państwa dane osobowe możemy przetwarzać w następujących celach:

a)     do realizacji umowy, którą z nami Pan/Pani zawiera – podstawa prawna to art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dotyczy to także podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy, podjęcia na Twoje żądanie niezbędnych działań zmierzających do zawarcia umowy bądź wykonania umowy sprzedaży oferowanych przez nas produktów i świadczenia usług,

b)     w celu umożliwienia Państwu posiadania konta w naszym serwisie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli w celu realizacji zawartej z nami umowy o świadczenie usługi prowadzenia konta w naszym serwisie

c)     w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń zawartych umów, tj. w celu wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega nasze przedsiębiorstwo – na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO,

d)     w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, jakim jest obrona naszych praw i dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej, co może wiązać się z koniecznością przetwarzania danych osobowych w tym celu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. f rozporządzenia RODO,

e)     w celu promocji oferowanych przez nas usług (jeśli wyrazi Pani/Pan chęć otrzymywania od nas informacji o nowościach i promocjach) i poznania Pani/Pana preferencji, w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora danych. Dzięki temu będziemy mogli dopasować usługi i dostarczane Państwu treści do Pana/Pani oczekiwań  - na podstawie art. 6 ust. 1 i lit. f rozporządzenia RODO.

 

3.     Odbiorcy danych:

Dbanie o poufność Państwa danych jest dla nas priorytetem. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji w zakresie infrastruktury technicznej, informatycznej czy w bieżących sprawach naszej działalności, dostęp do podanych przez Państwa danych osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:

a)     Nasz upoważniony personel,

b)     Usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji świadczonych przez nas i dla nas usług oraz zarządzanie naszą organizacją. Są to w szczególności podmioty (oraz ich upoważniony personel) świadczące usługi IT i techniczne, usługi teleinformatyczne, usługi z zakresu badań, analiz i statystyk, podmioty organizujące akcje marketingowe, firmy kurierskie i pocztowe. Podmioty te działają na nasze zlecenie w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania powierzonych im usług,

Do realizacji niektórych zleceń w Kessel Sp. z o.o. konieczne jest na przykład przekazanie Państwa danych osobowych do kontrahentów, którzy zajmują się wykonywaniem zleceń, realizują wysyłkę lub wykonują dodatkowe świadczenia. Odbywa się to także przy wysyłce materiałów reklamowych i informacyjnych, które mogą Państwa zainteresować.

c)     Podmioty uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

d)     Dostawcy usług prawnych i doradczych oraz wspierający nas w dochodzeniu należnych roszczeń́ oraz obrony naszych praw (w szczególności kancelarie prawne, podatkowe, firmy windykacyjne).

 

4.     Okres przechowywania danych:

Czas, przez jaki będziemy przetwarzać (w tym przechowywać) Państwa dane, zależy od tego, w jakim celu je przetwarzamy:
a) W przypadku przetwarzania danych w celu, o którym mowa w punkcie 2 lit. a, b i d (w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży lub o świadczenie usług oraz obrony naszych praw
i dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej), możemy przechowywać podane przez Państwa dane osobowe w zakresie niezbędnym dla dochodzenia roszczeń oraz obrony naszych praw. Czas przechowywania wynika z przepisów prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.
b) W przypadku przetwarzania danych w celu, o którym mowa w punkcie 2 lit. c (dla celów podatkowych i rachunkowych), możemy przechowywać podane przez Państwa dane w zakresie i przez okres wymagany przepisami prawa - 5 lat licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą, a także po zakończeniu świadczenia usług w zakresie i przez czas niezbędny do rozliczenia umowy.

c) W przypadku przetwarzania danych w celu, o którym mowa w punkcie 2 lit. b i e (w celu umożliwienia Państwu posiadania konta w naszym serwisie oraz w celu promocji oferowanych przez nas usług i poznania Państwa preferencji) podane przez Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać tak długo, jak długo będziesz korzystał z naszych usług. W każdym momencie można w szybki i łatwy sposób - poprzez wysłanie nam wiadomości na adres: info@kessel.pl lub link „wypisz się” zawarty w wysyłanych do Ciebie wiadomościach zgłosić nam, iż nie Pani/Pan otrzymywać od nas takich treści. Wówczas zaprzestaniemy ich wysyłki zgodnie z Pani/Pana żądaniem. W każdym momencie można również zrezygnować z posiadania konta w naszym Serwisie.

Po upływie wyżej wymienionych okresów podane przez Państwa dane osobowe są usuwane lub poddawane anonimizacji.

 

5.     Prawa osób, których dane dotyczą

W dowolnym momencie masz prawo do żądania od nas: dostępu do Twoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania na mocy usprawiedliwionego interesu administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub do celów statystycznych (art. 89 ust. 1 RODO) z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, a także wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego oraz prawo do przenoszenia danych. Jako osoba składająca wniosek lub zadanie dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, możesz zostać poproszona przez nas o odpowiedź na kilka pytań związanych z Twoimi danymi osobowymi, które umożliwią nam weryfikację Twojej tożsamości.

Masz także prawo do wniesienia skargi do PUODO (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli uważasz i potrafisz uzasadnić, że Twoje dane osobowe przetwarzamy niezgodnie z ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO).

 

6.     Dobrowolność podania danych

Podanie nam przez Ciebie Twoich danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia z nami umowy sprzedaży bądź o świadczenie usług, a także – jeśli wyrazisz taką chęć – do wysyłania informacji o naszej ofercie czy promocjach.

 

7.     Nie przekazujemy Twoich danych do podmiotów spoza EOG

Twoje dane, poza plikami cookies, nie będą przekazywane do podmiotów znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Informacja dotycząca plików cookies przekazywanych poza obszar EOG znajduje się w części II niniejszej informacji, poświęconej plikom cookies i podobnym technologiom.

 

8.     Profilowanie i automatyzacja

Twoje dane będą przetwarzane przez nas w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, jednak decyzje wiążące nie będą zautomatyzowane. Nie będzie to również wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

 

II. Pliki cookies i podobne technologie

1.    Jakie rodzaje informacji są przez nas gromadzone?

Z naszej strony internetowej można korzystać bez potrzeby rejestracji. Na serwerze zapisywane są przy tym dane takie jak: otwierana strona, względnie nazwa otwieranego pliku, data i godzina do celów statystycznych, bez bezpośredniego łączenia tych danych z osobą użytkownika.

Nasza strona internetowa używa plików cookie. Są to małe pliki tekstowe, które umożliwiają to, że na urządzeniu końcowym użytkownika zapisywane są informacje odnoszące się do użytkownika, podczas gdy korzysta on ze strony internetowej. Po zakończeniu sesji tracą one swoją ważność

Podczas Państwa wizyty na naszej stronie gromadzimy określone informacje dotyczące routingu, jak również danych technicznych Państwa komputera w celu ułatwienia korzystania z naszej strony. Poprzez nasz serwer internetowy rejestrujemy dane takie jak typ przeglądarki, system operacyjny, informacje dostępowe, URL referencyjny oraz prędkość komputera, a także adres protokołu internetowego Państwa pierwotnego dostawcy usług internetowych - w celu optymalizacji serwisu. Zapisujemy także zapytania wyszukiwania i wyniki, aby usprawnić dokładność i wydajność naszej wyszukiwarki. Państwa adres IP wykorzystujemy do celów statystycznych, aby możliwe było śledzenie korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej. Chodzi tu wyłącznie o informacje, które nie naruszają Państwa prywatności.

Choć pliki cookies zbierają różnego rodzaju informacje, co do zasady nie stanowią danych osobowych, ponieważ nie pozwalają na identyfikacje Użytkownika. Niektóre z informacji w pewnych sytuacjach (w zależności od ich zawartości i sposobu wykorzystania) mogą zostać uznane za dane osobowe. Do takich informacji, które mogą mieć charakter danych osobowych, w pełni zastosowanie znajdują zasady przetwarzania danych osobowych znajdujące się powyżej.  

 

2.    Opis i zakres przetwarzania informacji

Przy każdym otwarciu naszej strony internetowej nasz system pobiera dane i informacje z systemu komputerowego wywołującego komputera.

Zbierane są przy tym następujące dane:

(1)       Informacje na temat typu przeglądarki i używanej wersji,

(2)       System operacyjny użytkownika,

(3)       Dostawca usług internetowych użytkownika,

(4)       Adres IP użytkownika,

(5)       Data i godzina wejścia na stronę,

(6)       Strony internetowe, z których system użytkownika wchodzi na naszą stronę internetową,

(7)       Strony internetowe, które są na naszej stronie otwierane przez system użytkownika.

Dane zawarte w zbieranych logach systemowych (jest to informacja, jaką przekazuje serwerowi komputer Użytkownika przy każdym połączeniu z domeną internetową Serwisu) zawierają adresy IP oraz inne dane, które umożliwiają przyporządkowanie do użytkownika. Może to mieć przykładowo miejsce w przypadku, jeżeli link do strony internetowej, z której użytkownik wchodzi na stronę internetową, lub link do strony internetowej, na którą wchodzi on później, zawiera dane osobowe. Zapisywanie tych danych w połączeniu z innymi danymi osobowymi użytkownika nie jest jednak wykonywane.

 

3.    Cel przetwarzania informacji

Czasowe przechowywanie adresu IP przez system jest konieczne, aby umożliwić dostarczenie strony internetowej do komputera użytkownika. W tym celu adres IP użytkownika pozostaje zachowany na czas sesji.

 

Zapisywanie danych zawartych w logach systemowych odbywa się po to, aby zapewnić funkcjonalność strony internetowej. Dodatkowo dane te służą nam do optymalizacji strony internetowej i do zapewnienia bezpieczeństwa technicznego naszych systemów informatycznych,  dane te nie są wykorzystywane do celów marketingowych/ a także w celu marketingu produktów i własnych usług.

Cookies Administratora wykorzystywane są w celach konfiguracji Serwisu, uwierzytelniania Użytkownika w Serwisie i zapewnienia sesji Użytkownika w Serwisie, realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności strony internetowej Serwisu, w celach statystycznych, zabezpieczenia bezpieczeństwa Serwisu. Oprócz nich Administrator wykorzystuje cookies zewnętrzne, o których mowa w pkt. 6 poniżej. Są one wykorzystywane w celu prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego, a także w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych, pozwalających na dotarcie z przekazem reklamowym do Użytkowników, którzy już wcześniej odwiedzili Serwis w celu zapewnienia im dedykowanych treści reklamowych. Na potrzeby współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność marketingową przeglądarka lub inne oprogramowania zainstalowane na urządzeniu Użytkownika zapisuje pliki cookies pochodzące od podmiotów prowadzących taką działalność, które mogą stać się administratorem danych Klienta.

 

4.    Podstawa przetwarzania

Uzyskiwanie i przechowywanie informacji z wykorzystaniem cookies i podobnych technologii, które nie są konieczne do funkcjonowania Serwisu ma miejsce na podstawie wyrażenia przez Użytkownika zgody. W ustawieniach przeglądarki internetowej lub w ramach zarządzania polityką prywatności w Serwisie zgoda na korzystanie z technologii cookies, która nie jest niezbędna do funkcjonowania Serwisu, może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana (na przykład za pomocą ustawień przeglądarki), co wpłynie jednak ujemnie na poziom funkcjonalności Serwisu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Podstawą przetwarzania cookies niezbędnych do świadczenia usług drogą elektroniczną na żądanie Użytkownika oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z tych usług jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest potrzeba zapewnienia najwyższej jakości treści prezentowanych przez Administratora. W zakresie, w jakim również podmioty trzecie będące partnerami Administratora mogą mieć bezpośredni dostęp do tych informacji – podstawą prawną takiego przetwarzania jest wyrażona przez Klienta dobrowolna zgoda.

 

5.    Okres przechowywania danych

Dane kasowane są, gdy tylko przestają być potrzebne do osiągnięcia celu ich gromadzenia. W przypadku gromadzenia danych w celu udostępniania strony internetowej ma to miejsce wtedy, gdy dana sesja zostanie zakończona.

W przypadku zapisywania danych w plikach logów, adresy IP użytkowników są kasowane lub usuwane, gdy tylko nie jest już możliwe przypisanie do nich klienta otwierającego stronę.

 

6.    Cookies zewnętrzne

Kessel.pl Sp. z o.o., oprócz cookies Administratora, wykorzystuje również cookies zewnętrzne - zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu. Są to następujące pliki cookies:

 

a) Google Adwords (administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA),

b) Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA),  

c) Facebook.com (administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii),

d) Youtube.com (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA).

 

Serwis wykorzystuje także odnośniki do serwisów Facebook, Youtube i LinkedIn. Poprzez te przyciski już przy ładowaniu strony – czyli bez jakichkolwiek działań ze strony użytkownika – przenoszone są dane do operatorów tych platform sieciowych. Dzięki wybranemu przez nas rozwiązaniu wymagającemu podwójnego kliknięcia przyciski te muszą być aktywowane przez własne kliknięcie, zanim udostępniona zostanie właściwa funkcja.

 

7.  Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies 

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika. Możliwe jest również zablokowanie cookies podmiotów trzecich z jednoczesną akceptacją plików cookies pochodzących bezpośrednio od Kessel Sp. z o.o.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

Poniżej zamieszczamy odesłania do omówienia sposobu ustalenia zasad korzystania z cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych: 


Chrome – informacja o cookies
Firefox – informacja o cookies
Internet Explorer – informacja o cookies
Safari – informacja o cookies


Informacje dla urządzeń mobilnych dostępne są na poniższych stronach:
Android – informacja o cookies
Blackberry – informacja o cookies
iOS (Safari) – informacja o cookies
Windows Phone – informacja o cookiesUżytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.