Skip to main content

Firma KESSEL przejmuje odpowiedzialność

Zakład produkcyjny KESSEL w niemieckim Lenting jest od maja 2021 neutralny klimatycznie. Ochrona środowiska i odpowiedzialne społecznie działanie to główne zasady postępowania KESSEL: w kraju i na świecie.

Neutralność klimatyczna i zrównoważony rozwój w KESSEL

Twórcy, a nie mówcy: ta zasada obowiązuje w firmie KESSEL również w kwestii zrównoważonego rozwoju. Zamiast obietnic stania się neutralnym klimatycznie przedsiębiorstwem za 10, 20 lub 30 lat, firma rodzinna po prostu to zrealizowała. Od razu. Dzieje się tak dzięki zmotywowanemu zespołowi ds. zrównoważonego rozwoju, w którym wszyscy pracownicy mogą wnosić własne pomysły. Te pomysły wpływają w sposób ciągły na długoterminową strategię zrównoważonego rozwoju firmy KESSEL w formie konkretnych działań w czterech obszarach, podlegających regularnej sprawozdawczości zgodzie z niemieckim Kodeksem Zrównoważonego Rozwoju.

Deklaracja zgodności z Kodeksem Zrównoważonego Rozwoju KESSEL SE + Co. KG 

Kluczowe dane zrównoważonego rozwoju w KESSEL SE + Co. KG

Neutralność klimatyczna

Neutralna klimatycznie produkcja 

Od maja 2021 roku zakład produkcyjny KESSEL jest oficjalnie neutralnym klimatycznie przedsiębiorstwem. W tym celu ClimatePartner obliczył bilans klimatyczny firmy z uwzględnieniem nie tylko bezpośrednich emisji i zużycia energii elektrycznej (zakres 1–2), lecz również emisji z zakresu 3, powstających np. w wyniku dojazdu pracowników do pracy, podróży służbowych, spożywania posiłków w zakładowej stołówce czy zużycia wody. Definiując „ślad węglowy” w tym szerszym znaczeniu, KESSEL w swojej siedzibie głównej wykracza daleko poza zwykłe rozumienie neutralności klimatycznej, które często bierze pod uwagę tylko dwa pierwsze zakresy emisji.

ClimatePartner

Jeszcze mniej CO2 

Po zmierzeniu emisji pierwszym krokiem w kierunku neutralności klimatycznej jest rozpoznanie i jak najlepsze wykorzystanie potencjału oszczędności w firmie. W przypadku KESSEL była to na przykład rezygnacja z oleju opałowego, przejście na ekologiczną energię elektryczną i wprowadzenie surowych wytycznych dla podróży służbowych. Kierownictwo firmy ma nadzieję, że dzięki tym i innym działaniom będzie w stanie w dłuższej perspektywie zaoszczędzić 20-45 % wcześniejszych emisji.

Najpierw redukcja, a potem kompensacja 

Pozostałe po działaniach zwiększających oszczędność energii, nieuniknione emisje są kompensowane przez udział w certyfikowanym projekcie ochrony klimatu ClimatePartner. W ramach tych projektów gazy cieplarniane oszczędzane są w innym miejscu na świecie lub zostają zmagazynowane, na przykład przez posadzenie drzew, lub też stworzone zostają alternatywy dla działalności wymagających intensywniejszej emisji CO2. Projekt, w który angażuje się KESSEL, daje ludziom w Ugandzie dostęp do czystej wody pitnej. Dzięki temu nie są oni zmuszeni do wycinania lasów i gotowania wody na otwartym ogniu z pozyskanego w ten sposób drewna. 

ClimatePartner

Materiały i recykling

Kwestia jakości 

Z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju można i należy poddać w wątpliwość wykorzystanie tworzywa sztucznego jako materiału. KESSEL tak postąpił i doszedł do wniosku, że ten wytrzymały, odporny na korozję i poddający się energooszczędnej obróbce materiał to jak dotychczas najlepszy wybór w produkcji systemów odwadniających, gdzie powinien pozostawać jak najdłużej w użyciu, w przeciwieństwie do plastikowych artykułów jednorazowego użytku. To dotyczy naturalnie tylko najwyższej jakości materiału: o tym, że firma KESSEL jest w stanie dotrzymać tej obietnicy, świadczy 20-letnia gwarancja na zbiorniki KESSEL wykonane z tworzywa sztucznego.

Krok po kroku ku gotowości do produkcji seryjnej 

W trosce o środowisko chcemy w perspektywie średnio- i długoterminowej stosować alternatywne tworzywa sztuczne, pochodzące z recyklingu i biotworzywa. Ich przystosowanie do produkcji jest stale testowane. W celach testowych wyprodukowane już zostały pierwsze produkty wykonane z takich tworzyw. Gdy tylko można będzie zagwarantować nienaganną jakość, nic nie przeszkodzi rozpoczęciu produkcji seryjnej z użyciem samodzielnie wyprodukowanych lub zakupionych alternatywnych tworzyw sztucznych.

Mniej znaczy więcej 

W przemyśle wytwórczym nie da się uniknąć odpadów – tym ważniejsze jest ich zredukowanie do absolutnego minimum. Aby to osiągnąć, KESSEL wprowadza odpady do produkcji i konsekwentnie stawia także na recykling poza produkcją. Jeszcze lepsze od powtórnego wykorzystania odpadów jest ich niewytwarzanie. Z tego też względu firma KESSEL digitalizuje coraz więcej procesów, aby na przykład praca biurowa obywała się możliwie bez papieru.

Obszary działania KESSEL

Zapoznaj się z przeglądem postępów poczynionych w KESSEL w obszarach rynku, środowiska, pracowników i społeczności.

Rynek

Wszystkie działania mające na celu poprawę jakości rozwiązań odwadniających KESSEL mieszczą się w zakresie działań rynkowych. Rozciągają się one na cały łańcuch wartości, od rozwoju produktu i wyboru materiałów i dostawców, poprzez produkcję, aż po serwis. Obejmuje to między innymi maksymalizację jakości dostawców, szybkie rozpatrywanie reklamacji oraz międzynarodowy zasięg naszego systemu zarządzania jakością.

Profil firmy

Środowisko

W obszarze działań środowiskowych KESSEL chroni zasoby naturalne, zmniejszając zużycie materiałów i wody, a także energochłonność i emisję CO₂ w działalności przedsiębiorstwa. W tym celu firma stosuje między innymi odnawialne źródła energii, takie jak energia słoneczna i wodna, wykorzystuje ciepło odpadowe powstające w procesach produkcyjnych, rozszerza system zarządzania środowiskiem na oddziały zagraniczne i stale monitoruje postęp za pomocą odpowiednich wskaźników. 

ClimatePartner 

Pracownicy

Działania w tym obszarze obejmują atrakcyjność firmy jako pracodawcy, zwłaszcza pod względem opieki zdrowotnej i ochrony pracy. Należą do tego możliwości wyżywienia w zakładzie, uprawiania sportu i rekreacji w czasie wolnym od pracy, zakładowe zarządzanie zdrowiem z bezpłatnymi badaniami lekarskimi oraz szkolenia w zakresie bezpieczeństwa dla pracowników KESSEL. Cel: osiągnięcie jak najwyższego poziomu zdrowia i możliwie najniższego wskaźnika wypadków przy pracy i absencji.

Społeczność

Obszar działań społecznych obejmuje wszystkie działania, poprzez które KESSEL bezpośrednio przyczynia się do zrównoważonego rozwoju społecznego – na przykład poprzez tworzenie z myślą o przyszłości praktyk zawodowych i miejsc pracy w regionie. Chodzi tu przede wszystkim o pozazakładowe partnerstwa i projekty edukacyjne, które oddziały KESSEL wdrażają wspólnie z różnymi instytucjami, szkołami, uczelniami oraz stowarzyszeniami, jak również programy sportowe i kulturalne.

Zrównoważony rozwój

Oprócz obszarów działania strategia zrównoważonego rozwoju KESSEL ukierunkowana jest również na cele zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych. Sześć z nich ma bezpośrednie znaczenie dla działalności firmy.

Cele dla zrównoważonego rozwoju