Skip to main content

Separator skrobi EasyStarch

Prawidłowe postępowanie z osadami takimi jak piasek i błoto.

Siła przeciw skrobi: EasyStarch. Skrobia powstaje między innymi w przetwórstwie ziemniaków, zboża, ryżu i roślin strączkowych – w restauracyjnych kuchniach lub w przemyśle spożywczym. Aby zapobiec osadom, zbryleniom i niedrożności w przewodach kanalizacyjnych, należy stosować separator skrobi EasyStarch

Separator EasyStarch jest dostępny do montażu wolnostojącego lub do zabudowy w ziemi. Prosimy o kontakt. Chętnie służymy radą i zaprojektujemy indywidualne rozwiązanie, odpowiadające specyficznym wymaganiom.

Jak działa separator skrobi?

Separator skrobi działa zgodnie z zasadą grawitacji: ze względu na różnicę gęstości między wodą i skrobią poszczególne substancje oddzielają się samoistnie w zbiorniku separatora. 

Sposób działania separatora skrobi: 1. Dopływ ścieków

Dopływ ścieków

Zanieczyszczone ścieki doprowadzane są do separatora skrobi, w którego wielkogabarytowym zbiorniku następuje w znacznym stopniu uspokojenie przepływu. 

Sposób działania separatora skrobi: 2. Tworzenie się warstwy piany

Tworzenie się warstwy piany

W przedniej komorze część skrobi unosi się na powierzchnię wody tworząc pianę. Tam piana zostaje spryskana czystą wodą i ostatecznie spłukana. 

Sposób działania separatora skrobi: 3. Tworzenie się warstwy skrobi

Tworzenie się warstwy skrobi

W zbiorniku z uspokojonym przepływem cięższa od wody skrobia opada na dno i tam się osadza. 

Nasza oferta usług

Dla projektantów, instalatorów i zarządców