Skip to main content

Separator tłuszczu EasyClean free

Wszechstronny - do montażu wolnostojącego.

Separatory tłuszczu EasyClean free KESSEL łączą w sobie łatwość zabudowy, skuteczność czyszczenia i wydajność energetyczną. Zaokrąglony kształt zbiornika (NS 2 do NS 10) ma dwie zalety: po pierwsze - cały osprzęt mieści się w obszarze podstawy separatora. Po drugie - separatory tłuszczu można z łatwością transportować przez wąskie wejścia i dosunąć do samej ściany, co oszczędza miejsce.

Separatory tłuszczu wymagają w regularnych odstępach czasu całkowitego opróżnienia w celu usunięcia nagromadzonych w nich zanieczyszczeń. Do tego celu oferujemy modele separatorów tłuszczu z różnymi wariantami opróżniania. Klient może wybrać od zbiornika otwieranego w prosty sposób, aż po w pełni automatyczne urządzenie do opróżniania.

 

Możliwe warianty opróżniania sięgają od zwykłych po komfortowe.

Separatory tłuszczu wymagają w regularnych odstępach czasu całkowitego opróżnienia w celu usunięcia nagromadzonych w nich zanieczyszczeń. Do tego celu oferujemy modele separatorów tłuszczu z różnymi wariantami opróżniania. Klient może wybrać od zbiornika otwieranego w prosty sposób, aż po w pełni automatyczne urządzenie do opróżniania.

Warianty opróżniania

Auto Mix & Pump

Mix & Pump

Auto Mix

Mix

Direct

Standard

Opróżnianie bezpośrednie
Ścieki odpompowywane są rurą do bezpośredniego opróżniania – nie trzeba wprowadzać do budynku niehigienicznych węży.
 
Brak emisji zapachów
System „Schredder-Mix” umożliwia opróżnianie i czyszczenie bez wydostawania się fetoru z hermetycznego wnętrza separatora.
  
Centrale sterowanie
System „Schredder-Mix” i urządzenie do napełniania mogą być załączane za pomocą urządzenia sterującego.
   
Pompa opróżniająca
Do sytuacji obiektowych, w których nie jest możliwe odessanie ścieków przez wóz asenizacyjny.
    
Pełna automatyka
Sterowane programowo opróżnianie i płukanie odbywa się całkowicie automatycznie.
     

 

Nie znalazłeś pasującego produktu?

Uzupełnieniem naszych standardowych separatorów tłuszczu są projektowane na życzenie klienta rozwiązania indywidualne, uwzględniające szczególne wymagania odnośnie kształtu, działania i wymiarów. 

Rozwiązania indywidualne