Skip to main content

Technika separowania

Prawidłowe uzdatnianie ścieków.

Woda jest jednym z najcenniejszych surowców, który nie jest dostępny w nieograniczonym zakresie. W wielu obszarach zastosowania, np. w kuchniach lub na stacjach benzynowych, nie zawsze możliwe jest uniknięcie zanieczyszczeń. Zanieczyszczone ścieki muszą przed wprowadzeniem do kanalizacji zostać oczyszczone w odpowiednich separatorach. Tylko w ten sposób możliwe jest zachowanie parametrów ścieków zgodnych z odpowiednimi lokalnymi wymogami i uniknięcie szkód środowiskowych. Oferujemy szeroki asortyment innowacyjnych separatorów z tworzywa sztucznego przeznaczonych do różnego rodzaju obszarów zastosowań i ilości ścieków.