Skip to main content

Separatory tłuszczu

Co powinien wiedzieć specjalista

Do czego potrzebne są separatory tłuszczu?

Zgodnie z prawem firmy gastronomiczne, spożywcze lub inne tego typu przedsiębiorstwa, w których powstają ścieki z tłuszczem, są zobowiązane do stosowania separatorów tłuszczu. Jeśli tłuszcz nie zostanie odseparowany od ścieków, w systemie kanalizacyjnym powstaną jego skamieniałe i cuchnące osady, wyjątkowo trudne do usunięcia. W takim przypadku należy liczyć się z karą finansową oraz z wysokimi stratami ekonomicznymi wskutek zatkania rur, korozji i zakłócenia funkcjonowania oczyszczalni ścieków i przepompowni. 

  Kiedy potrzebny jest separator tłuszczu?

  Aby zapobiec tym często poważnym skutkom, wymagane jest użycie separatorów tłuszczu zgodnie z normą PN-EN 1825 lub DIN 4040. Separatory tłuszczu należy stosować zawsze wtedy, gdy tłuszcze i oleje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego muszą zostać odseparowane ze ścieków. Dotyczy to przedsiębiorstw o charakterze komercyjnym i przemysłowym, jak np.:

  • duże kuchnie komercyjne, restauracje i hotele 
  • zajazdy przy autostradach, stołówki 
  • masarnie z ubojem i bez 
  • rzeźnie 
  • fabryki kleju pochodzenia zwierzęcego 
  • fabryki mydła i stearyny 
  • olejarnie 
  • rafinerie oleju jadalnego 
  • fabryki konserw

  Przejdź do produktów

  Jaka wielkość nominalna jest odpowiednia do moich potrzeb?

  Właściwa wielkość nominalna separatora tłuszczu zależy od wielu różnych czynników. Oprócz ilości napływających ścieków należy uwzględnić również wiele innych czynników obciążających. Nasz program doborowy SmartSelect do separatorów tłuszczu pomoże w znalezieniu optymalnego produktu: po uzyskaniu odpowiedzi na kolejne pytania program automatycznie oblicza wymagane parametry separatora. W ten sposób w krótkim czasie można znaleźć najlepsze rozwiązanie. 

  Użyj SmartSelect

   

  Jak działa separator tłuszczu?

  Separator tłuszczu działa zgodnie z zasadą grawitacji: ze względu na różnicę gęstości między wodą, tłuszczem i cząstkami brudu (osadem) poszczególne składniki ścieku oddzielają się samoistnie w zbiorniku separatora. 

  Uspokojenie dopływających ścieków

  Uspokojenie przepływu

  Zanieczyszczone ścieki doprowadzane są do separatora tłuszczu, gdzie następuje uspokojenie przepływu na przewidzianej do tego celu płycie. 

  Tworzenie się warstwy osadu.

  Warstwa osadu

  Po uspokojeniu przepływu cząstki cięższe od wody opadają na dno zbiornika i osadzają się w osadniku. 

  Tworzenie się warstwy tłuszczu.

  Warstwa tłuszczu

  Tłuszcze i oleje unoszą się do góry, tworząc warstwę tłuszczu, która zostaje zatrzymana między dopływem i odpływem. 

  Możliwe warianty opróżniania sięgają od zwykłych po komfortowe.

  Separatory tłuszczu wymagają w regularnych odstępach czasu całkowitego opróżnienia w celu usunięcia nagromadzonych w nich zanieczyszczeń. Do tego celu oferujemy modele separatorów tłuszczu z różnymi wariantami opróżniania. Klient może wybrać od zbiornika otwieranego w prosty sposób, aż po w pełni automatyczne urządzenie do opróżniania.

  Warianty opróżniania

  Auto Mix & Pump

  Mix & Pump

  Auto Mix

  Mix

  Direct

  Standard

  Opróżnianie bezpośrednie
  Ścieki odpompowywane są rurą do bezpośredniego opróżniania – nie trzeba wprowadzać do budynku niehigienicznych węży.
   
  Brak emisji zapachów
  System „Schredder-Mix” umożliwia opróżnianie i czyszczenie bez wydostawania się fetoru z hermetycznego wnętrza separatora.
    
  Centrale sterowanie
  System „Schredder-Mix” i urządzenie do napełniania mogą być załączane za pomocą urządzenia sterującego.
     
  Pompa opróżniająca
  Do sytuacji obiektowych, w których nie jest możliwe odessanie ścieków przez wóz asenizacyjny.
      
  Pełna automatyka
  Sterowane programowo opróżnianie i płukanie odbywa się całkowicie automatycznie.
       

   

  Pozbądź się niepotrzebnych kosztów.

  Z urządzeniem SonicControl do pomiaru grubości warstwy tłuszczów i cieczy lekkich.

  Norma PN-EN 1825-2 definiuje, że opróżnianie, czyszczenie i ponowne napełnianie osadników i separatorów czystą wodą powinno się odbywać przynajmniej raz w miesiącu, a najlepiej co 14 dni. Również norma DIN 4040-100 określa, że osadnik i separator muszą być opróżnianie przynajmniej raz w miesiącu. Doświadczenie pokazuje jednak, że dłuższe cykle opróżniania separatora tłuszczu są często wystarczające, przy czym nie mogą być przekroczone zdolności magazynowania osadnika i separatora.

  Decydująca jest ostatecznie grubość warstwy tłuszczu.

  Automatyczne urządzenie do pomiaru grubości warstwy tłuszczu SonicControl z czujnikiem ultradźwiękowym precyzyjnie monitoruje temperaturę i grubość warstwy tłuszczu w separatorach tłuszczu.

  W ten sposób operatorzy mogą wykazać organom kontrolnym rzeczywistą ilość tłuszczu i zoptymalizować cykle opróżniania ponad wymogi normatywne.

   

  Które rozwiązanie będzie dla mnie właściwe?

  Czy separator tłuszczu ma być wolnostojący? Przypadek dla wersji „free". Czy przewidziana jest zabudowa w ziemi? Wówczas szukaj wśród urządzeń „ground”. Ani ograniczona ilość miejsca, ani trudny dostęp do pomieszczenia, późniejsza modernizacja lub inne, utrudniające zabudowę czynniki nie są dla nas przeszkodą: różnorodne warianty są odpowiedzią na indywidualne sytuacje budowlane.