Skip to main content

Obietnica firmy KESSEL to jakość „Made in Germany”

W Lenting w Bawarii znajduje się zakład produkcyjny i główna siedziba firmy KESSEL. Tam powstają wysokiej jakości niemieckie produkty, które doskonale funkcjonują na całym świecie – między innymi dzięki zintegrowanemu systemowi zarządzania, posiadającemu certyfikaty ISO.

Polityka zintegrowanego systemu zarządzania KESSEL

Zadaniem firmy KESSEL jako producenta systemów odwodnień jest ochrona klientów, ich majątku oraz środowiska. Aby wywiązać się z tej odpowiedzialności, zobowiązujemy się do ciągłego i trwałego udoskonalania systemu zarządzania z zachowaniem wszystkich punktów normy, robiąc przy tym znacznie więcej, niż tego wymagają wymogi prawne.

Główne filary polityki zintegrowanego systemu zarządzania

Polityka zintegrowanego systemu zarządzania KESSEL opiera się na siedmiu nadrzędnych zasadach. Zapewniają one nieustannie zgodność systemu zarządzania z naszymi zakładowymi i prawnymi wymaganiami. 

 • Definicja, śledzenie i ocena w cyklu rocznym 
 • Uwzględnienie wszystkich interesariuszy 
 • Regularne sprawdzanie ryzyk i szans  

 • System kodów identyfikacyjnych 
 • System zgłaszania pomysłów „Idea+“ 
 • Regularne audyty 
 • Koło jakości 
 • Projekty Procesu Ciągłego Doskonalenia 

 • Grupa robocza ds. systemów zarządzania i po jednym zespole na każdy system 
 • Tygodniowe spotkania, konsultacje i decyzje zespołu ds. zintegrowanego systemu zarządzania 

 • Regularne konsultacje z osobami odpowiedzialnymi za zintegrowany system zarządzania 
 • Udostępnienie potrzebnych informacji i zasobów 

 • Informowanie pracowników poprzez Intranet,”MitmacherMagazin”, „Q-Corner“ 
 • Konsultacje i udział zatrudnionych 

 • Automatyczny system instruowania 
 • Szkolenia z wykorzystaniem multimediów 

 • Wspierane programowo śledzenie zobowiązań prawnych i innych wymagań 
 • Automatyczna informacja w przypadku zmian legislacyjnych 

Niezawodne zarządzanie jakością wg ISO 9001

W celu zapewnienia możliwie najwyższej jakości produktów i usług KESSEL wykorzystuje swój system zarządzania do kontroli odpowiednich procesów w zakresie rozwoju, produkcji i obsługi klienta. Działania obejmują promujący wysoką jakość sposób pracy, wzrost jakości, stałe procesy poprawy oraz zewnętrzną walidację.

Zarządzanie środowiskiem wg ISO 14001

Ochrona środowiska to jeden z centralnych celów istnienia firmy KESSEL. Dąży ona do niego z jednej strony poprzez system zarządzania na poziomie przedsiębiorstwa, który kształtuje firmę w sposób coraz bardziej zrównoważony, a z drugiej strony przez zapobieganie przedostawaniu się do środowiska szkodliwych substancji.

Zarządzanie ochroną pracy i zdrowia wg ISO 45001

Jako firma stojąca na straży bezpieczeństwa KESSEL robi więcej, niż jest zobowiązana również w dziedzinie ochrony pracy i zdrowia: bezpieczeństwo w miejscu pracy oraz opieka zdrowotna są stale kontrolowane w ramach własnego systemu zarządzania.

Zarządzanie energią wg ISO 50001

Dla zrównoważonego funkcjonowania firmy niezbędna jest maksymalna efektywność energetyczna. Wewnętrzny system zarządzania gwarantuje, że podczas podejmowania wszystkich decyzji w firmie KESSEL jest ona zawsze uwzględniana.

Pełnomocnik ds. zarządzania KESSEL SE + Co. KG w Niemczech

 Zintegrowany system zarządzania i zarządzanie jakością – T. Pelter

Thorsten Pelzer

Zintegrowany system zarządzania i zarządzanie jakością

Menedżer zintegrowanego systemu zarządzania i pełnomocnik ds. zarządzania jakością

Zarządzanie środowiskowe – S. Carota

Sabine Carota

Zarządzanie środowiskowe

Pełnomocnik ds. zarządzania środowiskowego

Zarządzanie ochroną pracy – G. Kraemer

Gerhard Kraemer

Zarządzanie ochroną pracy

Pracownik ds. bezpieczeństwa i pełnomocnik ds. zarządzania ochroną pracy

Zarządzanie energią – M. Sauter

Michael Sauter

Zarządzanie energią

Pełnomocnik ds. zarządzenia energią

Certyfikaty