Skip to main content

Technika pompowa

Wszystko, co powinni wiedzieć specjaliści

Technika pompowa kontra zawory przeciwzalewowe

Przepompownie wewnętrzne i zewnętrzne stosowane są głównie dla ochrony przed napływem wody punktów odpływu, leżących poniżej poziomu zalewania. Co odróżnia je od innych zabezpieczeń przed przepływem zwrotnym, takich jak na przykład zawory przeciwzalewowe? Przepompownie pompują ścieki z pomieszczeń usytuowanych poniżej poziomu zalewania poprzez pętlę przeciwzalewową do kanalizacji. Znajdują one zastosowanie przede wszystkim wtedy, gdy kanalizacja leży wyżej, niż punkt odpływu. Zawory przeciwzalewowe wykorzystują swobodny spadek do kanału i w przypadku przepływu zwrotnego blokują rurę ściekową jedną lub dwoma klapami. Przepompownie hybrydowe działają podobnie do zaworów przeciwzalewowych, posiadają jednak dodatkowo pompę, która podczas przepływu zwrotnego pompuje ścieki do kanalizacji. Więcej informacji na temat działania i warunków zastosowania można znaleźć na stronie z poszczególnymi produktami.

Zawory przeciwzalewowe  Przepompownie hybrydowe

Rodzaje produktów

Oprócz klasycznych przepompowni technika pompowa obejmuje również ekologiczną i ekonomiczną alternatywę ochrony przeciwzalewowej, jaką są innowacyjne przepompownie hybrydowe. Zanim dowiesz się więcej z naszych informacji o poszczególnych rodzajach produktów, przedstawiamy krótki przegląd ich podstawowych cech wyróżniających: 

Rodzaj ścieków

Decydując się na odpowiedni produkt, należy uwzględnić przede wszystkim rodzaj ścieków: ścieki bez fekaliów, tzw. woda szara, wymaga innych rozwiązań, niż ścieki zawierające fekalia (woda czarna). Swobodny przelot pod wirnikiem pompy określa maksymalną średnicę nieodkształconej kuli, a tym samym wielkość cząstek stałych, które mogą być bez przeszkód przetłaczane przez układ hydrauliczny pompy. Jest to ważne podczas wyboru pompy dla zapewnienia jej eksploatacji bez zatykania.

Ścieki zawierające fekalia

Przepompownie ścieków zawierających fekalia PN-EN 12050-1

Przepompownie zgodne z normą PN-EN 12050-1 są przeznaczone do usuwania wody czarnej, na przykład ścieków z toalet i pisuarów.

Ścieki bez fekaliów

Przepompownie ścieków bez fekaliów PN-EN 12050-2

Przepompownie zgodne z normą PN-EN 12050-2 są przeznaczone do usuwania wody szarej, czyli wody bez fekaliów, z prysznica lub pralki. Maksymalna wielkość cząstek dla tych przepompowni wynosi tylko 10 mm.

Rodzaj sond

W przepompowniach stosowane są określone rodzaje sond i czujników, które wyznaczają poziom ścieków w zbiorniku. Zależnie od celu użycia danej sondy służą one do rozpoczęcia pompowania lub wywołania alarmu, gdy w zbiorniku zgromadzi się nadmiar ścieków. Do wyboru jest pięć rodzajów sond, przy czym każda z nich nadaje się do określonych warunków użytkowania:

Czujnik ciśnienia

Czujnik ciśnienia

Poziom wody w przepompowni można określić za pomocą pneumatycznego czujnika poziomu, który ma wewnątrz komorę powietrzną. Podnosząca się woda minimalnie spręża powietrze w komorze, zwiększając jego ciśnienie. Czujnik ciśnienia mierzy ciśnienie i uruchamia pompowanie, gdy przekroczona zostanie określona wartość poziomu.

Czujniki ciśnienia są niedrogie i łatwe w obsłudze. Na ich działanie mogą jednak negatywnie wpływać np. bardzo wysoka zawartość tłuszczu w ściekach, długość węża ciśnieniowego lub obecność skroplin w wężu ciśnieniowym.

Sonda przewodnościowa

Sonda przewodnościowa

Hydrostatyczna sonda głębokości zastosowana w przepompowni jako sonda poziomu cieczy uruchamia pompowanie, gdy poziom wody osiągnie dwa leżące blisko siebie punkty pomiarowe. Podłączone napięcie prądu przemiennego sprawia, że przez przewodzącą ciecz między punktami pomiarowymi przepływa prąd. Jest to sygnał dla urządzenia sterującego do uruchomienia pompy.

Przy pomocy sondy przewodnościowej możliwe jest określenie poziomu wody w zbiorniku ścieków w prosty i niedrogi sposób. To rozwiązanie jest jednak możliwe tylko w przypadku cieczy przewodzących prąd elektryczny i nie nadaje się do przepompowni tłoczących deszczówkę lub kondensat.

Przełącznik pływakowy

Przełącznik pływakowy

W przepompowni wyposażonej w przełącznik pływakowy pompa zostaje uruchomiona wtedy, gdy przełącznik pływakowy uniesie się do góry wraz z rosnącym poziomem wody w zbiorniku ścieków. Gdy przełącznik pływakowy znajdzie się na odpowiedniej wysokości, urządzenie sterujące otrzymuje sygnał do uruchomienia pompy.

Przełącznik pływakowy to prosty i sprawdzony rodzaj sondy, który jednak nie nadaje się do przepompowni tłoczących bardzo brudne ścieki. W tym przypadku na przełączniku pływakowym mogą osadzać się nieczystości, zakłócające jego działanie.

Czujnik hydrostatyczny

Czujnik hydrostatyczny

Czujniki hydrostatyczne mierzą poziom wody. Gdy w przepompowni używany jest czujnik hydrostatyczny, wartości pomiarowe przekształcane są w sygnały analogowe. Zależnie od poziomu wody sygnały te są używane w urządzeniu sterującym do uruchomienia różnych funkcji, np. włączenia pompy lub wzbudzenia alarmu.

Dużą zaletą czujników hydrostatycznych jest fakt, że spełniają one nie jedno, lecz kilka zadań. Dzięki temu zbędne jest na przykład wyposażenie przepompowni w osobne sondy alarmu. Są one jednak również droższe od innych rodzajów sond.

Sonda optyczna

Sonda optyczna

Sondy optyczne stosowane są w przepompowniach jako sondy alarmu. Wysyłają one sygnał optyczny w postaci wiązki podczerwieni, która w kontakcie z cieczą zmienia kąt załamania. Gdy sonda stwierdzi tę zmianę, wyzwolony zostaje alarm.

W porównaniu do innych rodzajów sond, sondy optyczne z reguły lepiej sprawdzają się jako czujniki alarmu, gdyż działają niezawodnie również po długim okresie bezczynności. Mogą one jednak wyzwolić fałszywy alarm w przepompowniach z mocno pieniącymi się ściekami lub jeśli pod wpływem ciepłych oparów ze ścieków na sondzie pojawi się kondensat.

Prosimy o kontakt

Odpowiedzi na niektóre pytania można najłatwiej udzielić podczas osobistej rozmowy. Nie jesteś pewny, który produkt najlepiej będzie odpowiadać Twoim wymaganiom? Służymy radą – drogą elektroniczną lub telefoniczną.

Możliwości nawiązania kontaktu

Rodzaje wirników

Nienaganne działanie przepompowni zależy nie tylko od fachowej zabudowy, lecz również od tego, czy wybrane zostało wyposażenie odpowiednie do danego zastosowania. Istotny jest rodzaj wirnika, używanego do tłoczenia ścieków. Do wyboru są trzy podstawowe rodzaje wirników.

Wirnik wielokanałowy otwarty typu Vortex

Wirnik wielokanałowy otwarty typu Vortex

Pompy z wolnym przelotem posiadają dużą komorę pod wirnikiem Vortex, co umożliwia bez zatkania pompy przepływ ścieków zawierających długie, włókniste zanieczyszczenia, takie jak podpaski higieniczne lub tekstylia. Wirniki Vortex w porównaniu do innych rodzajów wirników potrzebują z reguły więcej energii do osiągnięcia tej samej wydajności pompy.

Pompa z mechanizmem rozdrabniającym

Rozdrabniacz

Rozdrabniacze i noże rozdrabniające podczas pompowania ścieków rozcinają zawarte w nich większe nieczystości. Nawet duże, długowłókniste ciała stałe mogą zostać w ten sposób rozdrobnione i odpompowane. Dzięki temu rozdrabniacze nadają się do użytku również w niekorzystnych warunkach terenowych, gdzie ścieki muszą pokonywać długie odcinki w przewodach tłocznych o małej średnicy.

Wirnik kanałowy

Wirnik kanałowy

Wirniki jedno- i wielokanałowe są stosowane do tłoczenia ścieków zawierających stałe lub gęste, krótkowłókniste materiały. Są one bardzo wydajne pod względem zużycia energii elektrycznej i doskonale nadają się do pompowania dużych ilości ścieków.

Rodzaj pracy

Pompy mogą pracować w trybie ciągłym lub okresowo, w cyklach pracy przerywanej. Rodzaj pracy jest oznaczony kombinacją liter i cyfr od S1 do S9, przy czym S1 oznacza pracę ciągłą, a oznaczenia od S2 oznaczają pracę okresową. W specjalnym przypadku pomp ściekowych pracujących okresowo chodzi często o tryb pracy S3 – również w przypadku produktów KESSEL.

Pompy typu S1 stosowane są do usuwania ścieków napływających w sposób ciągły i w dużych ilościach. W trybie okresowej względnie cyklicznej pracy przerywanej maksymalny czas pracy pompy jest ograniczony do określonej wartości (w % lub w minutach) w przedziale 10 minut. Wybór właściwego trybu pracy Twojej przepompowni będzie zależny od tego, z jaką częstotliwością i w jakich ilościach ścieki mają być wypompowywane przez urządzenie.

Rodzaje pomp KESSEL

Wybór pompy jest na tyle różnorodny, na ile indywidualne są wymagania stawiane przepompowni. Kombinacja liter w oznaczeniu naszych produktów mówi wiele o wyposażeniu technicznym pompy lub o obszarze zastosowania, do którego została zaprojektowana. Pod podanymi poniżej skrótami kryją się następujące cechy:

Skrót Znaczenie
KTP Pompa zanurzeniowa KESSEL
GTF Pompa zanurzeniowa z wolnym przelotem do wody szarej z wirnikiem Vortex
GTK Pompa zanurzeniowa do wody szarej z wirnikiem kanałowym
SPF Pompa z wolnym przelotem do wody czarnej z wirnikiem Vortex
SPZ Pompa do wody czarnej z rozdrabniaczem
STZ Pompa zanurzeniowa do wody czarnej z rozdrabniaczem