Skip to main content

Kanały podłogowe z kołnierzem do przyklejenia hydroizolacji

Ile miejsca należy na to przewidzieć podczas instalowania?

Tło: Po co montować kołnierz do przyklejenia hydroizolacji?

Odpływy prysznicowe, rynnowe i szczelinowe oraz wanny podłogowe z kołnierzem do przyklejenia hydroizolacji są najczęściej wybierane dla posadzek z płytek lub powłok. Uszczelnienie za pomocą kołnierza do przyklejenia hydroizolacji zapewnia, że woda nie przedostanie się pod pokryciem podłogowym do konstrukcji leżącej poniżej. Uniknie się dzięki temu zawilgocenia.

Z praktyki: Które z produktów wymagają kołnierza do przyklejenia hydroizolacji?

Wszędzie tam, gdzie pod płytkami lub powłoką podłogową zainstalowano uszczelnienie, należy je również złączyć kołnierzem do wpustu podłogowego. Można to wykonać w kilku miejscach w obiekcie: niezależnie od tego, czy chodzi o wpust podłogowy pod prysznicem, odpływ rynnowy w kuchni restauracyjnej czy wannę podłogową w obiekcie handlowo-usługowym.

Odpływ prysznicowy Linearis Compact z kołnierzem do przyklejenia hydroizolacji

Odpływ rynnowy z kołnierzem do przyklejenia hydroizolacji

Odpływ szczelinowy z kołnierzem do przyklejenia hydroizolacji

Wanna podłogowa z kołnierzem do przyklejenia hydroizolacji

Zabudowa: Ile miejsca należy przewidzieć?

Podczas ustalania przestrzeni wymaganej do montażu kanału podłogowego z kołnierzem do przyklejenia hydroizolacji należy zachować ostrożność: po pierwsze, należy wziąć pod uwagę szerokość kołnierza danego elementu. Ponadto należy uwzględnić przestrzeń wymaganą do całkowitego wyłożenia podkładu kanału i zamocowania go w jastrychu. Zabudowa w jastrychu wpływa na wymaganą przestrzeń i oddziałuje na długość i szerokość danego kanału podłogowego lub wanny podłogowej.

Szczególną uwagę należy zwrócić na specjalne okoliczności konstrukcyjne, takie jak wnęki, ograniczenia związane z konkretnym projektem w zakresie geometrii pomieszczenia oraz istniejące elementy wyposażenia, takie jak cokoły czy drzwi. W praktyce okazało się, że dobrą wartością orientacyjną dla wymaganej przestrzeni jest 100 mm . W celu zabezpieczenia się, wartość ta powinna być jednak zawsze uzgadniana z poszczególnymi branżami w zależności od projektu.