Skip to main content

Klasa obciążenia w zakresie techniki odwadniania

Odpowiedni wpust do Twojego miejsca instalacji.

Pokrywy produktów odwadniających do montażu w podłodze lub pod ziemią, takich jak wpusty, separatory i przepompownie, muszą być w stanie wytrzymać maksymalne możliwe obciążenia w danym miejscu użytkowania. Klasa obciążenia określa ciężar, jakim można obciążyć pokrywę. Należy ją wziąć pod uwagę przy wyborze produktu; w razie wątpliwości powinno się wybrać kolejną wyższą klasę obciążenia.

Pokrywy i nasady wg PN-EN 1253-1

Klasa obciążenia H 1,5 wg PN-EN 1253-1

Klasa H 1,5

Obciążalność do maks. 150 kg

Do dachów płaskich bez powierzchni użytkowych, takich jak dachy z pokryciem bitumiczno-żwirowym, dachy żwirowe itp.

Klasa obciążenia K3 wg PN-EN 1253-1

Klasa K 3

Obciążalność do maks. 300 kg

Do powierzchni bez ruchu kołowego, takich jak łazienki w mieszkaniach, domy spokojnej starości, hotele, szkoły, baseny, publiczne myjnie i łaźnie, balkony, loggie, tarasy i zielone dachy.

Klasa obciążenia L15 wg PN-EN 1253-1

Klasa L 15

Obciążalność do maks. 1,5 t

Do powierzchni o małym natężeniu ruchu (bez wózków widłowych) w pomieszczeniach użytkowanych komercyjnie.

Klasa obciążenia R 50 wg PN-EN 1253-1

Klasa R 50

Obciążalność do maks. 5,0 t

Do powierzchni o natężeniu ruchu pojazdów, jak w obiektach użytkowych i fabrykach.

Klasa obciążenia M 125 wg PN-EN 1253-1

Klasa M 125

Obciążalność do maks. 12,5 t

Do powierzchni o dużym natężeniu ruchu, takich jak parkingi wielopoziomowe, fabryki i warsztaty.

Pokrywy i nasady wg PN-EN 124

Klasa obciążenia A 15 wg PN-EN 124

Klasa A 15 (grupa 1)

Obciążalność do maks. 1,5 t

Do powierzchni, z których mogą korzystać wyłącznie piesi i rowerzyści.

Klasa obciążenia B 125 wg PN-EN 124

Klasa B 125 (grupa 2)

Obciążalność do maks. 12,5 t

Do chodników, stref dla pieszych i podobnych obszarów, powierzchni parkingowych i kondygnacji parkingów wielopoziomowych dla samochodów osobowych.

Klasa obciążenia C 250 wg PN-EN 124

Klasa C 250 (grupa 3)

Obciążalność do maks. 25 t

Do obszaru korytka przykrawężnikowego, który mierzony od krawędzi krawężnika sięga maksymalnie 0,5 m w głąb jezdni i maksymalnie 0,5 m w głąb chodnika.

Klasa obciążenia D 400 wg PN-EN 124

Klasa D 400 (grupa 4)

Obciążalność do maks. 40 t

Do jezdni dróg, ciągów dla pieszych, poboczy dróg i parkingów, które są przeznaczone dla wszystkich typów pojazdów drogowych.

Klasa obciążenia E 600 wg PN-EN 124

Klasa E 600 (grupa 5)

Obciążalność do maks. 60 t

Do obszarów narażonych na duże obciążenia od kół, np. doków przeładunkowych.