Skip to main content

Ochrona przeciwpożarowa techniki odpływowej

Przepisowe zabezpieczenie wpustów podłogowych

Twoja odpowiedzialność za bezpieczeństwo przeciwpożarowe

Podczas pożaru w budynkach wpusty podłogowe mogą stać się potencjalnymi słabymi punktami, przez które ogień, dym i trujące gazy mogą przedostawać się z jednego pomieszczenia do drugiego. Z tego powodu przepisy budowlane krajów związkowych przewidują odpowiednie prewencyjne środki ochrony przeciwpożarowej w zakresie technologii odwadniania. Poniżej znajdują się najważniejsze informacje na temat prawidłowego zabezpieczania wpustów podłogowych przed skutkami pożaru w celu zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego w budynku i uniknięcia roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej.

Oprócz niniejszego wprowadzenia, podczas projektowania budynku należy uwzględnić obowiązujące przepisy budowlane (Bauordnung), dyrektywę dotyczącą instalacji rurowych (LAR) oraz przepisy normy DIN 4102. W razie wątpliwości zalecamy konsultację ze specjalistą ds. ochrony przeciwpożarowej.

Wpusty podłogowe jako czynnik ryzyka podczas pożaru

Prędkość rozprzestrzeniania się pożaru w budynku zależy od tego, jak długo granice pomieszczenia są w stanie wytrzymać płomienie oraz towarzyszący im dym i gaz. Niewystarczająco zabezpieczone wpusty podłogowe kryją pod tym względem różne ryzyka:

Z niezabezpieczonych wpustów może przedostawać się gaz i dym

Przedostawanie się dymu/gazu

przez nieszczelne miejsca we wpuście podłogowym oraz wokół niego.

Przez niezabezpieczone wpusty może rozprzestrzeniać się ogień

Rozprzestrzenianie się ognia

do innych pomieszczeń wskutek przepalenia się instalacji odwadniającej.

Niezabezpieczone wpusty mogą przewodzić ciepło

Przewodzenie ciepła

i zapłon materiałów palnych przez niepalne obiekty odwadniające.

Klasy odporności ogniowej wpustów podłogowych

W zależności od kraju związkowego, rodzaju budynku i miejsca instalacji, dla wpustów podłogowych zalecane są różne klasy odporności ogniowej zgodnie z normą DIN 4102. Wartość liczbowa klasy odporności ogniowej wskazuje minimalny czas w minutach, przez który badany element jest w stanie wytrzymać pożar. Odpowiednie klasy odporności ogniowej dla wpustów podłogowych to:

  • F30 („hamuje rozprzestrzenianie się ognia“)
  • F60 („hamuje w wysokim stopniu rozprzestrzenianie się ognia”)
  • F90 („ognioodporne”)
  • F120 („w wysokim stopniu ognioodporne”)


Przestrzegać wymogów koncepcji ochrony przeciwpożarowej specyficznych dla danego projektu budowlanego.

Środki ochrony przeciwpożarowej dla wpustów podłogowych

Wpusty podłogowe z jednej strony są zabezpieczone przed ogniem za pomocą gazoszczelnych syfonów i zamknięć między otworem rdzeniowym a korpusem wpustu (odpowiednią zasypką lub uszczelką do przeprowadzenia przewodu rurowego). Z drugiej strony stosowane są specjalne wkłady przeciwpożarowe. W przypadku pożaru blokują one drogę płomieni, dymu i toksycznych gazów z jednego pomieszczenia do drugiego.

  1. Syfon
  2. Zamknięcia wodnego
  3. Fire-Kit

Jak działa wkład przeciwpożarowy?

Wkład przeciwpożarowy włożony zostaje w króciec od spodu wpustu podłogowego. Wkład przeciwpożarowy wykonany jest z odpornego na wysoką temperaturę materiału, który podczas pierwszego kontaktu z ogniem pęcznieje, zamykając w ten sposób wpust. 

Wkład przeciwpożarowy gdy nie ma pożaru

Rura ulega zniszczeniu

wskutek skrajnie wysokiej temperatury.

Wkład przeciwpożarowy pęcznieje podczas kontaktu z ogniem

Wkład przeciwpożarowy pęcznieje

podczas kontaktu z ogniem.

Wpust jest zamknięty, zapobiegając dalszym szkodom w wyniku pożaru

Wpust jest zamknięty,

zapobiegając dalszym szkodom w wyniku pożaru.

Fire-Kit & Quick-Fit:

Ochrona przeciwpożarowa do wpustów KESSEL

Wkład przeciwpożarowy i przeciwgazowy Fire-Kit i mocowanie wpustu Quick-Fit to osprzęt z naszego asortymentu produktów przeznaczony do fachowego zabezpieczenia wpustów KESSEL przed pożarem. Wkład Fire-Kit zapewnia pewne, ogniotrwałe zamknięcie wpustu w przypadku pożaru, natomiast mocowanie wpustu Quick-Fit to prosta alternatywa do tradycyjnych materiałów wypełniających do uszczelnienia dna otworu. Zintegrowana w mocowaniu wpustu masa ogniochronna uszczelnia podczas pożaru szczeliny między korpusem wpustu a dnem otworu. Zarówno Fire-Kit jak i Quick-Fit spełniają wymagania klasy odporności ogniowej R120 dla przepustów rurowych.

Zezwolenie dla wkładu przeciwpożarowego Fire-Kit

Nasz wkład przeciwpożarowy Fire-Kit posiada zarówno ogólne dopuszczenie niemieckiego nadzoru budowlanego (abZ), jak również ogólną niemiecką homologację typu (abG), dzięki czemu stanowi dobre i bezpieczne uzupełnienie wpustów podłogowych KESSEL.

Ogólne dopuszczenie nadzoru budowlanego Z-19.17-1719

Ogólna homologacja typu Z-19.53-2414

Kiedy można zrezygnować z zabezpieczenia?

W niektórych miejscach instalacji wzorcowy kodeks budowlany (MBO, Musterbauordnung) zezwala na pominięcie zapobiegawczych środków ochrony przeciwpożarowej dla wpustów podłogowych:

Dom jednorodzinny

W domach jedno- i dwurodzinnych

(wolnostojących)

Wpust pionowy

bezpośrednio nad gruntem

Wpust podłogowy w podłodze bezpośrednio nad gruntem