Skip to main content

Uszczelnianie wpustów w technologii białej wanny

Rodzaj uszczelnienia 3 z 4


Zgodne z normami uszczelnienia w budynkach z betonu wodoszczelnego

"Biała wanna" oznacza technologię budowlaną, w której płyta podłogowa i ściany zewnętrzne budynku tworzą zamknięty zbiornik wykonany z betonu wodoszczelnego, dzięki czemu nie ma potrzeby dodatkowego, wielkopowierzchniowego uszczelniania płaszczyzn zewnętrznych. Ww. technikę regulują normy PN-EN 206-1, DIN 1045-2 oraz wytyczne "Konstrukcje betonowe nieprzepuszczalne dla wody" (wytyczne WU) Niemieckiego Komitetu Betonu Zbrojonego (DAfStb). Wpusty podłogowe stosowane w częściach budowli wykonanych z betonu wodoszczelnego, które stykają się z podłogą, muszą zostać uszczelnione osobno zgodnie z odpowiednim przypadkiem.

Uszczelnienie betonu wodoszczelnego w zależności od zastosowania 

Wpusty podłogowe stosowane w częściach budowli wykonanych z betonu w
odoszczelnego, które stykają się z podłogą, muszą zostać uszczelnione osobno zgodnie z odpowiednim przypadkiem.

Z uszczelnieniem zespolonym

  • Jeśli uszczelnienia wymagają nasadka na jastrychu oraz korpus
  • Sposób postępowania - patrz "Uszczelnianie zespolone wpustów"

Uszczelnienie matą uszczelniającą

  • Jeśli uszczelnienia wymagają nasada na niewykończonej podłodze i korpus
  • Sposób postępowania - patrz „Uszczelnianie wpustów matami uszczelniającymi”

Fachowe doradztwo naszych ekspertów

Potrzebujesz profesjonalnej oceny Twoich zamierzeń lub indywidualnego wsparcia w zakresie odwodnienia z użyciem produktów KESSEL? Nasz wykwalifikowany personel służy radą.  

Możliwości nawiązania kontaktu