Skip to main content

Separator tłuszczu EasyClean free Mix & Pump

Wszechstronny, do montażu wolnostojącego.

Separator EasyClean free Mix & Pump ma wiele do zaoferowania: pompę do opróżniania i płukania, system „Schredder-Mix” do mieszania i rozdrabniania zawartości zbiornika, urządzenie sterujące przebiegiem programu oraz przewód do bezpośredniego opróżniania. Opróżnianie do wozu asenizacyjnego następuje przy zamkniętym zbiorniku, za pomocą pompy, przez rurociąg zainstalowany na stałe w obiekcie.

Separator tłuszczu dostępny jest w wielkościach nominalnych NS 2 do NS 10, które są wystarczające dla większości obiektów, takich jak restauracje lub hotele. Do większej ilości ścieków separator dostępny jest również w wielkościach nominalnych NS 15 do NS 50. Oprócz tego oferujemy również rozwiązania indywidualne do specjalnych wymagań i uwarunkowań architektonicznych.

Zalety  Przegląd artykułów

Urządzenie EasyClean free Mix & Pump ma wiele zalet:

  • Bezpośrednie odprowadzanie ścieków: ścieki odprowadzane są przez przewód do bezpośredniego opróżniania – bez otwierania zbiornika urządzenia.
  • Brak emisji zapachów: system „Schredder-Mix” umożliwia opróżnianie i czyszczenie bez wydostawania się fetoru z hermetycznego wnętrza separatora.
  • Centralne sterowanie: system „Schredder-Mix” i urządzenie do napełniania mogą być załączane za pomocą urządzenia sterującego.
  • Pompa opróżniająca: do sytuacji obiektowych, w których nie jest możliwe odessanie ścieków przez wóz asenizacyjny.

Inteligentna pomoc: Sterownik Connect

Za pomocą praktycznego sterownika Connect 400 V Mono, wyposażonego w NFC, można sterować pompą do systemu Schredder-Mix oraz usuwania treści zbiornika. To znaczy: jeśli opróżniana zawartość zbiornika nie jest dostatecznie homogenizowana lub nie została całkowicie odpompowana, można ręcznie dostosować czas pracy pompy. Wszystkie dane eksploatacyjne są dokumentowane w możliwym do odczytu dzienniku eksploatacji. Ponadto technicy serwisowy mogą jeszcze odczytać szczegółowe parametry. Możliwe jest podłączenie do systemu zarządzania budynkiem przez styk bezpotencjałowy. Pozwala to na niezwłoczne przekazywanie komunikatów i usterek.

100% odporność na korozję – 20 lat gwarancji

Nasze separatory tłuszczu wykonane są z polietylenu. Są one odporne na działanie agresywnych kwasów tłuszczowych, a przez to szczególnie trwałe. Zaufaj jakości KESSEL: na zbiorniki i nasady udzielamy aż 20-letniej gwarancji w zakresie szczelności, zdolności do użytkowania i bezpieczeństwa statycznego.

SonicControl

Automatyczne urządzenie do pomiaru grubości warstwy tłuszczu SonicControl z czujnikiem ultradźwiękowym precyzyjnie monitoruje temperaturę i grubość warstwy tłuszczu w separatorach tłuszczu.

W ten sposób operatorzy mogą wykazać organom kontrolnym rzeczywistą ilość tłuszczu i zoptymalizować cykle opróżniania ponad wymogi normatywne.

Więcej informacji

Króćce zamienne miejscami

Dzięki samouszczelniającym, zamiennym miejscami króćcom można łatwo na miejscu zmienić kierunek przepływu. Tym samym rozróżnienie między wariantami „kierunek przepływu w prawo” i „kierunek przepływu w lewo” nie jest już potrzebne, co znacznie ułatwia planowanie.

EasyClean free Mix & Pump

Z SonicControl

  Wielkość nominalna (NS)OsadnikUrządzenie napełniające wg DIN 1988Powierzchnia ustawienia, szer.Powierzchnia ustawienia, dł. Nr art.  
93002.02/MS 2 tak tak 841  mm 1.736  mm 93002.02/MS
Opis
93003.02/MS 3 tak tak 841  mm 1.736  mm 93003.02/MS
Opis
93004.02/MS 4 tak tak 842  mm 2.116  mm 93004.02/MS
Opis
93007.02/MS 7 tak tak 1.108  mm 2.147  mm 93007.02/MS
Opis
93010.02/MS 10 tak tak 1.108  mm 2.822  mm 93010.02/MS
Opis

Bez SonicControl

  Wielkość nominalna (NS)OsadnikUrządzenie napełniające wg DIN 1988Powierzchnia ustawienia, szer.Powierzchnia ustawienia, dł. Nr art.  
93002.01/MS 2 tak tak 841  mm 1.736  mm 93002.01/MS
Opis
93003.01/MS 3 tak tak 841  mm 1.736  mm 93003.01/MS
Opis
93004.01/MS 4 tak tak 842  mm 2.116  mm 93004.01/MS
Opis
93007.01/MS 7 tak tak 1.108  mm 2.147  mm 93007.01/MS
Opis
93010.01/MS 10 tak tak 1.108  mm 2.822  mm 93010.01/MS
Opis
93015.01/MS
15 tak tak 1.620  mm 3.560  mm 93015.01/MS
Opis
93020.01/MS
20 tak tak 1.620  mm 4.510  mm 93020.01/MS
Opis
93030.01/MS
30 tak tak 1.620  mm 4.860  mm 93030.01/MS
Opis

Nie znalazłeś pasującego produktu?

Uzupełnieniem naszych standardowych separatorów tłuszczu są projektowane na życzenie klienta rozwiązania indywidualne, uwzględniające szczególne wymagania odnośnie kształtu, działania i wymiarów. 

Rozwiązania indywidualne