Skip to main content

Bezpośrednie odprowadzan. ścieków

Przyłącze do opróżniania z lewej strony

Opróżnianie bezpośrednie, bez studzienki do opróżniania, z przyłączem do opróżniania z lewej strony, do separatora tłuszczu. Fabryczne wyposażenie do gruntowych separatorów tłuszczu - z przyłączem kołnierzowym DN 65, PN 10 (tuleja kołnierzowa i kołnierz) do przewód do opróżniania, wykonanego w miejscu instalacji - ze sprzęgłem Storz B R 2 1/2" do pojazdu asenizacyjnego - dla wielkości nominalnych NS 1 - NS 35 - bez separatora tłuszczu Zakres dostawy: zainstalowany przewód ssący do wspólnego usuwania zawartości osadnika i komory separatora. Zbiornik i przyłącze bezpośrednie kompletnie zmontowane, rurociąg opróżniający i złącze strażackie Storz B poza zakresem dostawy.

Nr art. 917419.50
GTIN 4026092055533
Grupa Rabatowa 60

Bezpośrednie odprowadzan. ścieków Przyłącze do opróżniania z lewej strony
Opróżnianie bezpośrednie, bez studzienki do opróżniania, z przyłączem do opróżniania z lewej strony, do separatora tłuszczu. Fabryczne wyposażenie do gruntowych separatorów tłuszczu - z przyłączem kołnierzowym DN 65, PN 10 (tuleja kołnierzowa i kołnierz) do przewód do opróżniania, wykonanego w miejscu instalacji - ze sprzęgłem Storz B R 2 1/2" do pojazdu asenizacyjnego - dla wielkości nominalnych NS 1 - NS 35 - bez separatora tłuszczu Zakres dostawy: zainstalowany przewód ssący do wspólnego usuwania zawartości osadnika i komory separatora. Zbiornik i przyłącze bezpośrednie kompletnie zmontowane, rurociąg opróżniający i złącze strażackie Storz B poza zakresem dostawy. Wymiary Ciężar netto: 25 kg Ciężar brutto: 25 kg Wymiar opakowania: dł.: 1200 mm Wymiar opakowania: szer.: 800 mm Wymiar opakowania: wys.: 150 mm
  Tytuł Nr art.  
  Tytuł Nr art.  
  Tytuł Nr art.  
  Tytuł Nr art.