Skip to main content

Przegląd okresowy

Ecolift

Przegląd przepompowni hybrydowej Ecolift wolnostojącej lub do zabudowy w płycie podłogowej Zakres usług (wszystkie prace wykonywane są zgodnie z kartą inspekcyjną): - Wzrokowa kontrola sprawności - Czyszczenie urządzenia - Sprawdzenie klap zwrotnych - Kontrola działania pompy - Sprawdzenie urządzenia sterującego - Wskazówka o obowiązku przeglądu okresowego dla operatora, opcjonalnie - Przekazanie urządzenia w stanie zapewniającym bezpieczną eksploatację - Zarejestrowane wartości udokumentowane zostają w protokole z przeglądu Warunki na miejscu: - Osoba do kontaktu musi być obecna na miejscu. - Możliwy jest dostęp do urządzenia i urządzenia sterującego. - Przyłącze węża wodnego musi być w pobliżu. Studzienki: - Do przeprowadzenia prac serwisowych w studzienkach wymagane są zgodnie z przepisami BGV C5 § 34 i BGR 236 pomiar stężenia gazów, zastosowanie zabezpieczenia przed upadkiem i i ze względów bezpieczeństwa obecność osoby zabezpieczającej. - Zleceniodawca zapewnia znającą obiekt osobę asystującą, która musi być obecna podczas przeglądu. Wskazówka: - Regularny przegląd jest warunkiem gwarancji i ochrony ubezpieczeniowej. Cena nie zawiera następujących kosztów: - Koszty materiału powyżej 50 PLN - Odpowiednio do nakładu pracy naliczona może zostać dodatkowa opłata. - Utrudnione warunki, naprawy, dodatkowa praca - Nieskuteczny dojazd wskutek nieobecności klienta mimo uprzedniego powiadomienia Przepompownia hybrydowa Ecolift wymaga zgodnie z normą DIN 1986-3 co pół roku przeglądu przez specjalistyczną firmę. Podana cena dotyczy jednego przeglądu.

Nr art. 80303

Przegląd okresowy Ecolift
Przegląd przepompowni hybrydowej Ecolift wolnostojącej lub do zabudowy w płycie podłogowej Zakres usług (wszystkie prace wykonywane są zgodnie z kartą inspekcyjną): - Wzrokowa kontrola sprawności - Czyszczenie urządzenia - Sprawdzenie klap zwrotnych - Kontrola działania pompy - Sprawdzenie urządzenia sterującego - Wskazówka o obowiązku przeglądu okresowego dla operatora, opcjonalnie - Przekazanie urządzenia w stanie zapewniającym bezpieczną eksploatację - Zarejestrowane wartości udokumentowane zostają w protokole z przeglądu Warunki na miejscu: - Osoba do kontaktu musi być obecna na miejscu. - Możliwy jest dostęp do urządzenia i urządzenia sterującego. - Przyłącze węża wodnego musi być w pobliżu. Studzienki: - Do przeprowadzenia prac serwisowych w studzienkach wymagane są zgodnie z przepisami BGV C5 § 34 i BGR 236 pomiar stężenia gazów, zastosowanie zabezpieczenia przed upadkiem i i ze względów bezpieczeństwa obecność osoby zabezpieczającej. - Zleceniodawca zapewnia znającą obiekt osobę asystującą, która musi być obecna podczas przeglądu. Wskazówka: - Regularny przegląd jest warunkiem gwarancji i ochrony ubezpieczeniowej. Cena nie zawiera następujących kosztów: - Koszty materiału powyżej 50 PLN - Odpowiednio do nakładu pracy naliczona może zostać dodatkowa opłata. - Utrudnione warunki, naprawy, dodatkowa praca - Nieskuteczny dojazd wskutek nieobecności klienta mimo uprzedniego powiadomienia Przepompownia hybrydowa Ecolift wymaga zgodnie z normą DIN 1986-3 co pół roku przeglądu przez specjalistyczną firmę. Podana cena dotyczy jednego przeglądu.
  Tytuł Nr art.  
  Tytuł Nr art.  
  Tytuł Nr art.  
  Tytuł Nr art.