Skip to main content

Przegląd okresowy

Aqualift F Compact

Przegląd przepompowni Aqualift F Compact Zakres usług (wszystkie prace wykonywane są zgodnie z kartą inspekcyjną): - Wzrokowa kontrola sprawności - Czyszczenie urządzenia - Sprawdzenie klap zwrotnych - Kontrola działania pompy - Sprawdzenie urządzenia sterującego - Wskazówka o obowiązku przeglądu okresowego dla operatora, opcjonalnie - Przekazanie urządzenia w stanie zapewniającym bezpieczną eksploatację - Zarejestrowane wartości udokumentowane zostają w protokole z przeglądu Warunki na miejscu: - Osoba do kontaktu musi być obecna na miejscu. - Możliwy jest dostęp do urządzenia i urządzenia sterującego. - Przyłącze węża wodnego musi być w pobliżu. Wskazówka: - Regularny przegląd jest warunkiem gwarancji i ochrony ubezpieczeniowej. - Cena nie zawiera następujących kosztów: - Koszty materiału powyżej 50 PLN - Odpowiednio do nakładu pracy naliczona może zostać dodatkowa opłata. - Utrudnione warunki, naprawy, dodatkowa praca - Nieskuteczny dojazd wskutek nieobecności klienta mimo uprzedniego powiadomienia Przepompownie wymagają zgodnie z normą EN 12056-4 regularnych przeglądów przez specjalistyczną firmę. Nie wolno przekraczać następujących okresów czasu: - 1/4 roku w przypadku urządzeń w zakładach komercyjnych - 1/2 roku w przypadku urządzeń w domach wielorodzinnych - 1 rok w przypadku urządzeń w domach jednorodzinnych Podana cena dotyczy jednego przeglądu.

Nr art. 80302

Przegląd okresowy Aqualift F Compact
Przegląd przepompowni Aqualift F Compact Zakres usług (wszystkie prace wykonywane są zgodnie z kartą inspekcyjną): - Wzrokowa kontrola sprawności - Czyszczenie urządzenia - Sprawdzenie klap zwrotnych - Kontrola działania pompy - Sprawdzenie urządzenia sterującego - Wskazówka o obowiązku przeglądu okresowego dla operatora, opcjonalnie - Przekazanie urządzenia w stanie zapewniającym bezpieczną eksploatację - Zarejestrowane wartości udokumentowane zostają w protokole z przeglądu Warunki na miejscu: - Osoba do kontaktu musi być obecna na miejscu. - Możliwy jest dostęp do urządzenia i urządzenia sterującego. - Przyłącze węża wodnego musi być w pobliżu. Wskazówka: - Regularny przegląd jest warunkiem gwarancji i ochrony ubezpieczeniowej. - Cena nie zawiera następujących kosztów: - Koszty materiału powyżej 50 PLN - Odpowiednio do nakładu pracy naliczona może zostać dodatkowa opłata. - Utrudnione warunki, naprawy, dodatkowa praca - Nieskuteczny dojazd wskutek nieobecności klienta mimo uprzedniego powiadomienia Przepompownie wymagają zgodnie z normą EN 12056-4 regularnych przeglądów przez specjalistyczną firmę. Nie wolno przekraczać następujących okresów czasu: - 1/4 roku w przypadku urządzeń w zakładach komercyjnych - 1/2 roku w przypadku urządzeń w domach wielorodzinnych - 1 rok w przypadku urządzeń w domach jednorodzinnych Podana cena dotyczy jednego przeglądu.
  Tytuł Nr art.  
  Tytuł Nr art.  
  Tytuł Nr art.  
  Tytuł Nr art.