Skip to main content

Przegląd okresowy

Staufix FKA w studzience

Przegląd automatycznego zaworu przeciwzalewowego Staufix FKA w studzience Zakres usług (wszystkie prace wykonywane są zgodnie z kartą inspekcyjną): - Kontrola działania - Wyjęcie pokrywy ryglującej i sprawdzenie uszczelki pokrywy - Wyjęcie klap, sprawdzenie uszczelek klap, czyszczenie komponentów - Smarowanie ruchomych części - Złożenie urządzenia - Badanie szczelności - Zamknięcie zamknięcia awaryjnego (obydwie klapy zamknięte) - Przekazanie urządzenia w stanie zapewniającym bezpieczną eksploatację - Zarejestrowane wartości udokumentowane zostają w protokole z przeglądu Studzienki: - Do przeprowadzenia prac serwisowych w studzienkach wymagane są zgodnie z przepisami BGV C5 § 34 i BGR 236 pomiar stężenia gazów, zastosowanie zabezpieczenia przed upadkiem i ze względów bezpieczeństwa obecność osoby zabezpieczającej. - Zleceniodawca zapewnia znającą obiekt osobę asystującą, która musi być obecna podczas przeglądu. Warunki na miejscu: - Osoba do kontaktu musi być obecna na miejscu. - Możliwy jest dostęp do urządzenia i urządzenia sterującego. - Przyłącze węża wodnego musi być w pobliżu. Wskazówka: - Regularny przegląd jest warunkiem gwarancji i ochrony ubezpieczeniowej. - Cena nie zawiera następujących kosztów: - Koszty materiału powyżej 50 PLN - Odpowiednio do nakładu pracy naliczona może zostać dodatkowa opłata. - Utrudnione warunki, naprawy, dodatkowa praca - Nieskuteczny dojazd wskutek nieobecności klienta mimo uprzedniego powiadomienia Zawory przeciwzalewowe wymagają zgodnie z normą DIN 1986-3 co pół roku przeglądu przez specjalistyczną firmę. Podana cena dotyczy jednego przeglądu. Od zlecenia do wykonania usługi należy się liczyć z czasem realizacji 10 dni roboczych.

Nr art. 80117S

Przegląd okresowy Staufix FKA w studzience
Przegląd automatycznego zaworu przeciwzalewowego Staufix FKA w studzience Zakres usług (wszystkie prace wykonywane są zgodnie z kartą inspekcyjną): - Kontrola działania - Wyjęcie pokrywy ryglującej i sprawdzenie uszczelki pokrywy - Wyjęcie klap, sprawdzenie uszczelek klap, czyszczenie komponentów - Smarowanie ruchomych części - Złożenie urządzenia - Badanie szczelności - Zamknięcie zamknięcia awaryjnego (obydwie klapy zamknięte) - Przekazanie urządzenia w stanie zapewniającym bezpieczną eksploatację - Zarejestrowane wartości udokumentowane zostają w protokole z przeglądu Studzienki: - Do przeprowadzenia prac serwisowych w studzienkach wymagane są zgodnie z przepisami BGV C5 § 34 i BGR 236 pomiar stężenia gazów, zastosowanie zabezpieczenia przed upadkiem i ze względów bezpieczeństwa obecność osoby zabezpieczającej. - Zleceniodawca zapewnia znającą obiekt osobę asystującą, która musi być obecna podczas przeglądu. Warunki na miejscu: - Osoba do kontaktu musi być obecna na miejscu. - Możliwy jest dostęp do urządzenia i urządzenia sterującego. - Przyłącze węża wodnego musi być w pobliżu. Wskazówka: - Regularny przegląd jest warunkiem gwarancji i ochrony ubezpieczeniowej. - Cena nie zawiera następujących kosztów: - Koszty materiału powyżej 50 PLN - Odpowiednio do nakładu pracy naliczona może zostać dodatkowa opłata. - Utrudnione warunki, naprawy, dodatkowa praca - Nieskuteczny dojazd wskutek nieobecności klienta mimo uprzedniego powiadomienia Zawory przeciwzalewowe wymagają zgodnie z normą DIN 1986-3 co pół roku przeglądu przez specjalistyczną firmę. Podana cena dotyczy jednego przeglądu. Od zlecenia do wykonania usługi należy się liczyć z czasem realizacji 10 dni roboczych.
  Tytuł Nr art.  
  Tytuł Nr art.  
  Tytuł Nr art.  
  Tytuł Nr art.