Skip to main content

Separator tłuszczu EasyClean ground Modular Standard

Wariant do małych głębokości zabudowy.

Separator tłuszczu EasyClean ground Modular Standard odznacza się minimalną głębokością zabudowy. Jest on przeznaczony do zabudowy w ziemi lub w płycie betonowej. Do opróżniania i czyszczenia konieczne jest otwarcie hermetycznych pokryw separatora tłuszczu. Odsysanie ścieków i płukanie separatora tłuszczu odbywa się ręcznie. Czyszczenie i płukanie następuje przeważnie z użyciem ciepłej wody poprzez otwory serwisowe.

Separator tłuszczu EasyClean ground Modular Standard jest dostępny w wielkościach nominalnych NS 1 do NS 4. Oprócz tego oferujemy również rozwiązania indywidualne do specjalnych wymagań i uwarunkowań architektonicznych.

Osprzęt opcjonalny: SonicControl

Automatyczne urządzenie do pomiaru grubości warstwy tłuszczu SonicControl z czujnikiem ultradźwiękowym precyzyjnie monitoruje temperaturę i grubość warstwy tłuszczu w separatorach tłuszczu. W ten sposób operatorzy mogą wykazać organom kontrolnym rzeczywistą ilość tłuszczu i zoptymalizować cykle opróżniania ponad wymogi normatywne.

100% odporność na korozję – 20 lat gwarancji

Nasze separatory tłuszczu wykonane są z polietylenu. Są one odporne na działanie agresywnych kwasów tłuszczowych, a przez to szczególnie trwałe. Zaufaj jakości KESSEL: na zbiorniki i nasady udzielamy aż 20-letniej gwarancji w zakresie szczelności, zdolności do użytkowania i bezpieczeństwa statycznego.

Uwaga: bardziej rygorystyczne wartości graniczne!

W przypadku zastosowania separatorów tłuszczu ścieki wykazują na odpływie separatora wartość resztkową materiałów lipofilowych ok. 300 mg/l. Jeśli gminy określą wartość graniczną poniżej 300 mg/l, konieczna jest dodatkowa biologiczna neutralizacja tłuszczu w urządzeniu Bifena.

Biologiczna neutralizacja tłuszczu BIFENA

EasyClean ground Modular

Klasa obciążenia B 125 (EN 124)

  Klasa obciążeniaGłębokość zabudowyWielkość nominalna (NS) Nr art.  
98201/00B B 125 (EN 124) 330  mm 1 98201/00B
Opis
98202/00B B 125 (EN 124) 330  mm 2 98202/00B
Opis
98204/00B B 125 (EN 124) 330  mm 4 98204/00B
Opis

Klasa obciążenia D 400 (EN 124)

  Klasa obciążeniaGłębokość zabudowyWielkość nominalna (NS) Nr art.  
98201/00D D 400 (EN 124) 330  mm 1 98201/00D
Opis
98202/00D D 400 (EN 124) 330  mm 2 98202/00D
Opis
98204/00D D 400 (EN 124) 330  mm 4 98204/00D
Opis