Skip to main content

Separatory cieczy lekkich

Co powinien wiedzieć specjalista

Jak działa separator cieczy lekkich?

Sposób działania separatora cieczy lekkich – Etap 1: dopływ ścieków

Dopływ ścieków

Zanieczyszczone ścieki doprowadzane są do separatora cieczy lekkich, w którego wielkogabarytowym zbiorniku następuje w znacznym stopniu uspokojenie przepływu.

Sposób działania separatora cieczy lekkich – Etap 2: tworzenie się warstwy osadu

Tworzenie się warstwy osadu

Po uspokojeniu przepływu cząstki cięższe od wody opadają na dno zbiornika i osadzają się w osadniku. 

Sposób działania separatora cieczy lekkich – Etap 3: tworzenie się warstwy cieczy lekkich

Tworzenie się warstwy cieczy lekkich

Olej i benzyna unoszą się do góry tworząc warstwę cieczy lekkich, która zostaje zatrzymana w separatorze.

Gdzie instalowane są separatory oleju/benzyny?

Każdy sposób zabudowy jest indywidualny. Ponieważ zbiorniki są często bardzo duże i potrzebują dużo miejsca, zalecana jest najczęściej ich zabudowa w ziemi.

EasyOil ground system A

EasyOil ground system B

Nie jest to możliwe w panujących warunkach? Żaden problem: w wyjątkowych sytuacjach możliwy jest również montaż wolnostojący. 

EasyOil free

Czym różnią się separatory cieczy lekkich z systemu A i B?

Separatory cieczy lekkich z systemu B (dawna klasa II) pracują wyłącznie zgodnie na zasadzie grawitacji. Te separatory nazywane są również separatorami oleju/benzyny.

Separatory cieczy lekkich cieczy lekkich z systemu A (dawna klasa I) mają dodatkowo zainstalowanyfiltr koalescencyjny. Filtr koalescencyjny zwiększa efektywność separatora, wyłapując nawet najmniejsze krople cieczy lekkich i doprowadzając je do zbiornika oleju. Takiego wkładu filtracyjnego można również użyć, aby przekształcić istniejący separator z systemu A w separator z systemu B.  

Automatyczne urządzenie pomiarowe SonicControl

Automatyczne urządzenie do pomiaru grubości warstwy tłuszczów i cieczy lekkich SonicControl z czujnikiem ultradźwiękowym monitoruje i przesyła informacje o grubości warstwy oleju i osadu w separatorach koalescencyjnych oraz separatorach oleju/benzyny. Zarządcy mogą udokumentować w urzędzie kontrolnym rzeczywistą ilość cieczy lekkich i optymalnie dopasować potrzebne cykle opróżniania poza granicami podanymi przez normę.