Skip to main content

SmartSelect

Przy pomocy naszego narzędzia konstrukcyjnego do przepompowni i separatorów tłuszczu możesz wirtualnie skonfigurować, konstruować i obliczać rozwiązania odwadniania. Dzięki temu znacząco zredukujesz czasochłonność projektowania.

SmartSelect - przepompownie

  • Obliczanie ilości ścieków i szczególnych przypadków obciążenia ściekami.
  • Konfiguracja sposobu zabudowy łącznie z przewodem tłocznym.
  • Wymiarowanie wydajności pompy.
  • Wybór odpowiedniej przepompowni łącznie z konfiguracją studzienki technicznej.

SmartSelect - separatory

  • Wymiarowanie separatora tłuszczu z użyciem do trzech metod kalkulacji: w zależności od trybu pracy, rodzaju wyposażenia lub ilości ścieków.
  • Wyznaczenie wielkości znamionowej z uwzględnieniem współczynników uciążliwości.
  • Interaktywny wybór produktu zależnie od miejsca instalacji, technik opróżniania i akcesoriów.