Skip to main content

Separator tłuszczu EasyClean free SkimTech

Wariant do częściowego opróżniania i montażu na przewodzie swobodnym.

Zawartość separatorów tłuszczu wymaga regularnego, fachowego usuwania. Może to być problematyczne, jeśli pomieszczenia są trudno dostępne lub wóz asenizacyjny nie może dojechać do danej lokalizacji (np. w schronisku górskim).

W takich przypadkach optymalnym rozwiązaniem jest wolnostojący separator EasyClean free SkimTech: gromadzi on tłuszcz w osobnych zbiornikach. Jest to szczególnie praktyczne, gdyż zbiorniki te można bez problemu tymczasowo składować i wywieźć bez wozu asenizacyjnego.

Separator EasyClean free SkimTech jest dostępny w wielkościach nominalnych od NS 2 do NS 10, wystarczających do większości obiektów typu restauracje i hotele. W przypadku większego napływu ścieków można go nabyć również w wielkościach nominalnych od NS 15 do NS 20. Oprócz tego oferujemy również rozwiązania indywidualne do specjalnych wymagań i uwarunkowań architektonicznych. 

Zalety  Przegląd artykułów

Sposób działania separatora tłuszczu EasyClean free SkimTech

Separator tłuszczu EasyClean free SkimTech bazuje na trzech współpracujących ze sobą systemach: najpierw sito ślimakowe oczyszcza dopływające ścieki, następnie w komorze separatora tłuszczu różne substancje oddzielają się od siebie warstwowo, a moduł skimmer zbiera unoszące się na powierzchni oleje i tłuszcze i przemieszcza je do wymiennego pojemnika.

System na wymiar

Separator tłuszczu EasyClean free SkimTech przeznaczony jest do montażu wolnostojącego w budynku. W jego wnętrzu znajdują się wyrafinowane technologie: czujniki sterują sitem ślimakowym, a moduł skimmer pracuje pod nadzorem programatora czasowego. Ponadto stan napełnienia wymiennych zbiorników jest stale monitorowany przez czujniki.

Urządzenie EasyClean free SkimTech doskonale nadaje się do połączenia z przepompowniami Aqualift F XL lub Aqualift F Duo. 

EasyClean free SkimTech

  Wielkość nominalna (NS) Nr art.  
99002.01P 2 99002.01P
Show
99004.01P 4 99004.01P
Show
99007.01P 7 99007.01P
Show
99010.01P 10 99010.01P
Show
99015.01P 15 99015.01P
Show
99020.01P 20 99020.01P
Show

Nie znalazłeś pasującego produktu?

Uzupełnieniem naszych standardowych separatorów tłuszczu są projektowane na życzenie klienta rozwiązania indywidualne, uwzględniające szczególne wymagania odnośnie kształtu, działania i wymiarów. 

Rozwiązania indywidualne