Skip to main content

Separator tłuszczu EasyClean free SkimTech

Wariant do częściowego opróżniania i montażu na przewodzie swobodnym.

Zawartość separatorów tłuszczu wymaga regularnego, fachowego usuwania. Może to być problematyczne, jeśli pomieszczenia są trudno dostępne lub wóz asenizacyjny nie może dojechać do danej lokalizacji (np. w schronisku górskim).

W takich przypadkach optymalnym rozwiązaniem jest wolnostojący separator EasyClean free SkimTech: gromadzi on tłuszcz w osobnych zbiornikach. Jest to szczególnie praktyczne, gdyż zbiorniki te można bez problemu tymczasowo składować i wywieźć bez wozu asenizacyjnego.

Separator EasyClean free SkimTech jest dostępny w wielkościach nominalnych od NS 2 do NS 10, wystarczających do większości obiektów typu restauracje i hotele. W przypadku większego napływu ścieków można go nabyć również w wielkościach nominalnych od NS 15 do NS 20. Oprócz tego oferujemy również rozwiązania indywidualne do specjalnych wymagań i uwarunkowań architektonicznych. 

Zalety  Przegląd artykułów

Sposób działania separatora tłuszczu EasyClean free SkimTech

Separator tłuszczu EasyClean free SkimTech bazuje na trzech współpracujących ze sobą systemach: najpierw sito ślimakowe oczyszcza dopływające ścieki, następnie w komorze separatora tłuszczu różne substancje oddzielają się od siebie warstwowo, a moduł skimmer zbiera unoszące się na powierzchni oleje i tłuszcze i przemieszcza je do wymiennego pojemnika.

System na wymiar

Separator tłuszczu EasyClean free SkimTech przeznaczony jest do montażu wolnostojącego w budynku. W jego wnętrzu znajdują się wyrafinowane technologie: czujniki sterują sitem ślimakowym, a moduł skimmer pracuje pod nadzorem programatora czasowego. Ponadto stan napełnienia wymiennych zbiorników jest stale monitorowany przez czujniki.

Urządzenie EasyClean free SkimTech doskonale nadaje się do połączenia z przepompowniami Aqualift F XL lub Aqualift F Duo. 

Nie znalazłeś pasującego produktu?

Uzupełnieniem naszych standardowych separatorów tłuszczu są projektowane na życzenie klienta rozwiązania indywidualne, uwzględniające szczególne wymagania odnośnie kształtu, działania i wymiarów. 

Rozwiązania indywidualne