Made in Germany KESSEL Logo
szukaj:

Wyszukaj produkt:


Po wpisaniu numeru katalogowego lub nazwy produktu i kliknięciu przycisku „Szukaj” ukażą się informacje techniczne, rysunki CAD i karty katalogowe.

Zasada działania separatorów tłuszczu

Działanie separatora tłuszczu opiera się na zasadzie grawitacji (różnica gęstości pomiędzy wodą i tłuszczem); substancje cięższe w ściekach (osady) opadają na dno, podczas gdy substancje lżejsze (np. tłuszcze i oleje zwierzęce) wypływają na powierzchnię. W regularnych odstępach czasu całkowita zawartość separatora, czyli tłuszcze/oleje, woda i osady, musi zostać w całości usunięta. Po czyszczeniu separatora należy go całkowicie napełnić wodą (np. wodą pitną, wodą roboczą, wodą uzdatnianą), która odpowiada lokalnym przepisom dotyczącym odprowadzania ścieków.

Doprowadzane ścieki zawierające tłuszcze są najpierw prowadzone na zintegrowany w separatorze deflektor. W ten sposób osiąga się - zmniejszenie prędkości przepływu oraz równomierny podział strumienia. Oddzielenie substancji lekkich (tłuszcz) i osadów od wody brudnej odbywa się wyłącznie dzięki działaniu siły grawitacji. Zemulgowane i zdyspergowane oleje i tłuszcze nie mogą być wychwytywane lub zatrzymywane tylko w niewielkim stopniu w separatorach grawitacyjnych. Tutaj dodatkowa obróbka biologiczna może prowadzić do wyraźnej redukcji pozostałych materiałów lipofilowych.

Doprowadzanie ścieków

Zasadniczo do separatora tłuszczu mogą być doprowadzane tylko te ścieki, z których muszą zostać usunięte tłuszcze i oleje pochodzenia organicznego. Tym samym nie można do nich wprowadzać ścieków zawierających fekalia, wody deszczowej lub ścieków zawierających substancje lekkie pochodzenia mineralnego. Ścieki zawierające tłuszcze mogą być doprowadzane do separatorów tłuszczu z: wpustów podłogowych z syfonem, wpustów liniowych, zlewów, umywalek, pralek i zbiorników.

Osadnik

Osadnik służy do zbierania oddzielonych osadów. Działanie siły grawitacji, powoduje osadzanie się na dnie substancji o większym ciężarze właściwym niż woda. W przypadku masarni z ubojniami oraz innych zakładów z podwyższonym odprowadzaniem osadów konieczne jest zastosowanie dwukrotnie większego osadnika.

Komora separowania

W komorze separowania tłuszczu przeprowadzane jest oddzielanie tłuszczów/olejów ze ścieków na zasadzie grawitacji. Cząsteczki tłuszczów i olejów wypływają dzięki swojej mniejszej gęstości na powierzchnię wody. Tworzą one na powierzchni stale rosnącą warstwę tłuszczu, która jest zatrzymywana pomiędzy dopływem i odpływem.

Ścieki zawierające tłuszcze z osadami płyną do separatora.
Substancje, które są cięższe niż woda osadzają się na dnie osadnika.
Substancje (tłuszcze i oleje), które są lżejsze niż woda unoszą się do góry i osadzają się jako warstwa tłuszczu pomiędzy dopływem a odpływem.

Separator według PN EN 1825

Rys. pokazuje NS 4, kierunek przepływu w prawo
 1. Dopływ
 2. Przewód odpowietrzający
 3. Urządzenie napełniające
 4. Zbiornik separatora
 5. Okienko wziernikowe
 6. Wylot
 7. Urządzenie do pobierania próbek

Separator według DIN 4040

Rys. pokazuje NS 4, kierunek przepływu w prawo
  1. Deflektor
  2. Osadnik
  3. Ścianka oddzielająca
  4. Ścianka zanurzona
  5. Komora separowania tłuszczu
  6. Okienko wziernikowe
  7. Pokrywa
  8. Ścianka zanurzona
  9. Urządzenie do pobierania próbek
   
   
   

   

  ©2015-2019 KESSEL AG, Bahnhofstraße 31, 85101 Lenting, Germany stopka redakcyjna
  polityka prywatności
  regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

  Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej.

  Firma Kessel oferuje przepompownie, odwodnienia liniowe i prysznicowe, zasuwy burzowe, oraz wiele innych produktów


  Kessel Sp. z o.o., ul. Innowacyjna 2, Biskupice Podgórne, 55-040 Kobierzyce, tel. +48 71 774 67 60, fax +48 71 774 67 69, kessel@kessel.pl