Made in Germany KESSEL Logo
szukaj:

Wyszukaj produkt:


Po wpisaniu numeru katalogowego lub nazwy produktu i kliknięciu przycisku „Szukaj” ukażą się informacje techniczne, rysunki CAD i karty katalogowe.

Installation und Einbau Fettabscheider

Wymagania budowlane dotyczące przewodów opróżniania separatorów tłuszczu

Przewód opróżniania separatora tłuszczu powinien być zawsze układany do miejsca podłączenia wozu asenizacyjnego zawsze wznosząco, zmiany kierunku przewodu za pomocą kolanek 90° powinny mieć możliwie duży promień.

W zależności od urządzenia, przewody odprowadzające powinny być wykonywane jako przewody tłoczące względnie zasysające. Należy używać odpowiednich połączeń poszczególnych rur i kształek.

Przewody opróżniania powinny być układane ze stałą średnicą do miejsca odbioru. Przewód ssący musi być wykonywany przynajmniej o średnicy nominalnej DN 65.

Wybór tworzywa przewodu opróżniającego odbywać się powinien odpowiednio do substancji zawartych w ściekach (ekstremalnie wysoka  zawartość substancji stałych), szczególnych warunków eksploatacji (nadciśnienie/podciśnienie) i wymaganej odporności (kwasy tłuszczowe).

Wentylacja

Przewody dopływowe i odpływowe do separatorów tłuszczu należy w odpowiednim stopniu wentylować. W tym celu przewód dopływowy należy jako przewód wentylacyjny poprowadzić na dach oraz należy oddzielnie odpowietrzać wszystkie przewody dopływowe o długości  powyżej 5 m. Przepompownie ścieków fekalnych według prEN 12050-1 należy odpowietrzać przez dach. Przewód wentylacyjny może być wprowadzany zarówno jako przewód główny jak i przewód wtórny. Odpowietrzanie przepompowni nie może być połączone z przewodem wentylacyjnym po stronie dopływu separatora.

Kontrola

Separatory tłuszczu powinny być sprawdzane w regularnych odstępach czasu przynajmniej raz na pięć lat przez fachowca (patrz DIN 4040- 100).

Należy przy tym sprawdzić:

  • Stan konstrukcji urządzenia
  • Szczelność urządzenia
  • Stan powłoki wewnętrznej
  • Stan części zabudowanych
  • Stan urządzeń i instalacji elektrycznych (jeśli takie są)
  • Pomiary na podstawie aktualnych danych działania
  • Zachowanie wymagań normy/aprobaty

Należy przestrzegać krajowych przepisów. W razie potrzeby należy bez wezwania lub na żądanie właściwego organu (np. zakłady gospodarki wodnej, kanalizacji miejskiej) przedłożyć świadectwo kontroli. Jeśli przy kontroli stwierdzone zostaną wady, wówczas należy je niezwłocznie usunąć.

Nadzór

Wprowadzanie ścieków z separatorów tłuszczu do publicznych kanalizacji jest nadzorowane z reguły w ramach kontroli komunalnej. Należy przestrzegać odpowiednich przepisów dotyczących warunków wprowadzania (patrz także DWA-M 115, część 1 do 3, DIN 1986-3).

Jeśli przewód doprowadzający ponad separatorem tłuszczu nie posiada na długości ponad 10 m oddzielnie odpowietrzanego przewodu przyłączeniowego, wówczas przewód doprowadzający należy zaopatrzyć jak najbliżej separatora w dodatkowy przewód wentylacyjny.
Przewód wentylacyjny dla przepompowni ścieków z rozdrabnianiem fekaliów musi mieć średnicę przynajmniej DN 50. Jeśli fekalia nie są rozdrabniane, wówczas konieczna jest minimalna średnica DN 70.
 
 
 

 

©2015-2019 KESSEL AG, Bahnhofstraße 31, 85101 Lenting, Germany stopka redakcyjna
polityka prywatności
regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej.

Firma Kessel oferuje przepompownie, odwodnienia liniowe i prysznicowe, zasuwy burzowe, oraz wiele innych produktów


Kessel Sp. z o.o., ul. Innowacyjna 2, Biskupice Podgórne, 55-040 Kobierzyce, tel. +48 71 774 67 60, fax +48 71 774 67 69, kessel@kessel.pl