Made in Germany KESSEL Logo
szukaj:

Wyszukaj produkt:


Po wpisaniu numeru katalogowego lub nazwy produktu i kliknięciu przycisku „Szukaj” ukażą się informacje techniczne, rysunki CAD i karty katalogowe.

Zasuwy burzowe Staufix® to pewna ochrona przed zalaniem piwnicy!

Odwilż, roztopy śniegów i ulewne deszcze mogą spowodować, że pomieszczenia piwniczne będą właśnie tak wyglądać, o ile nie zostaną zabezpieczone przed przepływem zwrotnym. Zasuwy burzowe KESSEL Staufix® posiadają swobodnie zawieszoną klapkę, która pozwala na swobodny odpływ ścieków w kierunku kanału, natomiast podczas przepływu zwrotnego klapka zamyka przewód i zapobiega cofnięciu się ścieków do nisko usytuowanych pomieszczeń np. piwnic.

Poza swoją podstawową funkcją jaką jest ochrona przed cofaniem się ścieków i zalaniem, zasuwy burzowe Staufix® dzięki możliwości zastosowania klapy ze stali nierdzewnej służą jako doskonałe zabezpieczenie przed szczurami i innymi „nieproszonymi gośćmi”.

zasuwy burzowe

Z myślą o dodatkowym bezpieczeństwie w zasuwach burzowych istnieje możliwość zamontowanie drugiej klapy.

Można zastosować różne średnice w zależności od potrzeb, od najmniejszych DN40/50 zabezpieczających poszczególne odpływy, np. z umywalki, do większych DN100 lub DN150 – zbierających ścieki z kilku punktów.

 

Kilka słów o przepływie zwrotnym:

zasuwy burzowe

Przeciążona do granic możliwości kanalizacja nie jest w stanie odbierać i odprowadzać ponadprzeciętnej ilości wody. W rezultacie podczas silnego opadu deszczu poziom wody, zgodnie z zasadą naczyń połączonych, wzrasta powyżej poziomu zalewania, rozumianego najczęściej jako powierzchnia drogi (jezdni, chodnika, pobocza). Wszystkie pomieszczenia leżące poniżej tego poziomu zostają automatycznie zalane.
Przeciążenie kanalizacji nie jest jedyną przyczyną wystąpienia przepływu zwrotnego. Zatkany lub uszkodzony kanał czy pęknięta rura również może spowodować cofniecie się ścieków i spowodować zalanie.

Kryteria doboru urządzeń przeciwzalewowych

Urządzenia przeciwzalewowe stosuje się wyłącznie przy kanalizacji grawitacyjnej, w przypadku braku spadku do kanału koniczne jest zastosowanie przepompowni.
Wybór właściwego urządzenia przeciwzalewowego zależy od wielu różnych czynników. Szczególnie należy uwzględnić cechy obiektu odwadnianego, usytuowanie kanału, rodzaj ścieków oraz obowiązujące normy i przepisy. Często wybór właściwego urządzenia jest kompromisem pomiędzy pewnością zabezpieczenia a ceną urządzenia.

Rozróżnienie rodzajów ścieków:

Dokonanie rozróżnienia ścieków jest czynnością znaczącą z punktu widzenia dobrania właściwego urządzenia przeciwzalewowego. Zasadniczo wyróżnia się dwa rodzaje ścieków:

  • Ścieki zawierające fekalia („ścieki czarne”) - ścieki napływające z przewodów rurowych podłączonych do toalet lub pisuarów.
  • Ścieki bez fekaliów („ścieki szare”) zawierające wodę brudną wolna od fekaliów. Takim ściekiem jest na przykład woda z pryszniców lub pralek.

W przypadku przewodów, które odprowadzają ścieki zawierające fekalia zaleca się stosowanie automatycznych zaworów zwrotnych (np. Staufix FKA/ Pumpfix F).
Tego typu urządzenia są dobrym rozwiązaniem przede wszystkim w sytuacji, kiedy straty wynikłe z ewentualnego zalania szacuje się na bardzo wysokie. Przykładem takiego właśnie urządzenia jest automatyczny zawór zwrotny Staufix ® FKA, występujący w średnicach DN100/125/150 oraz dwóch możliwych wariantach zabudowy: w płycie podłogowej oraz na swobodnym przewodzie kanalizacyjnym. Staufix FKA posiada dwie klapy zwrotne, które w normalnym trybie pracy są zawsze otwarte i gwarantują swobodny odpływ ścieków. W momencie wystąpienia cofki następuje automatyczne domknięcie klapy za pomocą siłownika sterowanego sondą umieszczoną w kanale. Dzięki temu praktycznie nie istnieje możliwość przyblokowania klapki przez zanieczyszczenia znajdujące się w ściekach. Przepływ zwrotny zostaje rozpoznany przez sondę, w momencie 80% wypełnienia kanału. Informacja o wystąpieniu przepływu zwrotnego zgłaszana jest za pomocą alarmu na szafce sterowniczej, którą należy umieścić w łatwo dostępnym miejscu, suchym i nie narażonym na działanie mrozów. Po ustąpieniu cofki, następuję automatyczne podniesienie się klapy.

  • zasuwy burzowe

Kolejnym urządzeniem przeznaczonym do ścieków zawierających fekalia jest zawór z pompą Pumpfix F. Zaletą tego rozwiązania jest możliwość korzystania z przyborów sanitarnych, także w sytuacji przeciążenia kanalizacji, a wiec podczas występowania cofki. Pumpfix F posiada klapę swobodnie zawieszoną a nie otwartą, jak w przypadku Staufixa FKA. W momencie wystąpienia cofki, klapa zamyka się i nie dopuszcza do przedostania się ścieków do wewnątrz budynku. Jeśli jednak przy zamkniętej klapie napływają ścieki, wówczas po osiągnięciu określonego poziomu za pomocą sondy włącza się pompa, która zasysa ścieki, rozdrabnia elementy stałe i niezawodnie tłoczy je w kierunku przeciwnym do przepływu zwrotnego. Należy jednak pamiętać, że takie urządzenie nie zastępuje przepompowni i można je stosować tylko przy kanalizacji grawitacyjnej.

  • zasuwy burzowe

Urządzenia Staufix FKA i Pumfpix F wyposażone są w szafki sterownicze, które należy umieścić w miejscu suchym, nie narażonym na działanie mrozów, najlepiej w pomieszczeniu, w którym słyszalne będą ewentualne alarmy. Urządzenia sterownicze posiadają inteligentny system samodiagnozy SDS oraz podtrzymywanie bateryjne do regularnego i automatycznego sprawdzania sondy oraz klapy roboczej w przypadku Staufixa FKa i pompy w przypadku Pumpfixa F. W przypadku zakłóceń pracy lub w razie nieprawidłowego zainstalowania załącza się alarm.

zasuwy burzowe

Inne typy urządzeń przeciwzalewowych to zabezpieczenia wmontowane we wpusty podłogowe lub kształtki kanalizacyjne (typ5)

zasuwy burzowe

Urządzenia przeciwzalewowe nie muszą być wyłącznie instalowane w budynku. Ciekawym rozwiązaniem jest montaż zaworu zwrotnego w studzience przyłączeniowej umiejscowionej na zewnątrz budynku. Umiejscowione w ten sposób urządzenia pracują cicho, umożliwiają dostęp w celu wykonania prac konserwacyjnych. Zaletą takiego rozwiązania jest również uzyskanie dodatkowej powierzchni użytkowej w piwnicy.

Zabudowa i montaż

Dokonując zabudowy wybranego zaworu zwrotnego, należy zwrócić uwagę przede wszystkim na to, aby podłączone zostały do niego wyłącznie przybory położone poniżej poziomu zalewania. Zainstalowanie zaworu zwrotnego bezpośrednio na głównym przewodzie odprowadzającym, mogłoby w sytuacji wystąpienia cofki, doprowadzić przypadkowo do wewnętrznego zalania.Poza odpowiednim doborem urządzenia oraz jego właściwym usytuowaniem ważnym elementem eksploatacji jest odpowiedni stały i regularny dozór urządzeń. Jest on wymogiem utrzymania gwarancji i warunkiem skutecznego działania urządzeń.

 
 
 

 

©2015-2019 KESSEL AG, Bahnhofstraße 31, 85101 Lenting, Germany stopka redakcyjna
polityka prywatności
regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej.

Firma Kessel oferuje przepompownie, odwodnienia liniowe i prysznicowe, zasuwy burzowe, oraz wiele innych produktów


Kessel Sp. z o.o., ul. Innowacyjna 2, Biskupice Podgórne, 55-040 Kobierzyce, tel. +48 71 774 67 60, fax +48 71 774 67 69, kessel@kessel.pl