Made in Germany KESSEL Logo
szukaj:

Wyszukaj produkt:


Po wpisaniu numeru katalogowego lub nazwy produktu i kliknięciu przycisku „Szukaj” ukażą się informacje techniczne, rysunki CAD i karty katalogowe.

Zasady ochrony danych osobowych w Kessel Sp. z o.o.

Ochrona i bezpieczeństwo danych osobowych naszych Klientów mają dla nas wysoki priorytet, dlatego dbamy o to, by Państwa dane były u nas bezpieczne i ściśle przestrzegamy przepisów o ochronie danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych),  czyli RODO. Zachęcamy do zapoznania się z ogólną klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania przez nas danych osobowych oraz z klauzulą dotyczącą plików cookies i podobnych technologii.

I.      Ogólna klauzula informacyjna

1.     Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem naszej strony internetowej lub innych kanałów komunikacji z Klientem oraz uzyskanych w oparciu o aktywność Klienta w Internecie jest spółka Kessel Sp. z o.o. z siedzibą w Biskupicach Podgórnych, ul. Innowacyjna 2, 55-040 Kobierzyce, tel. +48 71 774 67 60, info@kessel.pl.

2.     Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

W przypadku niektórych świadczeń usługowych i serwisowych lub w ramach działania naszej  strony internetowej możemy prosić Państwa o rejestrację oraz/lub o podanie informacji o sobie i/lub swojej firmie, takich jak nazwisko/nazwa, stanowisko, adres e-mail, adres klienta i innych informacji, które umożliwią nam dostarczenie świadczeń usługowych lub serwisowych, jak również informacji.

Jeśli chce Pan/Pani wysłać komentarze lub wziąć udział w ankietach lub badaniach wyników, możemy także poprosić o inne dane osobowe.

Państwa dane osobowe możemy przetwarzać w następujących celach:

a)     do realizacji umowy, którą z nami Pan/Pani zawiera – podstawa prawna to art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dotyczy to także podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy, podjęcia na Twoje żądanie niezbędnych działań zmierzających do zawarcia umowy bądź wykonania umowy sprzedaży oferowanych przez nas produktów i świadczenia usług,

b)     w celu umożliwienia Państwu posiadania konta w naszym serwisie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli w celu realizacji zawartej z nami umowy o świadczenie usługi prowadzenia konta w naszym serwisie

c)     w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń zawartych umów, tj. w celu wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega nasze przedsiębiorstwo – na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO,

d)     w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, jakim jest obrona naszych praw i dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej, co może wiązać się z koniecznością przetwarzania danych osobowych w tym celu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. f rozporządzenia RODO,

e)     w celu promocji oferowanych przez nas usług (jeśli wyrazi Pani/Pan chęć otrzymywania od nas informacji o nowościach i promocjach) i poznania Pani/Pana preferencji, w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora danych. Dzięki temu będziemy mogli dopasować usługi i dostarczane Państwu treści do Pana/Pani oczekiwań  - na podstawie art. 6 ust. 1 i lit. f rozporządzenia RODO.

 

3.     Odbiorcy danych:

Dbanie o poufność Państwa danych jest dla nas priorytetem. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji w zakresie infrastruktury technicznej, informatycznej czy w bieżących sprawach naszej działalności, dostęp do podanych przez Państwa danych osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:

a)     Nasz upoważniony personel,

b)     Usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji świadczonych przez nas i dla nas usług oraz zarządzanie naszą organizacją. Są to w szczególności podmioty (oraz ich upoważniony personel) świadczące usługi IT i techniczne, usługi teleinformatyczne, usługi z zakresu badań, analiz i statystyk, podmioty organizujące akcje marketingowe, firmy kurierskie i pocztowe. Podmioty te działają na nasze zlecenie w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania powierzonych im usług,

Do realizacji niektórych zleceń w Kessel Sp. z o.o. konieczne jest na przykład przekazanie Państwa danych osobowych do kontrahentów, którzy zajmują się wykonywaniem zleceń, realizują wysyłkę lub wykonują dodatkowe świadczenia. Odbywa się to także przy wysyłce materiałów reklamowych i informacyjnych, które mogą Państwa zainteresować.

c)     Podmioty uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

d)     Dostawcy usług prawnych i doradczych oraz wspierający nas w dochodzeniu należnych roszczeń oraz obrony naszych praw (w szczególności kancelarie prawne, podatkowe, firmy windykacyjne).

 

4.     Okres przechowywania danych:

Czas, przez jaki będziemy przetwarzać (w tym przechowywać) Państwa dane, zależy od tego, w jakim celu je przetwarzamy:
a) W przypadku przetwarzania danych w celu, o którym mowa w punkcie 2 lit. a, b i d (w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży lub o świadczenie usług oraz obrony naszych praw
i dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej), możemy przechowywać podane przez Państwa dane osobowe w zakresie niezbędnym dla dochodzenia roszczeń oraz obrony naszych praw. Czas przechowywania wynika z przepisów prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.
b) W przypadku przetwarzania danych w celu, o którym mowa w punkcie 2 lit. c (dla celów podatkowych i rachunkowych), możemy przechowywać podane przez Państwa dane w zakresie i przez okres wymagany przepisami prawa - 5 lat licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą, a także po zakończeniu świadczenia usług w zakresie i przez czas niezbędny do rozliczenia umowy.

c) W przypadku przetwarzania danych w celu, o którym mowa w punkcie 2 lit. b i e (w celu umożliwienia Państwu posiadania konta w naszym serwisie oraz w celu promocji oferowanych przez nas usług i poznania Państwa preferencji) podane przez Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać tak długo, jak długo będziesz korzystał z naszych usług. W każdym momencie można w szybki i łatwy sposób - poprzez wysłanie nam wiadomości na adres: info@kessel.pl lub link „wypisz się” zawarty w wysyłanych do Ciebie wiadomościach zgłosić nam, iż nie Pani/Pan otrzymywać od nas takich treści. Wówczas zaprzestaniemy ich wysyłki zgodnie z Pani/Pana żądaniem. W każdym momencie można również zrezygnować z posiadania konta w naszym Serwisie.

Po upływie wyżej wymienionych okresów podane przez Państwa dane osobowe są usuwane lub poddawane anonimizacji.

5.     Prawa osób, których dane dotyczą

W dowolnym momencie masz prawo do żądania od nas: dostępu do Twoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania na mocy usprawiedliwionego interesu administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub do celów statystycznych (art. 89 ust. 1 RODO) z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, a także wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego oraz prawo do przenoszenia danych. Jako osoba składająca wniosek lub zadanie dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, możesz zostać poproszona przez nas o odpowiedź na kilka pytań związanych z Twoimi danymi osobowymi, które umożliwią nam weryfikację Twojej tożsamości.

Masz także prawo do wniesienia skargi do PUODO (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli uważasz i potrafisz uzasadnić, że Twoje dane osobowe przetwarzamy niezgodnie z ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO).

 

6.     Dobrowolność podania danych

Podanie nam przez Ciebie Twoich danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia z nami umowy sprzedaży bądź o świadczenie usług, a także – jeśli wyrazisz taką chęć – do wysyłania informacji o naszej ofercie czy promocjach.

7.     Nie przekazujemy Twoich danych do podmiotów spoza EOG

Twoje dane, poza plikami cookies, nie będą przekazywane do podmiotów znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Informacja dotycząca plików cookies przekazywanych poza obszar EOG znajduje się w części II niniejszej informacji, poświęconej plikom cookies i podobnym technologiom.

 

8.     Profilowanie i automatyzacja

Twoje dane będą przetwarzane przez nas w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, jednak decyzje wiążące nie będą zautomatyzowane. Nie będzie to również wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

 
 
 

 

©2015-2019 KESSEL AG, Bahnhofstraße 31, 85101 Lenting, Germany Impressum
polityka prywatności

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej.

Firma Kessel oferuje przepompownie, odwodnienia liniowe i prysznicowe, zasuwy burzowe, oraz wiele innych produktów


Kessel Sp. z o.o., ul. Innowacyjna 2, Biskupice Podgórne, 55-040 Kobierzyce, tel. +48 71 774 67 60, fax +48 71 774 67 69, kessel@kessel.pl